ARAMA SONUÇLARI

Toplam 13 adet sonuçtan 13 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İTÜ Mimarlık Fakültesi Stratejik Yönetim ve Kalite Yönetim Altyapısı Pilot Çalışması: MİMADEK Platformu
İTÜ Vakfı Dergisi, No. 79, 2018, s. 56-60
ACAR EMRAH,ÇAKMAK FATMA PINAR,İLHAN BAHRİYE
Bahriye İlhan Özgün Makale
İTÜ Mimarlık Fakültesi Stratejik Yönetim ve Kalite Yönetim Altyapısı Pilot Çalışması: MİMADEK Platformu
İTÜ Vakfı Dergisi, No. 79, 2018, s. 56-60
ACAR EMRAH,ÇAKMAK FATMA PINAR,İLHAN BAHRİYE
Emrah Acar Özgün Makale
İTÜ Mimarlık Fakültesi Stratejik Yönetim ve Kalite Yönetim Altyapısı Pilot Çalışması: MİMADEK Platformu
İTÜ Vakfı Dergisi, No. 79, 2018, s. 56-60
ACAR EMRAH,ÇAKMAK FATMA PINAR,İLHAN BAHRİYE
Fatma Pınar Çakmak Özgün Makale
Stratejik yönetim ve sigorta sektöründeki bir işletmede uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
BESTE PINAR DEMİRBAŞ
Cahit Ali Bayraktar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin uluslararası deniz ticari taşımacılığı politikasının stratejik yönetim modellemesi ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ALPEREN ERDOĞAN
Münip Baş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Stratejik yönetim sürecinin yayılım ve iletişim ekseninde örgütsel performans üzerindeki etkileri ve türk otomotiv sektöründe bir uygulama
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
İLHAN YILMAZ
Fatma Küskü Akdoğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
KOBİ'ler de stratejik yönetim uygulamaları ve bir araştırma
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, 2018
UMUT UMUL
Lutfihak Alpkan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Aile şirketlerinde stratejik yönetim: Türk tekstil sektöründe bir vaka analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999
C. VERDA DEMİRBAŞ
Seçkin Polat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Üst yönetim yapısının stratejik opsiyonlara etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
MUHAMMED SÜTÇÜ
Seçkin Polat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Uluslararası yüklenicilik sektöründe rekabetin finansal ve stratejik yönetim hedefleri açısından değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
OKAN HAKKI SÖNMEZLER
Feyzi Haznedaroğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Balanced Scorecard temelli stratejik yönetim ve gemi işletmeciliği sektöründe uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
MUHAMMET ÜMİT SOYSAL
Ufuk Cebeci Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sağlık Sektöründe Stratejik Yönetim Modeli Olarak Kurumsal Karne Uygulaması Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Örneği
Sağlık Yönetimi Kongresi, No. 1, 27 Nisan 2008, s. 1
ÖZALP HAKAN,AKAL ULAŞ,BAŞ SELÇUK,TÜRKELİ SERKAN
Serkan Türkeli Tam metin bildiri
A New Perspective for the Corporate Parthership The Model Of Partnership Competency Positioning
2nd Global Conference on Engineering and Technology Management 2015, Chicago/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 4 Eylül 2015, s. 167-177
BAYRAKTAR CAHİT ALİ,DURUCU MURAT

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930