ARAMA SONUÇLARI

Toplam 86 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE YER BİLİMLERİ
İstanbul/TÜRKİYE, 2019, Gece Kitaplığı Yayınevi
ÖZCAN ORKAN,DEMİR DENİZ BİLGE,AKAY SEMİH SAMİ
Talk flotasyonunda köpürtücünün etkisi
Maden >Fakültesi Yer Bilimleri Sempozyumu, istanbul/TÜRKİYE, 9 Haziran 2015
BULUT GÜLAY,TÜLİN DAMLA BİLGİÇ
Gülay Bulut Poster
Yer altı kömür gazlaştırma teknolojisi ile Eskişehir-Alpu linyit rezervinden sentez gazı üretimi: Tekno-ekonomik değerlendirmeler
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
FATMA ÜNAL
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yer altı kömür gazlaştırma prosesi: Denge modeli ve ekonomik analiz
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
TUBA BUDAK
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yarı pilot ölçek yer altı kömür gazlaştırma deney düzeneğinde Malkara Pirinççeşme kömür sahasına ait blok kömür örneklerinin gazlaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
İREM TUNÇ
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yer altı kablolarında arıza yeri tespiti
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
MURAT TEKİN
Özcan Kalenderli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Isıtma sektöründe yer alan bir firmada ISO 14000 ÇYS performansının dengelenmiş skor kartı aracılığıyla değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
ERKAN ÜLGEN
Hür Bersam Bolat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Oyuncak sektöründe yer alan bir ithalatçı firma için müşteri hizmet seviyelerini dikkate alan üretim planlama modeli
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
MURAT CAN SEREN
Hür Bersam Bolat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kentsel mekan içerisinde yer alan yeşil alanların değerlendirilmesi: İstanbul-Ümraniye örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
SÜLEYMAN KARALI
Ayşe Sema Kubat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yer-yapım: Yerin belleğinin temsil pratikleri aracılığı ile yeniden üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
SERRA AYHAN
Sıdıka Aslıhan Şenel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Teknik şartnamelerde yer alan yapı malzemelerine ilşikin bilginin sunulmasında ele alınan sistemler ve Türkiye`deki durumun analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
EMİNE DEMİREL
Leyla Tanaçan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
CBS DESTEKLİ ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE UYGUN YER SEÇİMİ; SULTANBEYLİ'DE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ÖRNEĞİ
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
AHMET HALİT ÖZMEN
Zaide Duran Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul için tasarım esaslı kuvvetli yer hareketinin zaman ortamında türetilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2011
AYDIN MERT
Yasin Fahjan Tez Doktora Tamamlandı
Banka şubeleri için uygun yer seçiminin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
AYFER BAŞAR
Yusuf İlker Topcu Tez Doktora Tamamlandı
Analitik ağ süreci ve Promethee teknikleri ile hastane yer seçimi: Trabzon örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GÜL İMAMOĞLU
Yusuf İlker Topcu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ankara-Erzincan kenet kuşağı üzerinde yer alan geç kretase yaşlı lösitli bazaltlar ile lamprofirlerin petrolojik evrimi ve tektonik anlamı başlıklı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
FATMA GÜLMEZ
Şengül Can Genç Tez Doktora Tamamlandı
Yıldızeli (Sivas) batısında yer alan eosen yaşlı volkanik kayaların jeokimyasal özellikleri ve petrojenezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
CANSU DOĞA TOPBAY
Şengül Can Genç Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ofis yer seçimi kriterlerinin belirlenmesi: Anadolu Yakası A Sınıfı ofis piyasası örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
DİLEK DİLAVER
Emine Ferhan Gezici Korten Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Vibro yer değiştirme yöntemiyle imal edilen taş kolonlar ile zemin iyileştirmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GÖKÇE ARAS
Recep İyisan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dinamik özellikleri belirlenen sıkıştırılmış killi kalın bir zemin tabakasının tek boyutlu sismik yer tepki analizleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
CEREN AYDIN
Recep İyisan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930