ARAMA SONUÇLARI

Toplam 56 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

MİTAT ENÇ’İN EDEBî ESERLERİNDE İLAÇ, ECZANE, ECZACI VE ECZACILIK UYGULAMALARI
Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep/TÜRKİYE, Vol. 2, 13 Eylül 2018, s. 932-944
NAKIBOĞLU GÜLSÜN
Gülsün Nakıboğlu Tam metin bildiri
Noncovalent Pyrene-Polyethylene Glycol Coatings of Carbon Nanotubes Achieve in Vitro Biocompatibility
Langmuir, Vol. 34, No. 40, Eylül 2018, s. 12071-12082, ISSN: 0743-7463
MERAN MEHDİ PAVLOVİ,AKKUS PELİN DENİZ,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE,BAYSAK ELİF,HIZAL GÜRKAN,HACIOSMANOGLU EBRU,ÜNLÜ AYHAN,YAVUZ NİLGÜN,GÜNER FATMA SENİHA
pH’a Duyarlı Poli(β-amino ester) ve Glikopolimer Esaslı Misellerin Hazırlanması ve İlaç Taşıma Etkinliklerinin İncelenmesi
31. Ulusal Kimya Kongresi, 10 Eylül 2019
KAHVECİ ELİF,DERMAN SERAP,KAHVECİ MUHAMMET ÜBEYDULLAH
1,2-Bis(o-morfolinofenoksi)etan molekülünün antifungal ve antikandidal etkinliklerinin araştırılması
5. İlaç kimyası ila. etkin maddesi tasarımı,sentezi, üretimi ve standardizasyonu, Antalya/TÜRKİYE, 30 Mart 2017
YAPAR GÖNÜL
Gönül Yapar Özet Bildiri
Türkiye’deki İlaç Temininde Blok Zinciri Uygulaması Camgöz-Akdağ H. , Beldek T., Konyalıoğlu A.,Bilgin B., Erden O.
ETMS, Bahçeşehir Üni-İTÜ, Istanbul Turkey., 10 Ekim 2019
CAMGÖZ AKDAĞ HATİCE,BELDEK TUĞÇE,KONYALIOĞLU AZİZ KEMAL,BİLGİN B,ERDEN O
Hatice Camgöz Akdağ Tam metin bildiri
Noncovalent Pyrene-Polyethylene Glycol Coatings of Carbon Nanotubes Achieve in Vitro Biocompatibility
Langmuir, Vol. 34, No. 40, Eylül 2018, s. 12071-12082, ISSN: 0743-7463
MERAN MEHDİ PAVLOVİ,AKKUS PELİN DENİZ,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE,BAYSAK ELİF,HIZAL GÜRKAN,HACIOSMANOGLU EBRU,ÜNLÜ AYHAN,YAVUZ NİLGÜN,GÜNER FATMA SENİHA
Controlled Release of Anti-Inflammatory Drugs from Mesoporous Drug Host MIL-101 (Cr), Effect of Framework Flexibility in Molecular Dynamics Simulations
22nd European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (EuroQSAR 2018), 16 Eylül 2018
AYVAZ KÖROĞLU MERVE,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE,SUNGUR FETHİYE AYLİN
Computational Study on Controlled Release of Anti-Inflammatory Steroids from Mesoporous Metal-Organic Framework, MIL-101(Cr)
5th International BAU Drug Design Congress, 19 Ekim 2017
AYVAZ KÖROĞLU MERVE,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE,SUNGUR FETHİYE AYLİN
Effect of the Cross-linker Concentration on Molecular Imprinting of Doxycycline in Hydrogels Revealed by Experimental and Computational Studies
4th International BAU Drug Design Congress, 13 Ekim 2016
İNAN TUĞÇE,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE,GÜNER FATMA SENİHA
2-Thiobarbitürik Asit ile Tiollendirilmiş Pektin Temelli İlaç Taşıyıcı Hidrojellerin Sentezi
International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26 Nisan 2018
GÜNER ÖZDE ZEYNEP,KOCAAGA BANU,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE,GÜNER FATMA SENİHA
Aromatik ve heteroaromatik bütansülfonil hidrazon bileşiklerinin karbonik anhidraz II ve IX enzimleri üzerindeki inhibisyon etkilerinin incelenmesi
3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26 Nisan 2017
ÖZDEMİR ÖZMEN ÜMMÜHAN,GÜLER ÇAĞLAR,ADEM ŞEVKİ,KAYHAN NACİYE,YERLİKAYA EMRAH,OKAY SEZER,HAMURCU FATMA,ŞENTÜRK OZAN SANLI
Ozan Sanlı Şentürk Özet Bildiri
5-Amino Salisilik Asitin pH ve Sıcaklık Duyarlı Hidrojelden Kontrollü Salımı
5. İlaç Kimyası, 30 Mart 2017
BOSTAN MÜGE SENNOĞLU,ŞENOL MURAT,ÇIĞ TUĞÇE,PEKER İSMAİL,GÖREN AHMET CEYHAN,ÖZTÜRK TURAN,EROĞLU MEHMET SAYIP
Turan Öztürk Özet Bildiri
Hidroksiapatit-Jelatin ve Hidroksiapatit-Kitosan Biyokompozitlerin Yapay Vücut Sıvısı Ortamında Üretimi Sırasında 5-FU İlacının Yüklenmesi ve İlaç Salım Çalışmaları
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol. 11, No. 3, Kasım 2018, s. 587-605, ISSN: 1307-9085
ERDÖL AYDIN NALAN
Nalan Erdöl Aydın Özgün Makale
Polimer Kaplanmış Nanotüp Morfolojisine Sahip Titanyum Yüzeylerinden Kontrollü İlaç Salınımı
II. ulusal Nanoteknoloji Kongresi, 27 Eylül 2012
ÇULHAOĞLU S, DEPREM Ö, YAVUZ PINAR, BOSTAN B, DEMİRTAŞ B, BAYDOĞAN MURAT, ÇİMENOĞLU HÜSEYİN, KAYALI EYÜP SABRİ
Murat Baydoğan Tam metin bildiri
α-LAKTALBUMİN VE OLEİK ASİT BİLEŞİMİYLE MEYDANA GELEN TÜMÖRİSİDAL ETKİN MADDENİN ENKAPSÜLASYONU VE AKTİF İLAÇ ETKİN MADDESİ OLUŞTURULMASI YÖNTEMİ
Patent No: 2017/04405, Patent Sınıfı: c, 2017
BERAAT ÖZÇELİK,REYHAN KOYUNCU
Beraat Özçelik Patent SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY
İlaç ve gıda ürünlerinde gluten proteini sorgulama mobil uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
MEHMET SALİM KÖSEAHMETOĞLU
Mustafa Ersel Kamaşak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930