ARAMA SONUÇLARI

Toplam 21 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Hastane poliklinik bekleme alanlarının mekânsal açıdan değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
MUHAMMED FATİH ÇETİNTAŞ
Nesip Ömer Erem Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
BETONARME BİR HASTANE BİNASININ DBYBHY 2007 ve TBDY 2018 KAPSAMINDA DEPREM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
BURAK UÇAR
Kadir Güler Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Hastane Binalarında Sismik İzolasyon Sistemlerinin Kullanım Kararının Bina Üretim Sürecine Etkileri
2018
ELİF BAKKALOĞLU
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yalın yönetim sistemlerinin hastanelere uyarlanması ve bir hastane uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
DUDU BİLGİÇ
Hatice Camgöz Akdağ Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çok değişkenli istatistiksel süreç kontrolü: Bir hastane uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
HAFİZE YILMAZ
Cengiz Kahraman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hastane yataklarında konfor kavramının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
GÜZİDE GÜZELBEY
Ekrem Cem Alppay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Analitik ağ süreci ve Promethee teknikleri ile hastane yer seçimi: Trabzon örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GÜL İMAMOĞLU
Yusuf İlker Topcu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hastane binalarında sismik izolasyon sistemlerinin kullanım kararının bina üretim sürecine etkileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ELİF BAKKALOĞLU
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çok katlı çelik bir hastane binasının eurocode 3'e göre çerçeve kusurları dikkate alınarak karşılaştırmalı boyutlandırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
AYDIN TAŞDEMİR
Güliz Bayramoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Ticarileşmesi Özel Hastane Sektörünün İnşa Süreci
Toplum ve Hekim, Vol. 26, No. 2, Mart 2011, s. 84-108, ISSN: 13004387
KARAKAŞ DERYA,YILMAZ FERİMAH
Derya Karakaş Özgün Makale
Using value stream mapping and discrete event simulation to improve efficiency of emergency departments
International Journal of Healthcare Management, Vol. 10, No. 3, Mart 2017, s. 196-206, ISSN: 2047-9700
BAL ALPEREN,CEYLAN CEMİL,TAÇOĞLU CANER
Liderlik Tarzının Örgüt Bağlılığına Etkisi: Bir Hastane Araştırması
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Vol. 5, No. 2, Mart 2017, s. 1-13
BAYYURT NİZAMETTİN,KILIÇ CENK HİLMİ
Nizamettin Bayyurt Özgün Makale
Zarar Azaltma Uygulamalarının Hastane Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi Kocaeli Derince Örneği
Acil ve Afet Degisi, Vol. 2, No. 3, 2013, s. 13-26
YURDAKUL AYSUN,PİROĞLU ELİŞAN FİLİZ,OKAY NİLGÜN
Elişan Filiz Piroğlu Özgün Makale
ACİL DURUMLARDA HASTANE SİRKÜLASYON SİSTEMLERİNİN PERFORMANSI İÇİN BİR MODEL
İTÜDERGİSİ/A, İSTANBUL/TÜRKİYE, Vol. 7, No. 1, Mart 2008, s. 99-109, ISSN: 1303-7005
ÜNLÜ ALPER,EDGÜ ERİNCİK,ÜLKEN GÖKHAN,APAK SUAT
Suat Apak Özgün Makale
Analitik Ağ Süreci ve PROMETHEE Teknikleri ile Hastane Yer Seçimi: Trabzon Örneği
18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Ekim 2017, s. 280
İMAMOĞLU GÜL,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Engelli Kullanıcıların Olası Yangın Durumunda Tahliye Olanakları
3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018, s. 223-228
ERUÇAR FURKAN,SERTESER NURİ
Analitik Ağ Süreci ve PROMETHEE Teknikleri ile Hastane Yer Seçimi: Trabzon Örneği
18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Ekim 2017, s. 301-301
İMAMOĞLU GÜL,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Hastane Yeri Seçiminde Küresel Bulanık TOPSIS Yöntemi
39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 12 Haziran 2019
KUTLU GÜNDOĞDU FATMA,KAHRAMAN CENGİZ
Cengiz Kahraman Özet Bildiri
Hastane Binalarında Sismik İzolasyon Sistemlerinin Kullanım Kararının Bina Üretim Sürecine Ekileri
5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (5ICEES) METU Ankara-Turkey, ANKARA/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 8 Ekim 2019
BAKKALOĞLU ELİF,TAŞ ELÇİN FİLİZ
Elçin Filiz Taş Özet Bildiri
RFM Esaslı Müşteri Yaşam Boyu Değeri Modeli ile Hastane Segmentasyonu
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, 9 Eylül 2015, s. 144-144
ÖZCAN TUNCAY,SELİN UÇKUN,KAAN AKSAÇ
Tuncay Özcan Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930