ARAMA SONUÇLARI

Toplam 87 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Toplu Taşımacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Modeli
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVIII Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2008, s. 1
KILIÇASLAN BANU,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Sorun Modelleme ve Değerlendirme için Bütünleşik Bir Yaklaşım Önerisi
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XIX Ulusal Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 25 Haziran 1998, s. 71
ÜLENGİN FUSUN,TOPCU YUSUF İLKER,ÖNSEL EKİCİ ŞULE
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
SUCH-WWW: Tedarik Zinciri Kavramlarını Tanıtmaya Yönelik WWW Tabanlı, Dinamik Etkileşimli, Benzetim Ortamı
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XIX Ulusal Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 25 Haziran 1998, s. 33
DİKER VEDAT,BİLGİÇ TANER,ÜLENGİN FUSUN,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Afet Sonrası Kullanılacak Yolların Önceliklendirilmesine Yönelik Bir Karar Modeli
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVIII Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2008, s. 78
ÖZAYDIN ÖZAY,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Türkiye ve Dünyada Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXX Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2010, s. 247
AKTAS EMEL,ÇEVİK ONAR SEZİ,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Tedarik Zinciri Yönetim Kriterlerini Gözeterek Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Seçimi
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXX Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2010, s. 344
SANCAK PINAR,KAYAKUTLU GÜLGÜN,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Acil Yardım Tesis Yeri Seçimi Üzerine Taksonomik bir İnceleme
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXX Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2010, s. 55
BASAR AYFER,ÇATAY BÜLENT,ÜNLÜYURT TONGUÇ,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Sezgisel Bulanık İkili Karşılaştırma ile Banka Şubeleri için Yer Seçiminin Belirlenmesi
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXXVI Ulusal Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 13 Temmuz 2016, s. 176
ERVURAL BİLAL,BASAR AYFER,KABAK ÖZGÜR,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Banka Şubeleri İçin Uygun Yer Seçiminin Belirlenmesine Yönelik Bir Tabu Arama Yaklaşımı
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXXIV Ulusal Kongresi, Bursa/TÜRKİYE, 25 Haziran 2014, s. 80
BASAR AYFER,KABAK ÖZGÜR,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Banka Şubeleri İçin Çok Dönemli Uygun Yer Seçiminin Belirlenmesi: Tabu Arama Yaklaşımı ve Bir Türk Bankası için Uygulama
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXXV Ulusal Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 9 Eylül 2015, s. 176
BASAR AYFER,KABAK ÖZGÜR,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin göreli karşılaştırılması: Bir grup karar destek modeli önerisi
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XVIII Ulusal Kongresi, İstanbl/TÜRKİYE, 23 Ekim 1996, s. 332-336
ÜLENGİN FUSUN,GÜVENÇ ÜMİT,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Tam metin bildiri
Çok ölçütlü çözüm yöntemi seçiminde yapay sinir ağları yaklaşımı
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXI Ulusal Kongresi, Gazi Magusa/KKTC, 12 Haziran 2000, s. 88-91
ÜLENGİN FUSUN,TOPCU YUSUF İLKER,ÖNSEL EKİCİ ŞULE
Yusuf İlker Topcu Tam metin bildiri
Harbe Hazırlık Yönetim Sistemi: Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Uygulaması
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXXII Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 20 Haziran 2012, s. 1-25
KANDAKOĞLU AHMET,KARADAŞ SERDAR,EROL YÜCEL,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Tam metin bildiri
Mühendislik Uygulamalarında Yöneylem Araştırması Tekniklerinin Kullanımı
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 25 Mart 2015
DEMİRER ÖMÜR,ALKAN REHA METİN
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olarak Yöneylem Araştırması ve Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Vol. 7, No. 1, 2015, s. 37-46, ISSN: 1309-3983
DEMİRER ÖMÜR,ALKAN REHA METİN
Reha Metin Alkan Özgün Makale
Proje Esaslı Değerlendirme ve Ücret Sistemleri
YA/EM’98 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 19. Ulusal Kongresi, 1 Haziran 1998
CEYLAN CEMİL
Cemil Ceylan Tam metin bildiri
Müşteri siparişinden , tahsilata kadar uzanan tam bir pazarlama çevriminde yaşanan teknik, yönetsel sorunlar
YA/EM’98 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, 1 Haziran 1992
CEYLAN CEMİL,BIÇAKCI ULAŞ
Cemil Ceylan Tam metin bildiri
Çevresel Değişkenlerin Ölçümü: Yönetimde Sayısal Araştırmalar İçin Bir Örnek Uygulama
YA/EM’93 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi, 1 Temmuz 1993, s. 118-119
ERKUT HALUK,BOZDAĞ CAFER ERHAN,CEYLAN CEMİL,BAYRAKTAR CAHİT ALİ
Cemil Ceylan Tam metin bildiri
Kullanımdaki Ürün Sayısına Bağlı Geri Dönüş Hızının Hibrit Üretim Modeli Kontrol Kararlarına Etkisi
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi YAEM2017, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 5 Temmuz 2017, s. 114
KORUGAN AYBEK,ATA SEVAL,FADILOĞLU MEHMET MURAT
Seval Ata Özet Bildiri
Kurumsal Yönetişimin Firma Performansı İle İlişkisi Türkiye de Bir Uygulama
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, 20 Haziran 2012
KADAİFÇİ ARICAN ÇİĞDEM,ASAN UMUT
Umut Asan Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930