ARAMA SONUÇLARI

Toplam 156 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Apollo Smintheus Tapınağının Yersel Fotogrametri Yöntemiyle Modellenmesi
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği V. Teknik Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, 4 Şubat 2009
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Jeoloji Uygulamalarında Nesne Tabanlı Görüntü Analizi Yaklaşımı ve Potansiyeli
3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 13 Mart 2014
UÇA AVCI Z D, ŞENTÜRK S, KUŞAK L;
Nippur Uzunluk Ölçme Aletinin 3B Modellenmesi ve Görselleştirilmesi
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği V. Teknik Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, 4 Şubat 2009
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verisi ile Nesne Tabanlı Sınıflandırma Uygulamasında Mevsimsel Koşulların Etkisi
VI. Uzaktan Algılama - CBS Sempozyumu, Adana/TÜRKİYE, 5 Ekim 2016
SABUNCU ASLI,SUNAR AYŞE FİLİZ,UÇA AVCI ZEHRA DAMLA
Zehra Damla Uça Avcı Tam metin bildiri
Flamingoların Beslenim Alanlarındaki Tahribatın Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Acıgöl Denizli Örneği
II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22 Haziran 2011
KARAMAN M, UÇA AVCI Z D, BUDAKOĞLU M, TAŞDELEN S, ÖZELKAN E, PAPİLA İ
Zehra Damla Uça Avcı Tam metin bildiri
İnsansız Hava Aracı Verilerinden Nesne Tabanlı Bina Çıkarımı
VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Adana/TÜRKİYE, 5 Ekim 2016, s. 339-347
ÇÖMERT RESUL,AVDAN UĞUR,UÇA AVCI ZEHRA DAMLA
Zehra Damla Uça Avcı Tam metin bildiri
Acıgöl ün Denizli Uzaktan Algılama Yöntemleri ve CBS Kullanılarak Rezervinin Hesaplanması
II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22 Haziran 2011
KARAMAN M, BUDAKOĞLU M, TAŞDELEN S, UÇA AVCI Z D, DUMAN A
Zehra Damla Uça Avcı Tam metin bildiri
Lazer Tarama Yöntemi İle Elde Edilen Üç Boyutlu İç Mekân Modellerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanım Olanakları
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012, Zonguldak/TÜRKİYE, 16 Ekim 2012
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitiminin Uzaktan Eğitimdeki Yeri ve Önemi
Akademik Bilişim Konferansı, 4 Şubat 2015
UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,UÇA GÜNEŞ ESRA PINAR,ÇABUK ALPER
Zehra Damla Uça Avcı Sözlü Bildiri
Kentsel Yeşil Alanlarda Uzaktan Algılama ile Yaprak Alan İndeksi
16. Harita Teknik Kurultayı, 3 Mayıs 2017
TAŞCI MUSTAFA BAHADIR,BİLGİLİOĞLU BURHAN BAHA,ARSLAN ADİL ENİS,MUSAOĞLU NEBİYE,ERTEN ESRA
Esra Erten Tam metin bildiri
Çok Zamanlı Optik Veri Setinin Tarımsal Haritalama Amaçlı Nesne Tabanlı Sınıflandırılması Türkgeldi Örneği
III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu,, 11 Ekim 2010
UÇA AVCI Z D, SUNAR ERBEK F S
Zehra Damla Uça Avcı Sözlü Bildiri
Sodyum Sülfat Üretimi Yapılan Acıgöl Denizli de Sülfat İyon Dağılımının Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Belirlenmesi
II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 4 Kasım 2010
KARAMAN M, UÇA AVCI Z D, BUDAKOGLU M, TAŞDELEN S
Zehra Damla Uça Avcı Özet Bildiri
Çeltik Tarlalarının Haritalanmasında Çok zamanlı Radar Uydu Verilerinin Kullanımı Meriç İpsala Enez Havzası Örneği
5. Uzaktan Algılama - CBS Sempozyumu, 14 Ekim 2014
UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,SUNAR AYŞE FİLİZ
Uzaktan Eğitim ile Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimlerinin Verilmesine Dair Bir Değerlendirme
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Vol. 7, No. 3, Ocak 2015, s. 53-68, ISSN: 13093983
UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,UÇA GÜNEŞ ESRA PINAR,ÇABUK ALPER
Su Madenciliği Yapılan Göl Ortamının Nesne Tabanlı Yöntemle Sınıflandırılması Acıgöl Denizli Örneği
II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 4 Kasım 2010
UÇA AVCI Z D, KARAMAN M, OZELKAN E, BUDAKOĞLU M
Zehra Damla Uça Avcı Özet Bildiri
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Orman Yangını
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart 2005
ERTEN ESRA,KURGUN VEDAT,MUSAOĞLU NEBİYE
Esra Erten Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930