ARAMA SONUÇLARI

Toplam 158 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Uzaktan algılama yöntemleri ile Köyceğiz bölgesindeki sığla ormanlarının değişim analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000
EMİNE İSPİR MALKAN
Ayşe Filiz Sunar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeryüzü sıcaklıklarının uzaktan algılama tekniği ile belirlenmesi: Tek-kanal yöntemleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
BAHADIR ÇELİK
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
V-I-S modeli ile uzaktan algılama verileri kullanılarak kentleşmenin izlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
EZGİ TOK
Şinasi Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Solaklı havzasının uzaktan algılama (UA) ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak hidrolojik modelininin oluşturulması
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
SEZEL KARAYUSUFOĞLU
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kuzey anadolu fay zonu'ndaki (Erzincan-Çayırlı ile Sivas-Koyulhisar arası) litolojik farklılık ve benzerliklerin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ÖNDER GÜRSOY
Şinasi Kaya Tez Doktora Tamamlandı
Akarsu havzalarında hidroelektrik potansiyel parametrelerinin uzaktan algılama ve CBS ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
UĞUR ALGANCI
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Uzaktan algılama ve CBS yöntemleri kullanılarak akış eğri numaralarından Eşen çayı havzası için taşkınların belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
EDA ERAYDIN
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi kullanımı ile potansiyel termal su alanlarının araştırılması: Kaz dağları ve çevresi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
ABDURRAHMAN YASİN OKUR
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Spot 6 uydu görüntüleri üzerinde uzaktan algılama sınıflandırma yöntemleriyle orman arazisinde azalma tespiti
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GÜLŞAH BAYHAN
Sedef Kent Pınar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hipersalin Acıgöl'ün (Denizli) hidrojeokimyasal özellikleri ve uzaktan algılama yöntemleri ile değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi, 2017
MUHİTTİN KARAMAN
Murat Budakoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Yüksek çözünürlüklü optik uzaktan algılama mikro uydu kavramsal sistem tasarım ve entegrasyonu.
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2013
FERDİ BÜYÜKGÜRAL
Alim Rüstem Aslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Landsat 8 uydu görüntüsü kullanılarak yeryüzü sıcaklıklarının uzaktan algılama tekniği ile belirlenmesi: İstanbul örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
EMİNE MÜJGAN ERGENE
Filiz Bektaş Balçık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Enhanced lineament analysis and deformation modeling of active tectonic zones using satellite imagery 17th August İzmit earthquake Mw 7 4 region
Fourth International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surrounding, Adana/TÜRKİYE, 24 Eylül 2001, s. 333-333
TARI UFUK,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,TÜYSÜZ OKAN
Kuzey Anadolu Fay Zonu orta kesiminin morfometrik yöntemlerle incelenmesi
I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2008, s. 43-43
ERTURAÇ MEHMET KORHAN,TÜYSÜZ OKAN,TARI UFUK
Ufuk Tarı Özet Bildiri
Physical Factors controlling the Urban Planning in Disaster Areas Bartın Northern Turkey
3. Remote Sensing of Urban Areas International Symposium, İstanbul/TÜRKİYE, 11 Haziran 2002, s. 787-787
TÜYSÜZ OKAN,GENÇ ŞENGÜL CAN,TARI UFUK
İzmit Körfezi ve çevresindeki drenaj alanlarında tektonik ve flüvyal süreçlerin morfometrik analizlerle izlenmesi
I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2008, s. 57-57
TARI UFUK,TÜYSÜZ OKAN
Ufuk Tarı Özet Bildiri
Physical factors controlling urban planning disaster areas Bartın western Black Sea region
An international inter-disciplinary conference on: The Black Sea region: Past, present and future, İstanbul/TÜRKİYE, 14 Ekim 2004, s. 36-36
TÜYSÜZ OKAN,GENÇ ŞENGÜL CAN,TARI UFUK
İstanbul Boğazı ile Rezve deresi İğneada arasında kıyı morfolojisinin gelişimini denetleyen jeolojik faktörler
3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Antalya/TÜRKİYE, 13 Mart 2014, s. 9-10
TARI UFUK,TÜYSÜZ OKAN
Ufuk Tarı Özet Bildiri
İstanbul Boğazı ile Rezve Deresi İğneada arasında kıyı morfolojisini denetleyen jeolojik faktörlerin saha çalışmaları ve uydu görüntüleri ile araştırılması
I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2008, s. 57-57
TARI UFUK,TÜYSÜZ OKAN
Ufuk Tarı Özet Bildiri
Morphotectonic features of the Armutlu peninsula a remote sensıng and GIS based approach
Fourth International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surrounding, Adana/TÜRKİYE, 24 Eylül 2001, s. 339-339
TÜYSÜZ OKAN,DESTEGÜL UMUT,TARI UFUK

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930