EDİTÖRLÜK

International Journal of Thermodynamics (Editorial Board Member ve Publishing Editor olarak Eylül 2019’xxdan beri görevime devam etmekteyim.) https://dergipark.org.tr/en/pub/ijot
Ulakbim Dergipark
SAYAR ERSİN,KUDDUSİ LÜTFULLAH,BAKER DEREK KEITH,TAYLAN ONUR,YASAR DEMIREL
Ersin Sayar Editörlük Dergi Editörlüğü Editör