ARAMA SONUÇLARI

Toplam 84 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Parti Hacmi Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
20. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi (YA/EM 1999), 8 Haziran 1999
SOYER AYBERK,TANYAŞ MEHMET
Ayberk Soyer Tam metin bildiri
Çevresel Değişkenliklerin Ölçümü: Yönetimde Sayısal Araştırmalar için Bir Örnek Uygulama
YA/EM’1993 Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 7 Temmuz 1993, s. 118-119
ERKUT MEHMET HALUK,POLAT SEÇKİN,BOZDAĞ CAFER ERHAN,CEYLAN CEMİL,BAYRAKTAR CAHİT ALİ
Cahit Ali Bayraktar Özet Bildiri
Stratejik Kavramların Belirlenmesine Yönelik Bütünleşik Bir Yaklaşım ve Yükseköğretimde Uygulaması
23. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi (YA/EM 2002), 3 Temmuz 2002
ASAN UMUT,SOYER AYBERK
Ayberk Soyer Özet Bildiri
Farklı ürün gruplarına göre tedarikçi seçimi
YA/EM’2004: Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, 15 Nisan 2004, s. 370-372
ŞAHİN SAADET AYÇA ,ALTIN GÜMÜŞSOY ÇİĞDEM,KABAK ÖZGÜR
Çiğdem Altın Gümüşsoy Tam metin bildiri
Ödüllendirme sistemlerinin iş memnuniyeti üzerine etkileri
YAEM 2006: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi,, 15 Nisan 2004, s. 625-628
ÇALIŞIR FETHİ,ALTIN GÜMÜŞSOY ÇİĞDEM
Çiğdem Altın Gümüşsoy Tam metin bildiri
Binalarda Yaya Sirkülasyonu ve Boşalma Sürecinin Benzetimi
Yöneylem Araştırması XI. Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 1 Eylül 1987, s. 15-26
ÇAĞDAŞ GÜLEN,SAĞLAMER GÜLSÜN
Gülen Çağdaş Tam metin bildiri
Hafif Metro İstasyonlarında İnsan Hareketlerinin Benzetimi
Yöneylem Araştırması XI. Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 1 Eylül 1987, s. 27-35
SAĞLAMER GÜLSÜN,ÇAĞDAŞ GÜLEN
Gülen Çağdaş Tam metin bildiri
Çok Amaçlı Arazi Kullanım Karar Verme Modeli
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVII. Ulusal Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 10 Temmuz 1995
DÖKMECİ VEDİA,ÇAĞDAŞ GÜLEN,TOKCAN SELMA
Gülen Çağdaş Tam metin bildiri
Bir Dersliğin Boşalma Süresinin Tahmininde Kullanılabilecek bir Benzetim Modeli
Yöneylem Araştırması IX. Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 1 Haziran 1982
ÇAĞDAŞ GÜLEN,SAĞLAMER GÜLSÜN
Gülen Çağdaş Tam metin bildiri
Türkiye’de Büyüme Finansmanında Yabancı Sermaye Akımlarının Rolü
XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 Ekim 2017, s. 29-29
ÜZAR UMUT,KAYA GİZEM
Gizem Kaya Özet Bildiri
Mekansal Pseudo Panel Veri Yönteminin Hanehalkı İşgücü Mikro Veri Setlerine Uygulanması
18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Ekim 2017
GÜRİŞ SELAHATTİN,KAYA GİZEM
Gizem Kaya Özet Bildiri
Ülkelerin Lojistik Performanslarını İyileştirebilmeleri İçin Hibrit Bir Karar Destek Yöntem Önerisi
39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Ulusal Kongresi, 12 Haziran 2019
ÖNSEL EKİCİ ŞULE,KABAK ÖZGÜR,ÜLENGİN FÜSUN
Özgür Kabak Özet Bildiri
Sezgisel Bulanık İkili Karşılaştırma ile Banka Şubeleri için Yer Seçiminin Belirlenmesi
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXXVI Ulusal Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 13 Temmuz 2016
ERVURAL BİLAL,BAŞAR AYFER,KABAK ÖZGÜR,TOPCU YUSUF İLKER
Özgür Kabak Özet Bildiri
Ülkelerin rekabetçi konumunun yaşam indeksine etkisi
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 2 Temmuz 2007
ULENGİN F., KABAK Ö., ÖNSEL Ş., AKTAŞ E., ULUSOY, G.
Özgür Kabak Tam metin bildiri
Ro-Ro Feribotlarında Makine Dairesi Kaynaklı Yangın Durumlarında Tahliye Sürecinin Yönetimi
37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 5 Temmuz 2017
SARVARI PEIMAN ALIPOUR,ÇEVİKCAN EMRE,ÇELİK METİN,ÜSTÜNDAĞ ALP
Alp Üstündağ Özet Bildiri
Stratejilerin Performansa Etkisinibn Analizi Bir Türkiye Uygulaması
XXIV. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM), 15 Temmuz 2004
ÇEVİK ONAR SEZİ, POLAT SEÇKİN
Sezi Çevik Onar Özet Bildiri
Ortak Girişim Kararlarının Firma Pazar Performansına Etkisinin Analizi
XXVII. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM), 2 Temmuz 2007
ÇEVİK ONAR SEZİ, POLAT SEÇKİN
Sezi Çevik Onar Özet Bildiri
Analitik Ağ Süreci ve PROMETHEE Teknikleri ile Hastane Yer Seçimi: Trabzon Örneği
18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Ekim 2017, s. 301
İMAMOĞLU GÜL,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Evaluation of a Firm’s Credit Risk Rating: An Analytic Network Process Approach
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXX Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2010, s. 27
GENCER GÖKHAN,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Toplu Taşımacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Modeli
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVIII Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2008, s. 1
KILIÇASLAN BANU,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930