ARAMA SONUÇLARI

Toplam 142 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Taşkın Alanlarının CBS ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi ve Risk Yönetimi Sakarya Havzası Örneği
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , 11 Mayıs 2009
ÖZCAN ORKAN,MUSAOĞLU NEBİYE,ŞEKER DURSUN ZAFER
Nebiye Musaoğlu Tam metin bildiri
Arazi Potansiyel Belirleme Çalışmalarında CBS ve Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Kullanımı
Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Adana/TÜRKİYE, Vol. 1, 4 Mayıs 2004, s. 757-765
GÖRÜM TOLGA,ÖZDEMİR HASAN
Tolga Görüm Tam metin bildiri
MEGAKENT İSTANBUL DA MEYDANA GELEN YÜZEY DEFORMASYONLARININ DINSAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 1, 14 Ekim 2015, s. 1-4
ABDİKAN SAYGIN,CALO FABİANA,BALIK ŞANLI FÜSUN,PEPE ANTONİO,GÖRÜM TOLGA
Tolga Görüm Tam metin bildiri
Kelkit Vadisi Aşağı Çığırındaki Heyelanların Çok Zamanlı Uzaktan Algılama Verileriyle Analizi
TÜCAUM International Geography Symposium, 2016, Ankara/TÜRKİYE, Vol. 1, 13 Ekim 2016, s. 254-255
CİHANGİR MEHMET EMİN,GÖRÜM TOLGA
Tolga Görüm Özet Bildiri
Konvektif yağışlarda bulut tepe sıcaklığı ile yağış miktarı arasındaki ilişkinin araştırılması
II. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 3 Kasım 2015, s. 21-37
KESKİN GÖKHAN,ÖZTOPAL AHMET
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin Ömerli Barajı ve Havzası nda uygulanması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13 Kasım 2001, s. 107-113
COŞKUN HİLAL GONCA,ŞEN ZEKAİ,EKERCİN SEMİH,COŞKUN MEHMET ZEKİ,ÖZTOPAL AHMET
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Akdeniz ve Karadeniz üzerindeki yağış rejimlerinin uydu verileri ile belirlenmesi
II. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 3 Kasım 2015, s. 349-365
İNCİRCİ AYŞE İREM,ÖZTOPAL AHMET
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Ankara İzmir Burdur ve Adıyaman Üzerinde ToplamOzon Değişkenliğinin Uydu Verilerinden Belirlenmesi veAnkara İçin Uydu Verisi ile Yersel VerininKarşılaştırılması
I. Meteorolojik Uzaktan Algılama Çalıştayı, 5 Kasım 2013, s. 249-261
AKTAŞ NİHAL,ÖZTOPAL AHMET,ERDİ ERDEM,AÇAR YILMAZ,EKİCİ MİTHAT,YAĞAN SERPİL
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin uydu verileri yardımıyla belirlenmesi
II. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 3 Kasım 2015, s. 310-326
UNAN ATAGÜN,ÖZTOPAL AHMET
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Doğu Akdeniz ve Karadeniz üzerindeki rüzgar enerjisi potansiyelinin uydu verileri ile belirlenmesi ve Girit Adası örneği
II. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 3 Kasım 2015, s. 284-309
AY EMRE CAN,ÖZTOPAL AHMET,TAŞÇI ADEM
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Türkiye için uydu kaynaklı atmosfer ürünleri veri tabanının tanıtılması
II. Uzaktan Algılama Sempozyumu, 3 Kasım 2015, s. 13-20
SÖNMEZ İBRAHİM,ERDİ ERDEM,DEMİR FATİH,ARSLAN MURAT,KOÇAK HAKAN,ÖZTOPAL AHMET
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Uzaktan Algılama ile Antarktik Deniz Buzunda Kar Kalınlığı Ölçümleri
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Mayıs 2016, s. 165
BURCU OZSOY-CİCEK, S. KERN, S. CAN, O. OKTAR
Burcu Özsoy Bildiri
Arktik Ve Antarktik Deniz Buzlarının Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Takibi
Kutup Bilimleri Çalıştayı, Nisan 2017, s. 21
BURCU OZSOY, O. OKTAR, S. YIRMIBESOGLU, S. KERN
Burcu Özsoy Bildiri
İHA TABANLI OYULMA ÖLÇÜMLERİ İLE KÖPRÜ ÇOKLU AFET PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, 18 Eylül 2018, s. 516-522
ÖZCAN ORKAN,ÖZCAN OKAN
Orkan Özcan Tam metin bildiri
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE YER BİLİMLERİ
İstanbul/TÜRKİYE, 2019, Gece Kitaplığı Yayınevi
ÖZCAN ORKAN,DEMİR DENİZ BİLGE,AKAY SEMİH SAMİ
Zeytin Dikili Alanların Uzaktan Algılama ile Tespit Edilmesi Üzerine Bir Araştırma
Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa/TÜRKİYE, 4 Ekim 2011
BİLGİLİ ALİ VOLKAN,ÇULLU MEHMET ALİ,AYDOĞDU MURAT,ÖZCAN ORKAN
Orkan Özcan Tam metin bildiri
Hidrolojik Modellemenin Bilgi Difüzyon Teorisi Kullanılarak Uzaktan Algılama ve CBS ile Değerlendirilmesi
TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu, Antalya/TÜRKİYE, 21 Şubat 2011
ÖZCAN ORKAN,SARAL AYŞEGÜL,MUSAOĞLU NEBİYE
Orkan Özcan Tam metin bildiri
MENDERESLİ NEHİRLERDEKİ MORFODİNAMİK SÜREÇLERİN İHA ÖLÇÜMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, 18 Eylül 2018, s. 523-531
AKAY SEMİH SAMİ,ÖZCAN ORKAN
Orkan Özcan Tam metin bildiri
Taşkın Alanlarının CBS ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi Ve Risk Yönetimi Sakarya Havzası Örneği
12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2009
ÖZCAN ORKAN,MUSAOĞLU NEBİYE,ŞEKER DURSUN ZAFER
Orkan Özcan Tam metin bildiri
Usage of Deep Learning for Image Segmentation from High Resolution Images,
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği X. Teknik Sempozyumu, Aksaray/TÜRKİYE, 25 Nisan 2019, s. 86-89
ÖZTÜRK OZAN,ŞEKER DURSUN ZAFER,BAYRAM BÜLENT,DURAN ZAİDE
Ozan Öztürk Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930