ARAMA SONUÇLARI

Toplam 158 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Türkiye Su Havzalarının CBS ve Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Yönetimi İçin Bir Yaklaşım 2 6 Nisan 2007
11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2 Nisan 2007
DOĞRU AHMET ÖZGÜR, BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, ULUĞTEKİN NECLA, GÖKSEL ÇİĞDEM, ASLAN ALATON İDİL, ORHON DERİN
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Yer Yüzey Sıcaklığının Termal Uzaktan Algılama Verileri İle Belirlenmesi: İstanbul Örneği,
TUFUAB VIX. Teknik Sempozyumu, Afyonkarahisar, 27 Nisan 2016
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,ERGENE EMİNE MÜJGAN
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonu Gökçeada ve Bozcaada Örneği
10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart 2005
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, GÖKSEL ÇİĞDEM
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Destek Vektor Makineleri Teknigi ile Siniflandirma RapidEye Ornegi
Turkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algilama Birligi VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013),, 23 Mayıs 2013
ÜSTÜNER MUSTAFA, BALIK ŞANLI FÜSUN, BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, ESETLİLİ TOLGA
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
RapidEye Görüntüsü Red Edge Bantının Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisinin Araştırılması İzmir Menemen Örneği
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16 Ekim 2012
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, BALIK ŞANLI FÜSUN, ESETLİLİ TOLGA, KURUCU YUSUF, GÖKSEL ÇİĞDEM
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Çok Spektrumlu Verilerden Bilgi Çıkarımında Mekansal Filtreleme Etkisinin I ncelenmesi
V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014),, 14 Ekim 2014
KESKİN MERVE, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, GÖKSEL ÇİĞDEM, BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Kilyos Kıyı Kumullarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak İzlenmesi
Türkiye Kıyıları 06, Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, 7 Kasım 2006
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, GÖKSEL ÇİĞDEM, ULUĞTEKİN NECLA
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
PM2 5 Dag ılımının Belirlenmesi I çin Enterpolasyon Yöntemlerinin Kars ılas tırılması Marmara Bölgesi Örneg i
V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14 Ekim 2014
ÖZTANER BURAK, GÜNEY BURCU, KALKAN KAAN, KAHYA CEYHAN,BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,ÇAKIR SEDEF
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Enhanced lineament analysis and deformation modeling of active tectonic zones using satellite imagery 17th August İzmit earthquake Mw 7 4 region
Fourth International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surrounding, Adana/TÜRKİYE, 24 Eylül 2001, s. 333-333
TARI UFUK,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,TÜYSÜZ OKAN
Physical Factors controlling the Urban Planning in Disaster Areas Bartın Northern Turkey
3. Remote Sensing of Urban Areas International Symposium, İstanbul/TÜRKİYE, 11 Haziran 2002, s. 787-787
TÜYSÜZ OKAN,GENÇ ŞENGÜL CAN,TARI UFUK
İzmit Körfezi ve çevresindeki drenaj alanlarında tektonik ve flüvyal süreçlerin morfometrik analizlerle izlenmesi
I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2008, s. 57-57
TARI UFUK,TÜYSÜZ OKAN
Ufuk Tarı Özet Bildiri
Physical factors controlling urban planning disaster areas Bartın western Black Sea region
An international inter-disciplinary conference on: The Black Sea region: Past, present and future, İstanbul/TÜRKİYE, 14 Ekim 2004, s. 36-36
TÜYSÜZ OKAN,GENÇ ŞENGÜL CAN,TARI UFUK
İstanbul Boğazı ile Rezve deresi İğneada arasında kıyı morfolojisinin gelişimini denetleyen jeolojik faktörler
3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Antalya/TÜRKİYE, 13 Mart 2014, s. 9-10
TARI UFUK,TÜYSÜZ OKAN
Ufuk Tarı Özet Bildiri
İstanbul Boğazı ile Rezve Deresi İğneada arasında kıyı morfolojisini denetleyen jeolojik faktörlerin saha çalışmaları ve uydu görüntüleri ile araştırılması
I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2008, s. 57-57
TARI UFUK,TÜYSÜZ OKAN
Ufuk Tarı Özet Bildiri
Morphotectonic features of the Armutlu peninsula a remote sensıng and GIS based approach
Fourth International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surrounding, Adana/TÜRKİYE, 24 Eylül 2001, s. 339-339
TÜYSÜZ OKAN,DESTEGÜL UMUT,TARI UFUK
Kuzey Anadolu Fay Zonu orta kesiminin morfometrik yöntemlerle incelenmesi
I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2008, s. 43-43
ERTURAÇ MEHMET KORHAN,TÜYSÜZ OKAN,TARI UFUK
Ufuk Tarı Özet Bildiri
Remotely Sensed Data Processing on Grids by using GreenLand Web Based Platform
International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2013, s. 58-65
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,MİHON DANUT,VLAD COLCERİU,ALLENBACH KARREN,GÖKSEL ÇİĞDEM,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,GORGAN DORİAN,GREGORY GİULİANİ
İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi
Jeodezi, jeoinformasyon ve arazi yönetimi dergisi, Vol. 3, No. 2011, 2011, s. 70-74
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,BOZKAYA GONCA,GÖKSEL ÇİĞDEM,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,SÖZEN SEVAL
Çiğdem Göksel Özgün Makale
İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi
hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Mart 2011
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,BOZKAYA G,GÖKSEL ÇİĞDEM,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,SÖZEN SEVAL
Nesibe Necla Uluğtekin Özgün Makale
Forecasting land cover growth using remotely sensed data A case study of the Igneada protection area in Turkey
environmental monitoring and assessment, Vol. 187, No. 3, Şubat 2015, s. 59
BOZKAYA GONCA,BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,GÖKSEL ÇİĞDEM,EŞBAH TUNÇAY HAYRİYE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930