AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

Bağlantılar


Ana Sayfa > Yayınlar > Makaleler

Makaleler


Uluslararası makalaler

Nilüfer Sağlar Onay, Deniz Ayşe Yazıcıoğlu, "Functional Continuity in Adaptive Reuse of Historic Buildings: Evaluating a Studio Experience", American Journal of Educational Research, 05/2015
Nilüfer Sağlar Onay, "Interiors Seeking a New Design Language", The International Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design, Vol. 2, No. 8, 07/2015, Common Ground Publishing, http://ijgase.cgpublisher.com/product/pub.240/prod.82
Nilüfer Sağlar Onay, "Evaluating Partial Reuse of Antique Buildings as Commercial Interiors: A Case Study in Florence", The International Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design, 02/2015, Common Ground Publishing, http://ijgase.cgpublisher.com/product/pub.240/prod.56
Nilüfer Sağlar Onay, "Commercial Use of Antique Interiors: Dialectics of the Contemporary and the Conservative", IJAR, Vol. 5, No. 4, 07/2013, s. 162-169, Progress Publishing
Nilüfer Sağlar Onay, "Endüstrileşme ve İç Mekan", Mimarlık Dergisi, 03/2014, Mimarlar Odası Yayınları
Nilüfer Sağlar Onay, Ayşe Hilal Uğurlu, "“A Public Meeting Point: Sebil of Nuruosmaniye”", AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 7, No. 1, 05/2010, ISSN: 1302-8324
Nilüfer Sağlar Onay, Massimo Ricci, "Stone as a Determinant of Architectural Identity in the Florence of Renaissance", AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 9, No. 2, 01/2013, s. 121-134, ISSN: 1302-8324, Cenkler Matbaa
Hasan Şener, Nilüfer Sağlar Onay, "İç Mimarlık Eğitimi ve İTÜ Örneği Üzerine Değerlendirme", Arkitekt Dergisi, No. 2006/, 11/2006, s. 14-21, Hurses Publishing

Ulusal makaleler

Nilüfer Sağlar Onay, "Brunelleschi'nin Kubbesinin Sırrı: Deneyle Doğrulanan Çağdaş bir Teori", Yapı dergisi, No. 357, 08/2011, s. 106-111, YEM Yayınevi
Nilüfer Sağlar Onay, "Mimari iç mekanda çeper oranlarının irdelenmesi", İTÜ Dergisi a- Mimarlık, Planlama, Tasarım, Vol. 10, No. 2, 2010, Cenkler Matbaası
Nilüfer Sağlar Onay, "Bir Kamusal Buluşma Noktası: Nuruosmaniye Sebili", Yapı dergisi, No. 307, 06/2007, s. 104-109, YEM Yayınevi
Nilüfer Sağlar Onay, "Kamusal İç Mekan Ve Toplumsal Kimlik", Mimarist Dergisi, No. 25, 09/2007, s. 39-43, Mimarlar Odası Yayınları