ARAMA SONUÇLARI

Toplam 157 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Lazer Tarama Yöntemi İle Elde Edilen Üç Boyutlu İç Mekân Modellerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanım Olanakları
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012, Zonguldak/TÜRKİYE, 16 Ekim 2012
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitiminin Uzaktan Eğitimdeki Yeri ve Önemi
Akademik Bilişim Konferansı, 4 Şubat 2015
UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,UÇA GÜNEŞ ESRA PINAR,ÇABUK ALPER
Zehra Damla Uça Avcı Sözlü Bildiri
Çok Zamanlı Optik Veri Setinin Tarımsal Haritalama Amaçlı Nesne Tabanlı Sınıflandırılması Türkgeldi Örneği
III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu,, 11 Ekim 2010
UÇA AVCI Z D, SUNAR ERBEK F S
Zehra Damla Uça Avcı Sözlü Bildiri
Jeoloji Uygulamalarında Nesne Tabanlı Görüntü Analizi Yaklaşımı ve Potansiyeli
3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 13 Mart 2014
UÇA AVCI Z D, ŞENTÜRK S, KUŞAK L;
Sodyum Sülfat Üretimi Yapılan Acıgöl Denizli de Sülfat İyon Dağılımının Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Belirlenmesi
II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 4 Kasım 2010
KARAMAN M, UÇA AVCI Z D, BUDAKOGLU M, TAŞDELEN S
Zehra Damla Uça Avcı Özet Bildiri
Çeltik Tarlalarının Haritalanmasında Çok zamanlı Radar Uydu Verilerinin Kullanımı Meriç İpsala Enez Havzası Örneği
5. Uzaktan Algılama - CBS Sempozyumu, 14 Ekim 2014
UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,SUNAR AYŞE FİLİZ
Flamingoların Beslenim Alanlarındaki Tahribatın Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Acıgöl Denizli Örneği
II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22 Haziran 2011
KARAMAN M, UÇA AVCI Z D, BUDAKOĞLU M, TAŞDELEN S, ÖZELKAN E, PAPİLA İ
Zehra Damla Uça Avcı Tam metin bildiri
Acıgöl ün Denizli Uzaktan Algılama Yöntemleri ve CBS Kullanılarak Rezervinin Hesaplanması
II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22 Haziran 2011
KARAMAN M, BUDAKOĞLU M, TAŞDELEN S, UÇA AVCI Z D, DUMAN A
Zehra Damla Uça Avcı Tam metin bildiri
Phenology based NDVI time-series compensation for yield estimation analysis
2017 6th International Conference on Agro-Geoinformatics, Fairfax, VA, USA/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 7 Ağustos 2017
AKTAŞ AYDA FITRIYE,ÜSTÜNDAĞ BURAK BERK
Çözelti Madenciliği Faaliyet Alanının Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Acıgöl Denizli Örneği
4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 2 Haziran 2011
KARAMAN M, UÇA AVCI Z D, ÖZELKAN E, BUDAKOĞLU M
Zehra Damla Uça Avcı Tam metin bildiri
Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Kahramanmaraş İli ve Çevresinin Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi
TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, 21 Mayıs 2015
DAĞLIYAR AYŞE,AVDAN UĞUR,UÇA AVCI ZEHRA DAMLA
Zehra Damla Uça Avcı Sözlü Bildiri
SRTM Verilerine Dayalı Ülke Bazında 3 x 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, 5 Haziran 2007
BİLDİRİCİ İBRAHİM ÖZTUĞ,ÜSTÜN AYDIN,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,SELVİ HÜSEYİN ZAHİT,ABBAK RAMAZAN ALPAY,BUĞDAYCI İLKAY,DOĞRU AHMET ÖZGÜR
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
Çok Spektrumlu Verilerden Bilgi Çıkarımında Mekansal Filtreleme Etkisinin İncelenmesi
5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, 14 Eylül 2014
KESKİN MERVE,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,GÖKSEL ÇİĞDEM
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
SRTM Verilerine Dayalı Ülke Bazında 3 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması Proje Sonuçları
Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, 13 Ekim 2008
BİLDİRİCİ İBRAHİM ÖZTUĞ,ÜSTÜN AYDIN,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,SELVİ HÜSEYİN ZAHİT,ABBAK RAMAZAN ALPAY,BUĞDAYCI İLKAY,DOĞRU AHMET ÖZGÜR
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
Türkiye Su Havzalarının CBS ve Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Yönetimi İçin Bir Yaklaşım
11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2 Nisan 2007
DOĞRU AHMET ÖZGÜR,BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,GÖKSEL ÇİĞDEM,ARSLAN ALATON İDİL,ORHON DERİN
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi
TMMOB coğrafi Bilgi sistemleri Kongresi, 31 Ekim 2011
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,BOZKAYA GONCA,GÖKSEL ÇİĞDEM,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,SÖZEN SEVAL
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi
HKM Jeodezi, Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi, Vol. 106, No. 3, 2011, s. 72-75
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, BOZKAYA GONCA, GÖKSEL ÇİĞDEM, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, ULUĞTEKİN NECLA, SÖZEN SEVAL
Filiz Bektaş Balçık Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930