ARAMA SONUÇLARI

Toplam 156 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Akarsu havzalarında hidroelektrik potansiyel parametrelerinin uzaktan algılama ve CBS ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
UĞUR ALGANCI
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Uzaktan algılama ve CBS yöntemleri kullanılarak akış eğri numaralarından Eşen çayı havzası için taşkınların belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
EDA ERAYDIN
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeryüzü sıcaklıklarının uzaktan algılama tekniği ile belirlenmesi: Tek-kanal yöntemleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
BAHADIR ÇELİK
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
V-I-S modeli ile uzaktan algılama verileri kullanılarak kentleşmenin izlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
EZGİ TOK
Şinasi Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Solaklı havzasının uzaktan algılama (UA) ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak hidrolojik modelininin oluşturulması
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
SEZEL KARAYUSUFOĞLU
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kuzey anadolu fay zonu'ndaki (Erzincan-Çayırlı ile Sivas-Koyulhisar arası) litolojik farklılık ve benzerliklerin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ÖNDER GÜRSOY
Şinasi Kaya Tez Doktora Tamamlandı
Almus Fay Zonu (AFZ)'nin jeolojik özelliklerinin uzaktan algılama yöntemleri ve sayısal arazi modeli (SAM) kullanılarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
ÖNDER GÜRSOY
Şinasi Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Landsat 8 uydu görüntüsü kullanılarak yeryüzü sıcaklıklarının uzaktan algılama tekniği ile belirlenmesi: İstanbul örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
EMİNE MÜJGAN ERGENE
Filiz Bektaş Balçık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Spot 6 uydu görüntüleri üzerinde uzaktan algılama sınıflandırma yöntemleriyle orman arazisinde azalma tespiti
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GÜLŞAH BAYHAN
Sedef Kent Pınar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüksek çözünürlüklü optik uzaktan algılama mikro uydu kavramsal sistem tasarım ve entegrasyonu.
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2013
FERDİ BÜYÜKGÜRAL
Alim Rüstem Aslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi kullanımı ile potansiyel termal su alanlarının araştırılması: Kaz dağları ve çevresi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
ABDURRAHMAN YASİN OKUR
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Uzaktan Algılama ile Antarktik Deniz Buzunda Kar Kalınlığı Ölçümleri
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Mayıs 2016, s. 165
BURCU OZSOY-CİCEK, S. KERN, S. CAN, O. OKTAR
Burcu Özsoy Bildiri
Kentsel Yeşil Alanlarda Uzaktan Algılama ile Yaprak Alan İndeksi
16. Harita Teknik Kurultayı, 3 Mayıs 2017
TAŞCI MUSTAFA BAHADIR,BİLGİLİOĞLU BURHAN BAHA,ARSLAN ADİL ENİS,MUSAOĞLU NEBİYE,ERTEN ESRA
Nebiye Musaoğlu Tam metin bildiri
Arktik Ve Antarktik Deniz Buzlarının Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Takibi
Kutup Bilimleri Çalıştayı, Nisan 2017, s. 21
BURCU OZSOY, O. OKTAR, S. YIRMIBESOGLU, S. KERN
Burcu Özsoy Bildiri
Jeotermal Keşifler İçin Hidrotermal Alterasyon Minerallerinin Uzaktan Algılama Teknikleri İle Tespit Edilmesi: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Örneği
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 17, No. 1, Kasım 2017, s. 138-146, ISSN: 2149-3367
YALÇIN MUSTAFA,KILIÇ GÜL FATMAGÜL,YILDIZ AHMET,MUSAOĞLU NEBİYE,BAYRAM BÜLENT,POLAT NİZAR,BAŞARAN CAN
Nebiye Musaoğlu Özgün Makale
Akdeniz ve Karadeniz üzerindeki yağış rejimlerinin uydu verileri ile belirlenmesi
II. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 3 Kasım 2015, s. 349-365
İNCİRCİ AYŞE İREM,ÖZTOPAL AHMET
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin Ömerli Barajı ve Havzası nda uygulanması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13 Kasım 2001, s. 107-113
COŞKUN HİLAL GONCA,ŞEN ZEKAİ,EKERCİN SEMİH,COŞKUN MEHMET ZEKİ,ÖZTOPAL AHMET
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Türkiye için uydu kaynaklı atmosfer ürünleri veri tabanının tanıtılması
II. Uzaktan Algılama Sempozyumu, 3 Kasım 2015, s. 13-20
SÖNMEZ İBRAHİM,ERDİ ERDEM,DEMİR FATİH,ARSLAN MURAT,KOÇAK HAKAN,ÖZTOPAL AHMET
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Nehir Havzalarının Morfolojik Karakteristiklerinin CBS Destekli Nümerik Modeller Kullanılarak Analizi 21 23 Mayıs Konya sayfa 177 182 CD 2015
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII Sempozyumu, 21 Mayıs 2015
ARZU KÜTÜKCÜ,KAYA ŞİNASİ,KABDAŞLI MEHMET SEDAT,GAZİOĞLU CEM
Şinasi Kaya Tam metin bildiri
Yerleşim Alanı Uygunluk Analizi LUCIS Model
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII Sempozyumu, 21 Mayıs 2015, s. 146-149
TAŞDEMİR İBRAHİM,KAYA ŞİNASİ
Şinasi Kaya Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930