ARAMA SONUÇLARI

Toplam 136 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Bölgesel Geoit Modellerinin Belirlenmesinde Yöntem Araştırması
MUSTAFA SERKAN IŞIK
Bihter Erol Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Rotari Sondaj Matkaplarının Optimum Seçimi ve İşletilmesi İçin Yeni Bir Yöntem
Rotari Sondaj Matkaplarının Optimum Seçimi ve İşletilmesi İçin Yeni Bir Yöntem, Vol. 55, No. 1, Mart 2016, s. 27-34
ERGİN HASAN,ACAROĞLU ERGÜN ÖMÜR,TOKER MELİS,ERGENER BAHADIR,AKKRİŞ DEYVİ
Hasan Ergin Özgün Makale
Bomlu kazı makinalarının stabilite analizi için geliştirilen yeni bir yöntem
İTÜ Dergisi, Vol. 3, No. 2, 2004
ACAROĞLU ERGÜN ÖMÜR,ERGİN HASAN
Hasan Ergin Özgün Makale
Değişken Hızlı Değişken Kanat Açılı Rüzgâr TürbinlerininKontrolünde Yeni Yöntem
Türk Otomatik Kontrol Komitesi TOK 2013, 26 Eylül 2013
NAK HANDAN,ERGENÇ ALİ FUAT
Podlu Pervanelerin Analizi İçin Sayısal Bir Yöntem
Deniz Harp Okulu Bülteni, No. 42, Nisan 2006, s. 43-59
BAL ŞAKİR
Şakir Bal Özgün Makale
Podlu pervane analizi için bir yöntem
Gemi ve Deniz Teknolojisi, Ekim 2006
BAL ŞAKİR,AKYILDIZ HAKAN,GÜNER MESUT
Hakan Akyıldız Özgün Makale
İş Programlarının Görselleştirilmesinde Basit Bir Yöntem
Yapı ve Kentte Bilişim 2003, Ankara/TÜRKİYE, 1 Haziran 2003
KURUOĞLU MURAT,HATİPOĞLU BÜLENT
Murat Kuruoğlu Tam metin bildiri
Düşük plastisiteli bir kilde ön konsolidasyon basıncının belirlenmesinde yeni bir yöntem
Teknik Dergi, 2002
ŞENOL AYKUT,SAĞLAMER AHMET
Aykut Şenol Özgün Makale
Gömülü Mayın Yeri Belirleme Yöntemleri ve Yöntem Seçiminde Gözetilecek Kriterler
TOK 2013, 20 Eylül 2013
İKİZOĞLU SERHAT,ÇALIŞKAN FİKRET
Serhat İkizoğlu Tam metin bildiri
Bilimsel Müzik Yayınlarında Etik ve Yöntem Sorunu
6. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, 9 Aralık 2010
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Tam metin bildiri
Çok Katlı Yapılarda Uniform Olmayan Burulma Nedeniyle Oluşan Tesirlerin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, PAJES, 2014
AYDOĞUŞ TUNCAY, BAYRAMOĞLU GÜLİZ, ÖZGEN ALPAY
Güliz Bayramoğlu Özgün Makale
Hamiltonian Sistemlerin Ayrık zamanlı Modellenmesi için Bir Yöntem
Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı
YALÇIN YAPRAK,GÖREN AFİFE LEYLA
Yaprak Yalçın Tam metin bildiri
Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik İndeksinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem Önerisi- Ege Bölgesi- Ulusal Çalıştay
27 Ekim 2017
Meltem Erdem Kaya Sanatsal Faaliyet Diğer
Kırsal Yerleşm Peyzaj Kimlik İndeksinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem Önerisi- Ege Bölgesi- Ulusal Çalıştay
9 Ocak 2018
Hasan Serdar Kaya Sanatsal Faaliyet Diğer
Toprak kirliliği kontrolü yönetmeliği kapsamında petrol kirliliğinin tespiti ve giderimi için uygun yöntem araştırması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ÖYKÜM HIZ
Mustafa Sait Yazgan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Farklılaşan sosyo-ekonomik yapının meydanlardaki kullanıcı tercihi ve meydan tasarımına etkisinin değerlendirilmesine yönelik yöntem önerisi: Bursa örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
GÖKÇE ŞAHİN
Hasan Serdar Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çemişgezek Cevizlidere Barajı ölçeğinde çevresel akış tayini yöntem analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ÇAĞLAR KAYNAK
Kasım Koçak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik güç sistemlerinde sistem genişlemesi koşulları altında işletmenin eniyilenmesi için yeni bir akıllı yöntem geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
DOĞAN RECEP GÜMELİ
Mustafa Bağrıyanık Tez Doktora Tamamlandı
Enterkonnekte elektrik güç sistemlerinde kapalı çevrim güç akışlarını önlemeye / düzenlemeye yönelik bulanık karar verme temelli bir yöntem
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
GÜLCİHAN ÖZDEMİR DAĞ
Mustafa Bağrıyanık Tez Doktora Tamamlandı
Sosyal politikalarda yeni yaklaşım, yöntem ve kentsel uygulamaların geliştirilmesi: Bir sosyal inovasyon örneği olarak "Şeker hayat"
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AYSU UZSAYILIR KARA
Tüzin Baycan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930