ARAMA SONUÇLARI

Toplam 84 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Parti Hacmi Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
20. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi (YA/EM 1999), 8 Haziran 1999
SOYER AYBERK,TANYAŞ MEHMET
Ayberk Soyer Tam metin bildiri
Stratejik Kavramların Belirlenmesine Yönelik Bütünleşik Bir Yaklaşım ve Yükseköğretimde Uygulaması
23. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi (YA/EM 2002), 3 Temmuz 2002
ASAN UMUT,SOYER AYBERK
Ayberk Soyer Özet Bildiri
Ro-Ro Feribotlarında Makine Dairesi Kaynaklı Yangın Durumlarında Tahliye Sürecinin Yönetimi
37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 5 Temmuz 2017
SARVARI PEIMAN ALIPOUR,ÇEVİKCAN EMRE,ÇELİK METİN,ÜSTÜNDAĞ ALP
Alp Üstündağ Özet Bildiri
Kullanımdaki Ürün Sayısına Bağlı Geri Dönüş Hızının Hibrit Üretim Modeli Kontrol Kararlarına Etkisi
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi YAEM2017, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 5 Temmuz 2017, s. 114
KORUGAN AYBEK,ATA SEVAL,FADILOĞLU MEHMET MURAT
Seval Ata Özet Bildiri
Ro-Ro Feribotlarında Makine Dairesi Kaynaklı Yangın Durumlarında Tahliye Sürecinin Yönetimi
37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 5 Temmuz 2017
SARVARI PEIMAN ALIPOUR,ÇEVİKCAN EMRE,ÇELİK METİN,ÜSTÜNDAĞ ALP
Metin Çelik Özet Bildiri
Sağlık Sistemlerinde Yatırım Kararlarının Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirmeyle Sınanması
26. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi 2006, 3 Temmuz 2006
CEBİ SELÇUK,KURŞUN BAHADIR SENEM
Senem Kurşun Bahadır Tam metin bildiri
Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olarak Yöneylem Araştırması ve Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Vol. 7, No. 1, 2015, s. 37-46, ISSN: 1309-3983
DEMİRER ÖMÜR,ALKAN REHA METİN
Reha Metin Alkan Özgün Makale
Analitik ağ süreci yönteminin aksiyomlarla tasarım yaklaşımı ile geliştirilmesi
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, 30 Haziran 2008, s. 36-36
ÇEBİ SELÇUK,ÇELİK METİN,KAHRAMAN CENGİZ
Metin Çelik Özet Bildiri
Geçici Tıp Merkezleri Yerleşimi İçin Bir Stokastik Model Önerisi ve İstanbul’xxun Kartal İlçesi İçin Uygulama
39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM 2019), Ankara/TÜRKİYE, 10 Haziran 2019, s. 29-30
ÖKSÜZ MEHMET KÜRŞAT,SATOĞLU ŞULE ITIR
Mehmet Kürşat Öksüz Özet Bildiri
Gemi işletmeciliği firmalarının teknik yönetim karar süreçlerinin modellenmesine yönelik karar destek sistemi önerisi
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, 2 Temmuz 2007, s. 887-892
ÇELİK METİN,KARAYİĞİT BURAK
Metin Çelik Tam metin bildiri
RFM Esaslı Müşteri Yaşam Boyu Değeri Modeli ile Hastane Segmentasyonu
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, 9 Eylül 2015, s. 144-144
ÖZCAN TUNCAY,SELİN UÇKUN,KAAN AKSAÇ
Tuncay Özcan Özet Bildiri
Analitik Ağ Süreci ve PROMETHEE Teknikleri ile Hastane Yer Seçimi: Trabzon Örneği
18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Ekim 2017, s. 301
İMAMOĞLU GÜL,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Perakendecilikte Gri Model ve Destek Vektör Regresyonu ile Satış Tahmini
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, 9 Eylül 2015, s. 37-37
ÖZCAN TUNCAY,SANEM ÇARPAR
Tuncay Özcan Özet Bildiri
Perakende Endüstrisinde Sınıflandırma Algoritmaları ile Yeni Ürünlerin Satış Tahmini
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, 9 Eylül 2015, s. 37-37
ÖZCAN TUNCAY,ALİ YUSUF MANSUROĞLU,SABIRLI HÜSEYİN
Tuncay Özcan Özet Bildiri
Toplu Taşımacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Modeli
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVIII Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2008, s. 1
KILIÇASLAN BANU,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Evaluation of a Firm’s Credit Risk Rating: An Analytic Network Process Approach
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXX Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2010, s. 27
GENCER GÖKHAN,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Sorun Modelleme ve Değerlendirme için Bütünleşik Bir Yaklaşım Önerisi
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XIX Ulusal Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 25 Haziran 1998, s. 71
ÜLENGİN FUSUN,TOPCU YUSUF İLKER,ÖNSEL EKİCİ ŞULE
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Tedarik Zinciri Yönetim Kriterlerini Gözeterek Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Seçimi
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXX Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2010, s. 344
SANCAK PINAR,KAYAKUTLU GÜLGÜN,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
SUCH-WWW: Tedarik Zinciri Kavramlarını Tanıtmaya Yönelik WWW Tabanlı, Dinamik Etkileşimli, Benzetim Ortamı
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XIX Ulusal Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 25 Haziran 1998, s. 33
DİKER VEDAT,BİLGİÇ TANER,ÜLENGİN FUSUN,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Türkiye ve Dünyada Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXX Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2010, s. 247
AKTAS EMEL,ÇEVİK ONAR SEZİ,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930