AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yürütülen Tezler > Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri


İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hülya Saymalı, "Parametrik olmayan istatistik tekniklerinin işletme sorunlarına uygulanması", 06/2000
Bengi Yanık, "Türkiye'de eğitim eşitsizliği", 12/2003
Emrah Özbay, "İMKB'de işlem gören şirketlerin yıllar itibariyle şeffaflık düzeyleriyle likiditeleri arasındaki ilişki: 1995-2005", 06/2007
Turan Konu, "Türkiye üretiminde dışalıma bağımlılığın sektörel dağılımı: 1998 yılı", 10/2007
Zeynep Yılmaz, "Türkiye'de büyüme, işsizlik, ithalat lişkileri", 06/2011
Pınar Özcanlı, "Türkiye'de ulaştırma hizmetleri ve ulaştırma araçları üretimi sektörlerinin iki gruplu girdi-çıktı analizi", 06/2011

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Feyiz Toker, "İstanbul halkının günlük yaşam biçimi ve tüketim davranışlarının istatistik yöntemlerle incelenmesi", 06/1991
Emel Demirbilek, "Bulgulayıcı veri analizi", 1991
Esra Topçu, "Girdi-çıktı tabloları ile Türkiye inşaat sektörünün analizi", 1992
Tülay Şentürk, "Türkiye imalat sanayiinde yoğunlaşma", 1992
Raziye Selim, "Türkiye tüketim harcamaları davranış denklemleri", 1993
Zeynep Tülin Özer, "Türkiye'nin temel göstergeler bakımından konumunun istatistiksel analizi", 1994
Handan Karamahmutoğlu, "Banka işkolunda çalışanların durumu: 1980-1992", 1994
Yaman Yağmur Kâtiboğlu, "Türkiye coğrafi bölgelerinde yaşayan hanehalklarının tüketim kalıplarının belirlenmesi", 1995
Deya Taşçı, "Basketbol istatistiklerinin analizi", 1995
Sevilay Özdemir, "Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ekonomik ve sosyal göstergelerle karşılaştırılması", 1996
Mustafa Erhan Ateşağaoğlu, "İllere göre gelir dağılımı", 2000
Özlem Köstekli, "500 büyük sanayi kuruluşunda üretim, kârlılık ve istihdam ilişkileri", 06/2002
Eren Ocakverdi, "Türkiye ekonomisinin dışalıma bağımlılığının girdi-çıktı yöntemiyle incelenmesi", 06/2003
Ezgi Kaya, "Türkiye'de gelir bölüşümü eşitsizliğine cinsiyet ayırımının katkısı", 06/2008