ARAMA SONUÇLARI

Toplam 39 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Güneş enerjisi ve Yapı
Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Bülteni, 2010
KOÇLAR ORAL GÜL
Gül Koçlar Oral Özgün Makale
Güneş enerjisi sistemlerinde güç paylaşımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
ENDER KASIM
Deniz Yıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN BİR SU ÜSTÜ TEKNESİ ELEKTRİK SİSTEMİ
8. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU, 8 Kasım 2019
ASKAN KENAN,ILHAN ESİN,KİLİC BERKİN,YILDIRIM DENİZ
Deniz Yıldırım Tam metin bildiri
Megawatt Ölçeğindeki Lisanssız Güneş Enerjisi Santrallerinin(GES) Yer Seçim Süreci, Türkiye’deki GES Örnekleri
BBTMK, 10 Mayıs 2018
BECERİK SİNEM,BÜYÜKBEKTAŞ HÜSEYİN,MADEN SERHAN
Sinem Becerik Altındiş Özet Bildiri
Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretebilen Fotovoltaik Lif Geliştirilmesi
Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 13 Mayıs 2016
BORAZAN İSMAİL,BEDELOĞLU AYŞE,DEMİR ALİ
Ali Demir Özet Bildiri
Fuzzy Logic Based Solar Energy Analysis in Turkey
2nd International Conference on Viable Energy Trends, Helsinki/FİNLANDİYA, 28 Nisan 2017
ÇOBAN VEYSEL,ÇEVİK ONAR SEZİ
, Türkiye’de Güneş Enerjisi Araştırma ve Gelistirme,
TMMO Tesisat Mühendisliği Dergisi, No. 91, 2006, s. 74-82
ESKİN NURDİL
Nurdil Eskin Özgün Makale
Güneş Enerjisinden Yararlanmada Pasif Sistem Tasarımı
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin/TÜRKİYE, 20 Haziran 2003, s. 178-186
KOÇLAR ORAL GÜL
Gül Koçlar Oral Tam metin bildiri
Binalarda güneş kontrol elemanlarının soğutma enerjisi yüklerine etkisinin irdelenmesine ilişkin bir çalışma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
AYŞEGÜL CİRİT
Gül Koçlar Oral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Binalarda güneş kontrol elemanlarının soğutma enerjisi yüklerine etkisinin irdelenmesine ilişkin bir çalışma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
AYŞEGÜL CİRİT
Gülten Manioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Konsantre güneş enerjisi sistemleri için termoklin termal enerji depolama sistem analizi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ASIM ONGUN HENGİRMEN
Üner Çolak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Güneş enerjisi destekli ısı pompası sisteminin termodinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2019
BETÜL GÜLERYÜZ
İsmail Yalçın Uralcan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali için organik rankıne çevrimi dizaynı ve modellemesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ERDEM ACAR
Üner Çolak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Küresel iklim değişikliği sürecinde güneş enerjisi potansiyelinin belirlenmesi: Ankara, Antalya ve İstanbul örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ATAGÜN UNAN
Ahmet Öztopal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi destekli ısıtma ve soğutma sistemi: Çamaşır makinesi fabrikası vaka analizi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ERDEM ADIGÜZEL
Murat Çakan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Büyükçekmece gölü yüzer güneş enerjisi sistemleri üzerine etkiyen rüzgar ve dalga yüklerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ALİ OSMAN MUT
Ahmet Duran Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda güneş enerjisi potansiyelinin fotovoltaik sistemler ile değerlendirilmesi; Kadıköy-Fikirtepe kentsel dönüşüm alanı test uygulaması
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
SELMA URFAN
Filiz Bektaş Balçık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sezgisel bulanık sayılar ile reel opsiyon değerlemesi ve güneş enerjisi yatırımı uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
HÜSEYİN YİĞİT ERSEN
Oktay Taş Tez Doktora Tamamlandı
Güneş enerjisi sistemlerinde maksimum güç transferi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
OSMAN NİZAM
Deniz Yıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak arazi tipi lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımlarının teknik ve finansal analizi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
GÜNAY TEKKALE
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930