ARAMA SONUÇLARI

Toplam 32 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Tarihi Yapılar İçin Jeodezik Tabalı Yapı Bilgi Modeli Tasarımı ve Uygulaması
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 5, No:3, 2013 (17-23), 2014
TEKDAL E, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Özgün Makale
Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik (1998) ile Eurocode 8'in çelik yapılar için proje uygulamalı karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000
SİBEL GÜREL
Güliz Bayramoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Haliç Köprüsü Sağlık İzleme Sisteminin Geliştirilmesi
uluslar arası katılımlı 7. çelik yapılar sempozyumu, 26 Ekim 2017
TEMUR ERAY,PINAR ÖMER GALİP,ERKUŞ BARIŞ,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN
Barlas Özden Çağlayan Tam metin bildiri
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Taslağı Bölüm 8 de Yer Alan Çelik Yapıların Deprem Hesabı Kuralları Hakkında Görüş ve Eleştiriler
Türkiye Mühendislik Haberleri, Ekim 2005
UZGİDER ERDOĞAN,PİROĞLU ELİŞAN FİLİZ,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN
Elişan Filiz Piroğlu Özgün Makale
Uzay Kafes Kirişlerin Lineer Analizi için Ekonomik bir Yöntem
4. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, 24 Ekim 2011, s. 273-284
PİROĞLU ELİŞAN FİLİZ,UZGİDER ERDOĞAN
Elişan Filiz Piroğlu Tam metin bildiri
Yedikule Köprüsü Yorulma Ömrü Uzatma Çalışmaları
3. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, 8 Ekim 2009, s. 363-374
ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN,UZGİDER ERDOĞAN,PİROĞLU ELİŞAN FİLİZ
Elişan Filiz Piroğlu Tam metin bildiri
Uzay Kafes Çatı Sistemlerinin Artan Düşey Yükler Altında Doğrusal Olmayan Davranışı
Uluslararası Katılımlı 7. Çelik Yapılar Sempozyumu, 26 Ekim 2017
ALÇİÇEK HALUK EMRE,VATANSEVER CÜNEYT
Cüneyt Vatansever Tam metin bildiri
Kısa alın levhalı bulonlu kiriş-kolon birleşimlerinin tek doğrultuda artan yük altında doğrusal olmayan davranışı
Uluslararası Katılımlı 7. Çelik Yapılar Sempozyumu, 26 Ekim 2017
KARASU ADEM,VATANSEVER CÜNEYT
Cüneyt Vatansever Tam metin bildiri
Kolona kaynaklı konsol kiriş – kiriş birleşiminin kiriş –kolon birleşimi davranışına etkisi
Uluslararası Katılımlı 7. Çelik Yapılar Sempozyumu, 26 Ekim 2017
KUTSAL KUTAY,VATANSEVER CÜNEYT
Cüneyt Vatansever Tam metin bildiri
Yapma Enkesitli Çift I Elemandan Oluşan Çok Parçalı Kirişlerin Yanal Burkulması Üzerine Analitik Bir Çalışma
Beşinci Çelik Yapılar Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, 13 Kasım 2013
KABAN M FATİH,VATANSEVER CÜNEYT
Cüneyt Vatansever Tam metin bildiri
Yedikule Demiryolu Köprüsü için Yorulma Ömrü Uzatma Çalışmaları
3. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu
ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN,UZGİDER ERDOĞAN,ÖZAKGÜL KADİR,TEZER ÖVÜNÇ
Kadir Özakgül Tam metin bildiri
Uzay Kafes Çatı Sistemlerinin Artan Düşey Yükler Altında Doğrusal Olmayan Davranışı
Uluslararası Katılımlı 7. Çelik Yapılar Sempozyumu, 26 Ekim 2017
ALÇİÇEK HALUK EMRE,VATANSEVER CÜNEYT
Haluk Emre Alçiçek Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930