ARAMA SONUÇLARI

Toplam 70 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kentsel Peyzaj Planlama ve Sürdürülebilirlik
2020, CİNİUS YAYINLARI
MUSAOĞLU NEBİYE
Nebiye Musaoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİNA İNŞAATLARINDA EVRENSEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 9, No. 1, Mayıs 2016, s. 161-177, ISSN: 1307-3818
PAMUK RASİME,KURUOĞLU MURAT
Eskişehir Kocakır Ekolojik Yerleşme Birimi Kentsel Tasarım Projesi, Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya: Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler. En İyi Kentsel Uygulamalar (Urban Best Practice Area - UBPA)
Eskişehir Kocakır Ekolojik Yerleşme Birimi Kentsel Tasarım Projesi, “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya: Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler, En İyi Kentsel Uygulamalar (Urban Best Practice Area) Sergisi, 23 Nisan 2016 - 30 Ekim 2016
EXPO 2016- ANTALYA / TÜRKİYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İTÜ
Fatih Terzi Sanatsal Faaliyet SERGİ
Kültür Varlıklarının Korunmasında Sürdürülebilirlik
4. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları, Tekirdağ/TÜRKİYE, 22 Eylül 2017
MAZLUM DENİZ
Deniz Mazlum Belirtilmemiş
Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik
2017, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Fed.
KADIOĞLU MİKDAT,ÜNAL YURDANUR,İLHAN ASLI,YÜRÜK CEMRE
Mikdat Kadıoğlu Bilimsel Kitap
Döşeme Kaplama Malzemesi Seçim Kriterlerinin Sürdürülebilirlik Yaklaşımı İle İrdelenmesi
1.Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, 28 Mart 2019
ACUN ÖZGÜNLER SEDEN
Seden Acun Özgünler Özet Bildiri
ÇEVİK SİSTEMLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Mühendislik ve Teknoloji Yönetim Zirvesi, 4 Ekim 2018
ÇIRAK KORAY,BOLAT HÜR BERSAM
Hür Bersam Bolat Tam metin bildiri
Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik
2017, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Fed.
KADIOĞLU MİKDAT,ÜNAL YURDANUR,İLHAN ASLI,YÜRÜK CEMRE
Yurdanur Ünal Bilimsel Kitap
Sürdürülebilirlik Ekseninde Enerji Politikaları
10. Enerji Sempozyumu, 3 Aralık 2015
AŞICI AHMET ATIL
Ahmet Atıl Aşıcı Tam metin bildiri
Sustainability and Car Passion in Istanbul
Towards Carfree Cities Conference VII, 27 Ağustos 2007
BORA MİNE, BEYAZIT EDA
Sürdürülebilirlik Bağlamında Eğitimde Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı
Ulusal İç Mimarlık Lisasnüstü Eğitimi Kongresi I, 26 Şubat 2015
GÖRGÜL EMİNE,KOÇLAR ORAL GÜL
Gül Koçlar Oral Tam metin bildiri
Kocakır Rezerv Alan Kentsel Tasarım Projesi, Gelecek nesiller için, yeşil bir dünya: biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve yeşil şehirler
Antalya EXPO 2016, 1 Nisan 2016 - 1 Ekim 2016
Mustafa Bağrıyanık Sanatsal Faaliyet SERGİ
Yeşil liman yaklaşımı ve liman işletmelerinde sürdürülebilirlik
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
GİZEM DİLEK GÜLTEPE MATARACI
Fatma Gülen İskender Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sürdürülebilirlik kavramı içerisinde su ayak izi :Tekstil sektörü örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
FIRAT ALPER
İsmail Toröz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul'da tescilli konut yapılarının dış duvar katmanlaşmalarının sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ÖZLEM KARAGÖZ
Fatih Yazıcıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gayrimenkul geliştirme sürecinde yeşil binaların sürdürülebilirlik kriterleri açısından incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
SEDA ŞENOL
Özlem Özçevik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda güneş enerjisi potansiyelinin fotovoltaik sistemler ile değerlendirilmesi; Kadıköy-Fikirtepe kentsel dönüşüm alanı test uygulaması
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
SELMA URFAN
Filiz Bektaş Balçık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kocaeli ili Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu çevresi kırsal yerleşimlerinde geleneksel mimari ve sürdürülebilirlik sorunu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ŞEYDA ARSLAN
Zeynep Eres Özdoğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İHA ile tarımda sürdürülebilirlik ve hassas tarım uygulamaları ile ayçiçeği hassas gübreleme
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
HÜSNE ARIKAN
Sedef Kent Pınar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Döşeme kaplama malzemesi seçiminin sürdürülebilirlik yaklaşımı ile irdelenmesi: İlkokul yapıları örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
CANSU SEZİCİ
Seden Acun Özgünler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930