ARAMA SONUÇLARI

Toplam 9 adet sonuçtan 9 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Karbonil ylidlerin halkalaşma tepkimelerinde regioselektivitenin hesaplamalı kimya yöntemleri ile modellenmesi: α, β-konjuge ketonlar
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
RAMAZAN KATIRCI
Nurcan Tüzün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeni MDM2 ve TrkA Hit İnhibitör Moleküllerin Çok Boyutlu Moleküler Modelleme Yaklaşımları ile Belirlenmesi
3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 12 Ekim 2017
AYDIN GÜLŞAH,YURTSEVER MİNE,DURDAĞI SERDAR
Mine Yurtsever Özet Bildiri
Poliüretan-Politetrametilenoksit Kopolimerlerinin Sıcaklığa Bağlı Yapısal Değişim Süreçlerinin Kaba Taneleme ve Moleküler Dinamik Simulasyon Yöntemleriyle İncelenmesi
3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 12 Ekim 2017
YİLDİRİM EROL,YURTSEVER MİNE,YILGÖR EMEL,YILGÖR İSKENDER,WİLKES GARTH L
Mine Yurtsever Özet Bildiri
Yeni Monoaminoksidaz Enzim (MAO) İnhibitörlerinin Çok Boyutlu Moleküler Modelleme Yöntemleri ile Tasarlanması
3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 12 Ekim 2017
İŞ YUSUF SERHAT,AKSOYDAN BUSECAN,DURDAĞI SERDAR,YURTSEVER MİNE
Mine Yurtsever Özet Bildiri
Hesaplamalı ve deneysel yöntemler kullanılarak minosiklin ve doksisiklin baskılı hidrojellerin tasarlanması
12. Ulusal kimya mühendisliği kongresi, 23 Ağustos 2016
EROĞLU BÜŞRA,DALGAKIRAN DİLEK,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE,GÜNER FATMA SENİHA
Solvent Catalyzed Ring Chain Ring Tautomerization in Axially Chiral Compounds
Chemistry - A European Journal, Vol. 18, No. 40, Ekim 2012, s. 12725-12732, ISSN: 09476539
ASLİ YİLDİRİM,SUNGUR FETHİYE AYLİN,SARON CATAK,VERONİQUE VAN SPEYBROECK,MİCHEL WAROQUİER,ILKNUR DOGAN,AVİYENTE VİKTORYA
O-Asetilpeptidoglikan Esteraz’xxın Deasetilasyon Reaksiyon Mekanizmasinin KuantumKümeleme Yaklaşimi ile Aydinlatilmasi
3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, 12 Ekim 2017
AKSAKAL ZEYNEP,TATAROĞLU MUAMMER MELİN,TÜZÜN NURCAN,SUNGUR FETHİYE AYLİN
Nurcan Tüzün Özet Bildiri
Cu, Ru ve Ag Katalizörler Varlığında GerçekleşenAzit-Alkin Siklokatılma Tepkimelerinin DFTYöntemleri ile Modellenmesi
3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, 12 Ekim 2017
TÜZÜN NURCAN
Nurcan Tüzün Özet Bildiri
O-Asetilpeptidoglikan Esteraz’xxın Deasetilasyon Reaksiyon Mekanizmasinin KuantumKümeleme Yaklaşimi ile Aydinlatilmasi
3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, 12 Ekim 2017
AKSAKAL ZEYNEP,TATAROĞLU MUAMMER MELİN,TÜZÜN NURCAN,SUNGUR FETHİYE AYLİN
Fethiye Aylin Sungur Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930