ARAMA SONUÇLARI

Toplam 62 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Kümelendirilmesi
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 531-548
YAMAN HAKAN,AYDIN MURAT
Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Kümelendirilmesi
PYYK 2014, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, ANTALYA/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 531-548
YAMAN HAKAN,AYDIN MURAT
Hakan Yaman Tam metin bildiri
Proje Yönetimi Performansı ve Kişilik Etkileşimleri
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016, s. 347-357
ORAZ GÜLFER,GÜNAYDIN HÜSNÜ MURAT,GİRİTLİ FATMA HEYECAN,TEZEL ECEM
Ecem Tezel Tam metin bildiri
Proje Ağlarında Kaynak Dengeleme Problemine Yönelik Meta Sezgisel Optimizasyon Algoritmalarına Bakış
PYYK 2014, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANTALYA/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 480-484
SAFAK EBESEK,YAMAN HAKAN
Hakan Yaman Tam metin bildiri
Yapım Sektöründe Proje Yönetim Firmalarının İş Alma Süreçlerinde Yaşadıkları Güçlükler
PYYK 2012, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İZMİR/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012
N ERİM İNANÇ,YAMAN HAKAN
Hakan Yaman Tam metin bildiri
İnşaat Joint Venture Ortak Girirşim Proje Sürecinde Ortaklar Arasındaki Sözleşmelerin ve Anlaşmazlıkların Ele Alınması ve Değerlendirilmesi Antalya 6 8 Kasım 2014 s 72
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 72-82
TAŞ ELÇİN FİLİZ,CAN GİZEM
Elçin Filiz Taş Tam metin bildiri
Proje Yönetiminde Karmaşıklık Yaklaşımı Yeniden Bakış
PYYK 2012, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İZMİR/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012
ŞAFAK EBESEK,YAMAN HAKAN
Hakan Yaman Tam metin bildiri
Proje Nakit Akışları Üzerindeki Kur Riskinin Analizi
PYYK 2014, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANTALYA/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 485-493
TÜZ ÖZLEM,YAMAN HAKAN
Hakan Yaman Tam metin bildiri
Türk İnşaat Projelerinde Yapım Aşamasında Maliyet ve Süre Aşımına Neden Olan Faktörlerin İşveren, Proje Yönetimi ve Yüklenici Bakış Açısına Göre İncelenmesi
2015
BAŞAK CEBE
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Proje ve yapım yönetimi araştırmalarında disiplinlerarasılık
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
UĞUR YILDIZ
Emrah Acar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye ve KKTC'deki proje ve yapım yönetimi yüksek lisans programlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
MURAT AYDIN
Hakan Yaman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kullanıcı Kişiliğinin Sürdürülebilir Yapıların Kullanım Sürecine Etkileri
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016, s. 1324-1334
TEZEL ECEM,GİRİTLİ FATMA HEYECAN
Ecem Tezel Tam metin bildiri
Mekanik Tasarımcı Seçimi İçin Bütünleşik Yaklaşım
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ESKİŞEHİR/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016
POLAT TATAR GÜL,DAMCI ATİLLA,GÜRGÜN ASLI PELİN,VAR ÖZGE
Atilla Damcı Tam metin bildiri
Uluslararası İnşaat Projelerinde Risk Priminin Çoklu Regresyon Yöntemi ile Belirlenmesi
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANKARA/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 584-595
POLAT TATAR GÜL,DAMCI ATİLLA,DÜZCAN MERT
Atilla Damcı Tam metin bildiri
Denge Diyagramı Yöntemi ve Kritik Yol Yöntemi ile Belirlenen Kritik Aktivitelerin Karşılaştırılması
2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İZMİR/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012, s. 319-328
DAMCI ATİLLA,ARDITI DAVID,POLAT TATAR GÜL
Atilla Damcı Tam metin bildiri
İnşaat Mühendislerini Motive Eden Faktörlerin Kişilik Özellikleriyle Olan İlişkisi
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANTALYA/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014
DAMCI ATİLLA,ARDITI DAVID,POLAT TATAR GÜL
Atilla Damcı Tam metin bildiri
Kamu Yapım İşleri Sözleşmeleri İçin Hak Talebine İlişkin Bir Model
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016, s. 1047-1054
ÇAKMAK FATMA PINAR
Fatma Pınar Çakmak Tam metin bildiri
Türkiye Kamu Yapım İşleri İhalelerinde Sözleşmenin Uygulanması Sürecinde Ortaya Çıkan Anlaşmazlıkların Nedenleri
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 1214-1222
ÇAKMAK FATMA PINAR,TAŞ ELÇİN FİLİZ
Fatma Pınar Çakmak Tam metin bildiri
Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları: MİMADEK Platformu
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 549-562
İLHAN BAHRİYE,ÇAKMAK FATMA PINAR,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Fatma Pınar Çakmak Tam metin bildiri
İnşaat Sektöründe Kullanılan KİK, AIA ve FIDIC Standart Sözleşme Dokümanlarının Karşılaştırılması
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 752-762
TAŞ ELÇİN FİLİZ,ÇAKMAK FATMA PINAR
Fatma Pınar Çakmak Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930