AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Çalışma Alanları

Çalışma Alanları


________________

temsil kuramları ve uygulamaları, topografik pratikler, mimarlık, sanat ve kent ilişkileri, kentsel coğrafya, feminist ve art yapısalcı kuram, haritalama, mimari tasarım

theories and practices of representation and performance, topographical practices, relationships between architecture, art and the city, urban geography, feminist and poststructuralist theory, mapping, architectural design