ARAMA SONUÇLARI

Toplam 139 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Yer altı kömür gazlaştırma teknolojisi ile Eskişehir-Alpu linyit rezervinden sentez gazı üretimi: Tekno-ekonomik değerlendirmeler
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
FATMA ÜNAL
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çeşitli katkı maddelerinin kömür küllerinin ergime sıcaklıklarına etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997
BAŞAK AKSELLİ
Hüsnü Atakül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Laboratuvar ölçekli yeraltında kömür gazlaştırma reaktörünün hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile yapay gaz üretiminin analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ENGİN DENİZ CANBAZ
Mesut Gür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yer altında kömür gazlaştırma için teorik model geliştirilmesi ve deneysel çalışmalar ile sonuçların yorumlanması ve karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AHMET YILDIZ
Mesut Gür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kömür-biyokütle karışımlarının yanma davranımlarının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
DİLEK KOPUZ
Ayşegül Meriçboyu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Biyokütle yarıkoku- kömür karışımlarının yanma davranımlarının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
EDA YILMAZER
Ayşegül Meriçboyu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kömür yakıtlı bir termik santralin sistem modellemesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
TANILAY ÖZDEMİR
Üner Çolak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu ocaklarındaki ani gaz ve kömür püskürmesi olaylarının değerlendirilmesi ve olayları etkileyen faktörlerin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
OLGUN ESEN
Abdullah Fişne Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Eskişehir – Alpu ve Tekirdağ – Çerkezköy kömür havzalarının gaz içeriği ve bileşiminin değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ANIL SOYLU
Abdullah Fişne Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Küçükdoğanca (Keşan-Edirne) bölgesi ve civarındaki kömür yataklarının yüzey ve yer altı sularına etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
CEMİLE ERARSLAN
Yüksel Örgün Tutay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Avcıkoru (İstanbul) bölgesi kömür ve kil sahalarındaki yer altı ve yüzey sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
MELTEM SUNGUR
Yüksel Örgün Tutay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Safaalan (Tekirdağ–Saray) bölgesi terkedilmiş kömür sahalarındaki yer altı ve yüzey sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve kullanılabilirlik potansiyelleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AYŞEGÜL OYLUM KAYALAR
Yüksel Örgün Tutay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kömür Ve Biokütle Karışımlarının Gazlaştırılması Ve Aspen Hysys Programı İle Simülasyonu
2012
TANJU NAYIR
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Pulverize kömür kazanında yakıcı açılarının alev yapısı üzerine etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
HALİT TOLGA ERKEN
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zonguldak yöresi kömür madenlerinde doğal radyoaktivitenin kalitatif ve kantitatif analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
MEHMET ERHAN EMİRHAN
Cenap Şahabettin Özben Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Farklı yapıdaki non-iyonik sürfaktanların bitümlü kömür şlamı üzerinde flotasyon ve gang taşıma davranışları ile filtrasyon performanslarının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ZEYNEP YEŞİLYURT
Feridun Boylu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kömür madenleri için bantlı konveyör tasarımı ve tasarım parametrelerinin optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ALPARSLAN SOLAK
Cevat Erdem İmrak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Pulverize kömür enjeksiyonunun yüksek fırın prosesine etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
YILMAZ KAÇAR
Mustafa Kelami Şeşen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kömür dekapajında optimum delme-patlama tasarımı-Garp Linyit İşletmesi'nde bir saha çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
BÜLENT BAYRAKTAROĞLU
Hasan Ergin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Desulphurization of high sulphur content coal by chemical methods
XII Balkan Mineral Processing Congress, 10 Haziran 2007, s. 341-345
BURAT FIRAT,ÖZER MUSTAFA,ACARKAN NESET,ÖNAL GÜVEN
Fırat Burat Tam metin bildiri KÖMÜR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930