ARAMA SONUÇLARI

Toplam 42 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Yeraltı Kazı Çalışmalarında Havalandırma Esaslar 1
Sektörden Haberler Bülteni, No. 58, Ekim 2015, s. 40-52
ÖKTEN GÜNDÜZ,FİŞNE ABDULLAH
Abdullah Fişne Özgün Makale
Larisa 2016 Çalışmaları
39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22 Mayıs 2017
SANER NEJAT TURGUT
Nejat Turgut Saner Tam metin bildiri
Bomlu kazı makinalarının stabilite analizi için geliştirilen yeni bir yöntem
İTÜ Dergisi, Vol. 3, No. 2, 2004
ACAROĞLU ERGÜN ÖMÜR,ERGİN HASAN
Hasan Ergin Özgün Makale
Bomlu kazı makinalarının stabilite analizi ve optimum seçimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
ÖMÜR ACAROĞLU
Hasan Ergin Tez Doktora Tamamlandı
Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe yarmasının mühendislik jeolojisi ve kazı şevlerinin analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GİZEM ŞENOL
Yılmaz Mahmutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Taşınabilir doğrusal kazı deney seti kullanılarak TBM performans tahmin modeli geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
RAMAZAN ÇOMAKLI
Cemal Balcı Tez Doktora Tamamlandı
Bir mikrotünel makinesinin farklı jeolojik ortamlarda kazı performansının araştırılması.
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
AHMET BARIŞ AKKAYA
Hanifi Çopur Tez Doktora Tamamlandı
Kazısız Alt yapı Teknolojileri ve Uygulama Alanları ile Bunların Açık Kazı Sistemleri ile Karşılaştırmalı Analizi
ADEM ÇAPUR
Senem Bilir Mahçiçek Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Yenikapı kazı buluntularındaki Neolitik ve Erken Bizans Dönemi insan kemiklerinin X-ışını floresans yöntemi ile karakterizasyonu
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
RÜVEYDA KÜBRA İLERİ
Sevilay Hacıyakupoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yenikapı kazı buluntularındaki bazı arkeolojik hayvan kemiklerinin nükleer tekniklerle incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MELİS DİŞLİ
Sevilay Hacıyakupoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Derin kazı projelerinde aletsel gözlemlerin önemi ve sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
CANSU YILDIZ ÇELİK
Berrak Teymür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mini-disk keskili bomlu kazı makinelerinin stabilite analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
CEMALETTİN ERDOĞAN
Ömür Acaroğlu Ergün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
ikinci Avrupa Yakası 2 Kısım Atıksu Tünelleri İnşaatı Kazısında Kullanılan EPB TBM Makinesi Kazı Parametreleri
proceeding of 23th international mining congress of Turkey, 16 Nisan 2013, s. 1313-1322
ACAROĞLU ERGÜN ÖMÜR,EKINCI E
Ömür Acaroğlu Ergün Tam metin bildiri
Kadıköy Kozyatağı Arası Tünel Kazısında Kullanılan EPB Tünel Açma Makinaları Kazı Parametreleri Analizi
22. Uluslararası Madencilik Kongresi, Bildiriler Kitabı,, 11 Mayıs 2011
ACAROĞLU ERGÜN ÖMÜR,BAYRAM O
Ömür Acaroğlu Ergün Tam metin bildiri
İstanbul da Yeraltı Kazılarının Dünü Bugünü ve İtü Kazı Mekanizasyonu Laboratuarının Gelişme Öyküsü
Birinci Maden Makinaları Sempozyumu, Kütahya/TÜRKİYE, s. 115-124
BİLGİN N., ÇOPUR H., BALCI C., TUMAÇ D., DÜZYOL İ.
Deniz Tumaç Tam metin bildiri
İstanbul’da Metro Tünellerinde Kullanılan Kazı Makinelerinin Tarihçesi, Seçimi, ve Sonuçlarının Jeoloji Açısından Önemi
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu V (Kent ve Jeoloji), İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 34-40
BALCI CEMAL,BİLGİN NUH,ÇOPUR HANİFİ,TUMAÇ DENİZ
Deniz Tumaç Tam metin bildiri
Predicting the performance of large diameter circular saws based on Schmidt hammer and other properties for some Turkish carbonate rocks
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 75, Nisan 2015, s. 159-168, ISSN: 13651609
TUMAÇ DENİZ
Investigations into the cutting characteristics of CCS type disc cutters and the comparison between experimental theoretical and empirical force estimations
Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 45, Ocak 2015, s. 84-98, ISSN: 08867798
TUMAÇ DENİZ,BALCI CEMAL
Deniz Tumaç Özgün Makale Kazı Mekaniği
Bomlu Kazı Makinalarının Stabilite Analizi ve Kesici Kafa Geometrisinin Stabiliteye Etkisi
Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, IZMIR/TÜRKİYE, 9 Haziran 2005, s. 151-161
ACAROĞLU ERGÜN ÖMÜR,ERGIN H
Ömür Acaroğlu Ergün Tam metin bildiri
Kerkenes 2016
39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2017
BRANTİNG SCOTT,BALTALI TIRPAN SEVİL HATİCE,LEHNER JOSEPH W,ÖZARSLAN YASEMİN,LANGİS BARSETTİ DOMİNQUE,YÖNEY NİLÜFER,JAMES MARTSON,GRAFF SUSAN,PROCTOR LUCAS,PAULSEN PAİGE,ASILİSKENDER BURAK
Sevil Hatice Baltalı Tırpan Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930