ARAMA SONUÇLARI

Toplam 99 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Edirne de Aşılama Hizmetlerinin Kalitesinin Lot Kalite Tekniği LKT ve Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ile Değerlendirilmesi
11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23 Ekim 2007, s. 264-265
ALKOY SEVAL,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,ESKİOCAK MUZAFFER
Ahmet Özgür Doğru Özet Bildiri
Dağcılık Faaliyetlerine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Tematik Harita Üretimi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi,, Vol. 2, 30 Ekim 2007, s. 742-747
SELÇUK MEHMET,BAŞARANER ALİ MELİH,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,GÖKGÖZ TÜRKAY,GÜLGEN FATİH,YÜCEL MEHMET ALİ,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,BİLGİ SERDAR,UÇAR DOĞAN
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
Yastık yapılı bazaltlardaki yüksek manyetizma karakterinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) tabanlı coğrafi ağırlıklandırılmış regresyon (GWR) modeli ile yorumlanması: Kargı doğusu (Çorum) örneği
8. Jeokimya Sempozyumu, May 2-6, Antalya, Türkiye., 2 Mayıs 2018
KAYA MUSTAFA,YALÇIN CİHAN,KARAMAN MUHITTIN,KUMRAL MUSTAFA
Mustafa Kumral Özet Bildiri
İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi
HKM Jeodezi, Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi, Vol. 106, No. 3, 2011, s. 72-75
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, BOZKAYA GONCA, GÖKSEL ÇİĞDEM, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, ULUĞTEKİN NECLA, SÖZEN SEVAL
Filiz Bektaş Balçık Özgün Makale
Coğrafi Bilgi Bilimi ve Kartografya Uluslararası ve Disiplinler arası Ortak Araştırma Konuları
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim 2011
ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,BAŞARANER ALİ MELİH,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,GÜNEY CANER
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
Gökçedoğan (Kargı-Çorum) Kuzeyindeki Metabazitlerde Gözlenen TiO2 Anomalisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Değerlendirilmesi
8. Jeokimya Sempozyumu, May 2-6, Antalya, Türkiye., 2 Mayıs 2018
UYGUR MERVE,YALÇIN CİHAN,KAYA MUSTAFA,KARAMAN MUHITTIN,KUMRAL MUSTAFA
Mustafa Kumral Özet Bildiri
Lazer Tarama Yöntemi İle Elde Edilen Üç Boyutlu İç Mekân Modellerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanım Olanakları
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012, Zonguldak/TÜRKİYE, 16 Ekim 2012
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Optimum Shelter Location (OSL) Tool Development
The 2nd International Workshop on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment, Ispra/İTALYA, 14 Aralık 2017
KARAMAN HİMMET
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Düzenli Deponi Yer Seçimi: İstanbul İli Örneği
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 17, Ağustos 2017, s. 262-269, ISSN: 2149-3367
GÜLER DOĞUŞ,YOMRALIOĞLU TAHSİN
Doğuş Güler Özgün Makale
İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi
hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Mart 2011
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,BOZKAYA G,GÖKSEL ÇİĞDEM,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,SÖZEN SEVAL
Nesibe Necla Uluğtekin Özgün Makale
2005 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları
10. Türkiye Harita Teknik ve Bilimsel Kurultayı, 28 Mart–1 Nisan 2005, Çağrılı Bildiri, Ankara
ÇELİK RAHMİ NURHAN
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2003 Ulusal Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS
TUJJB TUJK 2003 Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya
AYAN T, GÜRKAN O, DENİZ R, ÖZTÜRK E, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
TUCBS ye Giden Yolun Neresindeyiz Türkiye Ulusal Mekansal Veri Altyapısı İçin Nasıl Devam Etmeliyiz
TMMOB 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013, Ankara/TÜRKİYE, 11 Kasım 2013
GÜNEY CANER,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,BAŞARANER ALİ MELİH,ÇELİK RAHMİ NURHAN,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA
Caner Güney Tam metin bildiri
2003 Ulusal Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS
TUJJB TUJK 2003 Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya
AYAN T, GÜRKAN O, DENİZ R, ÖZTÜRK E, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2003 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Jeodezik Altyapısı
TUJJB TUJK 2003 Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya
ÇELİK R N, DENİZ R, AYAN T, GÜRKAN O, ÖZTÜRK E
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi
hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Vol. 2011, No. 3, Aralık 2011, s. 70-74
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,BOZKAYA GONCA ALİYE,GÖKSEL ÇİĞDEM,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,SÖZEN SEVAL
Ahmet Özgür Doğru Özgün Makale
2003 Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS
TUJJB TUJK 2003 Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya, ISBN 975
DENİZ R, AYAN T, GÜRKAN O, ÖZTÜRK E, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2001 MM CBS nin Tarihi Dokümantasyon Çalışmasına Uygulanması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri 13-14 Kasım 2001, Özel Kitapçığı, CBS Komitesi, Fatih Üniversitesi
GÜNEY C, ÖZÖNER B, DUMAN. M, UYLU K, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2007 Mekansal Verinin Kalitesi Konum ve Yükseklik Doğruluğu
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 2007 Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim – 05 Kasım 2007
ÖZLÜDEMİR M T, ÇELİK R N, KUTOĞLU S H, DENİZ R
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930