ARAMA SONUÇLARI

Toplam 18 adet sonuçtan 18 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Zamana Bağlı Heyelan Sürekliliği ve Dağılımına Bağlı Heyelan Tehlike Değerlendirmesi
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2018, s. 52-54
CİHANGİR MEHMET EMİN,GÖRÜM TOLGA
Tolga Görüm Özet Bildiri
Kelkit Çayı vadisinde (Umurca-Koyulhisar arası) heyelan riskinin belirlenmesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2018
MEHMET EMİN CİHANGİR
Tolga Görüm Tez Doktora Tamamlandı
KELKİT ÇAYI VADİSİNDE (UMURCA-KOYULHİSAR ARASI) HEYELAN RİSKİNİN BELİRLENMESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2018
MEHMET EMİN CİHANGİR
Tolga Görüm Tez Doktora Devam Ediyor
Doğu Karadeniz bölgesi (Rize, Trabzon, Giresun) heyelan-yağış ilişkisinin incelenmesi ve minimum eşik değerlerinin belirlenmesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
HAKKI BALTACI
Mehmet Karaca Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
CBS ortamında gerçeğe yakın zamanlı heyelan tahmini-Rize örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
EMİN YAHYA MENTEŞE
Ergin Tarı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ambarlı Liman Bölgesinde Heyelan İzleme Çalışmalarında Son Durum
4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 14 Ekim 2009, s. 353-364
KALKAN YUNUS,ALKAN REHA METİN,BİLGİ SERDAR
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
İstanbul-Beylikdüzü, Gürpınar Bölgesi Kıyı Kesiminde Görülen Heyelanların (Pekmez, Gölyaka ve Fener) Kent Jeolojisi Açısından Değerlendirmesi
Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 28 Ocak 2019
ŞANS GÖKHAN,KARAOĞLU GÜLÇİN,DELİBAY ANIL,KARAGÜZEL REMZİ,MAHMUTOĞLU YILMAZ,AKGÜN GÜRKAN
Ambarlı Liman Bölgesinde Heyelan İzleme Çalışmalarında Son Durum
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 4. Mühendislik Ölçmeleri S, TRABZON/TÜRKİYE, 14 Ekim 2009, s. 152-163
KALKAN YUNUS,ALKAN REHA METİN,BİLGİ SERDAR
Serdar Bilgi Tam metin bildiri
Heyelan Duyarlılık Analizinde Bulanık Mekansal Bilgi Sistemi
62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 13 Nisan 2009
GÜNEY CANER,ACAR MUSTAFA,ÇELİK RAHMİ NURHAN
Caner Güney Özet Bildiri
İstanbul-Beylikdüzü, Gürpınar Bölgesi Kıyı Kesiminde Görülen Heyelanların (Pekmez, Gölyaka ve Fener) Kent Jeolojisi Açısından Değerlendirmesi
Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 28 Ocak 2019
ŞANS GÖKHAN,KARAOĞLU GÜLÇİN,DELİBAY ANIL,KARAGÜZEL REMZİ,MAHMUTOĞLU YILMAZ,AKGÜN GÜRKAN
Optik Uydu Görüntüleriyle Heyelan Alanlarindaki Kütle Hareketlerinin İncelenmesi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği
TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, Vol. 1, 21 Mayıs 2015, s. 48-51
TÜRK TARIK,GÖRÜM TOLGA,BİRDAL ANIL CAN,ORHAN SELÇUK
Tolga Görüm Tam metin bildiri
İnegöl havzasının güney kesiminin heyelan duyarlılık analizi
Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2008, Çanakkale/TÜRKİYE, Vol. 1, 20 Ekim 2008, s. 292-292
GÖRÜM TOLGA,GÖKÇEOĞLU CANDAN,TUNUSLUOĞLU CELAL,NEFESLİOĞLU HAKAN AHMET
Tolga Görüm Özet Bildiri
Çok Zamanlı Heyelan Aktivitesinin Belirlenmesinde Jeomorfolojik Bir Yaklaşım
TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, No. 65, Ocak 2015, s. 47-58, ISSN: 1308-9773
GÖRÜM TOLGA,NEFESLİOĞLU HAKAN AHMET
Tolga Görüm Özgün Makale
Jeomorfoloji Temelli Heyelan Tehlike ve Risk Değerlendirilmesi
V. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Elazığ/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 12 Ekim 2017, s. 96-96
CİHANGİR MEHMET EMİN,GÖRÜM TOLGA
Tolga Görüm Özet Bildiri
Heyelan tetikleyici faktörlerine bağlı mekânsal hassasiyet değerlendirmesi
Türk Coğrafya Dergisi, No. 70, Mayıs 2018, s. 133-142, ISSN: 1302-5856
CİHANGİR MEHMET EMİN,GÖRÜM TOLGA
Tolga Görüm Özgün Makale
SİİRT MADENKÖY AÇIK OCAK İŞLETMESİNDE MEYDANAGELEN KÜTLE HAREKETİNİN, SONLU ELEMANLARYÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
2. Ulusal Heyelan Sempozyumu 2018, Ankara/TÜRKİYE, 11 Ekim 2018
KORKUT MEHMET,ŞANS GÖKHAN,YAVUZ ENVER VURAL
İstanbul-Beylikdüzü, Gürpınar Bölgesi Kıyı Kesiminde Görülen Heyelanların (Pekmez, Gölyaka ve Fener) Kent Jeolojisi Açısından Değerlendirmesi
Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 28 Ocak 2019
ŞANS GÖKHAN,KARAOĞLU GÜLÇİN,DELİBAY ANIL,KARAGÜZEL REMZİ,MAHMUTOĞLU YILMAZ,AKGÜN GÜRKAN
Rize İli Genelinde Heyelan Tehlikesi Altında Bulunan Bölgelerin Kullanım Türlerinin Belirlenmesi
12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2009
MENTEŞE EMİN YAHYA,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,ÖZCAN ORKAN
Orkan Özcan Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930