AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Bildiriler

Bildiriler


Bildiriler (İngilizce)

"A macroeconometric model for the Turkish economy", 05/1986, World Conference of Applied Econometric Association, Istanbu, 01.05.1986 - 01.05.1986
G. Günlük-Şenesen ile, "A comparative analysis of the transportation sector in the Eastern Mediterrenean Region", 05/1989, s. 481-494, 5th World Conference on Transportation Research, Yokohama, Japan, 01.05.1989 - 01.05.1989
G. Günlük-Şenesen ile, "A comparative analysis of the transportation sectors in Greece and Turkey.", 04/1992, International Conference on Business and Economic Development in Middl, Valetta, Malta, 01.04.1992 - 01.04.1992
G. Günlük-Şenesen, Y. Candemir ile, "The interindustrial location of transport sectors of developing countries: the case of Turkey", 1992, 6th World Conference on Transport Research, Lyon, Fransa, 01.05.1992 - 01.05.1992
R. Selim ile, "Consumption patterns of the Turkish urban and rural households in 1987", 05/1993, International Conference on Business and Economic Development in Middl, Istanbul, 01.05.1993 - 01.05.1993
M. Erol ile, "Relations between productivity, employment and wages in Turkish manufacturing industry since 1970 , New Visions and Strategies for the Next Century: People, Technology and Productivity", 06/1995, The Ninth World Productivity Congress, İstanbul, 04.06.1995 - 07.06.1995
G. Günlük-Şenesen, H. Keser ile, "The Interindustrial innovation structure and innovation networks in Turkey", 2008, Workshop on Mapping the sources and applications of innovative activit, Montreal, Canada, 20.08.1995 - 25.08.1995
S. Küçükçifçi ile, "An index of leading indicators for Turkey", 06/1996, 16th International Symposium on Forecasting, İstanbul, 01.06.1996 - 01.06.1996
G. Günlük-Şenesen ile, "The analysis of the Turkish transportation sector in the context of a two-group industry model", 05/1988, International Symposium on Approaches to Regional Transport Problems, Istanbul, 01.05.1988 - 01.05.1988
R. Selim ile, "The effect of income tax on income distribution in Turkey", 01/1998, ASSA Meeting, New York, 01.01.1999 - 01.01.1999
G. Günlük-Şenesen ile, "Reconsidering import dependency: The breakdown of sectoral demands with respect to suppliers", 08/2000, XIII. International Input-Output Association Conference, Macerata, Italy, 21.08.2000 - 25.08.2000
G. Günlük-Şenesen ile, "Import dependency of the production in Turkish economy", 01/2003, ASSA Meeting, New York, USA, 01.01.2003 - 01.01.2003
G. Günlük-Şenesen ile, "Import dependency of production in Turkey. Structural change from 1970’s to 1990’s", 05/2003, ERF 10th Annual Conference Web Site, Tunus, 01.05.2003 - 01.05.2003
G. Günlük-Şenesen ile, "Structural change in import dependency of production: Turkey 1973-96", 06/2004, EcoMod 2004 International Conference on Policy Modelling,, Paris, 30.06.2004 - 02.07.2004
G. Günlük-Şenesen ile, "Relative price and technology components of import liberalization in Turkey: 1973-1996", 07/2005, XVth International Input-Output Association Congress, Pekin, Çin, 27.06.2005 - 01.07.2005
"Presenting Input-Output data: some suggestions", 06/2006, International Input-Output Association Congress, Sendai, Japonya, 25.06.2006 - 28.06.2006
"Presenting economic data: some suggestions", 09/2006, TEK. I. Uluslararası İkrtisat Konferansı, Ankara., 11.09.2006 - 12.09.2006
E. Kaya ile, "Gini decomposition by gender: Turkish case", 06/2008, 15. World Congress of International Economic Association, İstanbul, 25.06.2008 - 29.06.2008
G. Günlük-Şenesen ile, "Impact of taxes on oil use : a retrospective analysis for Turkey", 07/2008, International Inpu-Output Meeting on Managing the Environment, Sevilla, Spain, 09.07.2008 - 11.07.2008
E. Kaya ile, "Gini decomposition by gender: Turkish case", 05/2009, Inequalities and development in the Mediterranean Countries, Galatasaray University, Istanbul, Turkey, 21.05.2009 - 23.05.2009
G. Günlük-Şenesen ile, "Decomposition of labour demand by employer sectors and gender for Turkey", 07/2009, 17th International Input-Output Conference, July 13-17, 2009,, University of São Paulo, São Paulo, Brazil, 13.07.2009 - 17.07.2009
G. Günlük-Şenesen, Z. Yılma ile, "Growth without employment but with imports", 09/2010, Turkish Economic Association, Second International Conference on Econo, Girne, KKTC, 01.09.2010 - 03.09.2010
G. Günlük-Şenesen, Z. Yılmaz ile, "Jobless growth with imported imports: The Turkish case", 06/2011, 19th International Input-Output Conference, Alexandria, Virginia, USA, 13.07.2011 - 17.07.2011
G. Günlük-Şenesen, T. Kaya ile, ""The Construction Sector in Turkey: A Structural Path Analysis of Employment Linkages"", 06/2012, 20th International Input-Output Conference, Bratislava, Slovakia, 26.06.2012 - 29.06.2012
G. Günlük-Şenesen, T. Kaya ile, "Import dependency impacts of the Turkish construction sector: a structural path analysis approach", 11/2012, s. 185, 3rd International Conference on Economics, ICE-TEA, İzmir, 01.11.2012 - 03.11.2012
G. Günlük Şenesen, Z Yılmaz ile, "Jobless growth wıth ımported ınputs:the turkısh case ın the neolıberal era", 11/2013, turkeyconference2013.worldeconomicsassociation, Turkey, 01.11.2013 - 01.11.2013, http://turkeyconference2013.worldeconomicsassociation.org/papers/jobless-growth-

Bildiriler (Türkçe)

"Yatırım riskinin ölçülmesinde benzetim yönteminin kullanılması: Bir örnek,", 1980, s. 24-34, Yöneylem Araştırması ‘77, İzmir, 01.05.1977 - 01.05.1977
"Riskli yatırım kararlarında matematiksel programlama: Bir örnek.", 1986, s. 153-187, Yöneylem Araştırması 1985, İzmir, 01.05.1985 - 01.05.1985
"Türkiye’nin ekonometrik bir modelini kurma denemesi", 05/1988, s. VI.1-VI-10, XI. Ulusal Yöneylem Araştırması, İstanbul, 01.05.1988 - 01.05.1988
"Bölgelerimizin karşılaştırmalı sınai gelişimi (1975-86)", 04/1989, s. 109-118, 2. Ulusal Bölge Planlaması, İstanbul, 01.04.1989 - 01.04.1989
"Türkiye’de sanayileşmenin bölgesel yapısı, Bildiriler Kitabı,. 1989.", 05/1989, s. 291-302, 1989 Sanayi Kongresi, Ankara, 01.05.1989 - 01.05.1989
S. Küçükçifçi ile, "Türkiye sanayiinde dışalıma bağımlılığın gelişmesi ve kaynakları ( ile), Bildiriler Kitabı, 261-273, 1991.", 05/1991, s. 261-273, 1991 Sanayi Kongresi, Ankara, 01.05.1991 - 01.05.1991
G. Günlük-Şenesen ile, "Ulaştırma altkesimlerinde yapısal değişme: 1979-1985 ( ile), , Sektörel Gelişme Stratejileri, c.3, 125-143, 1992.", 05/1992, s. 125-143, 3. İzmir İktisat Kongresi, İzmir, 01.05.1992 - 01.05.1992
"Kısa ve orta mesafe koşularında olimpiyat derecelerinin istatistikle incelenmesi, Sempozyumu, 107-118, 1995.", 04/1995, s. 107-118, Türkiye ve Olimpiyat, İstanbul, 01.04.1995 - 01.04.1995
R. Selim ile, "Ücretliler üzerindeki gelir vergisi yükü", 05/1995, s. 1121-1131, IV. Ulusal Ekonometri ve İstatsitik Sempozyumu, Antalya, 14.05.1995 - 16.05.1995
"İktisadi kesimlerin üretimlerinde dışalıma bağımlılık (1985-90)", 06/1995, s. 493-504, II. Ulusal Ekonometri ve İstatistik, İzmir, 01.06.1995 - 02.06.1995
M. Erol ile, "İmalat sanayiinde verimlilik, gelir bölüşümü", 06/1995, s. 3-12, II. Ulusal Ekonometri ve İstatistik, İzmir, 01.06.1995 - 02.06.1995
"Türkiye’de bölgesel gelir dağılım", 09/1997, I. ODTÜ Uluslararası Ekonoımi Konferansı, Ankara, 01.09.1997 - 01.09.1997
R. Selim ile, "Gelir vergisinin Türkiye gelir dağılımı üzerindeki etkisi", 09/1998, II ODTÜ Uluslararası Ekonoımi Konferansı, Ankara, 01.09.1998 - 01.09.1998
"Türkiye ekonomisinden uygulamalarla sorgulayıcı veri çözümlemesi yöntemleri", 09/1999, III. ODTÜ Uluslararası Ekonoımi Konferansı, Ankara, 01.09.1999 - 01.09.1999
"Türkiye’de bölgesel gelir dağılımında son gelişmeler", 05/2002, s. 67-74, 10. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, 01.05.2002 - 01.05.2002
"Türkiye üniversitelerinde iktisat bölümlerine giren öğrencilerin ÖSS puanlarına ilişkin bir ön inceleme", 2008, s. 155-171, Ulusal İktisat Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 10.12.2004 - 11.12.2004
G. Günlük-Şenesen, Eren Ocakverdi ile, "Dışalıma bağımlılığın ne kadarı fiyat değişmelerine, ne kadarı yapısal değişmelere bağlı?", 09/2005, VII. ODTÜ Uluslararası Ekonoımi Konferansı, Ankara.,, 01.09.2005 - 01.09.2005
G. Günlük-Şenesen ile, "1970’lerden günümüze dışalımdaki değişmelerin öne çıkan özellikleri", 12/2005, IX. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara,, 07.12.2005 - 09.12.2005
G. Günlük-Şenesen ile, "Petrolden alınan verginin dışalım üzerindeki etkileri: 1998 yılı için girdi-çıktı verileriyle bir inceleme", 05/2009, 10. Ekonometri ve istatistik sempozyumu, Erzurum, 27.05.2009 - 30.05.2009
E. Kaya ile, "Türkiye'de gelir bölüşümü eşitsizliğine cinsiyet ayırımının katkısı", 05/2009, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 27.05.2009 - 30.05.2009
G. Günlük-Şenesen ile, "Türkiye’nin başlıca ihracat sektörlerinin istihdam üzerindeki etkileri: Kriz bağlamında bir değerlendirme", 10/2009, 15. Ulusal İktisat Sempozyumu: Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ek, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 07.10.2009 - 09.10.2009
"Küresel bunalım bağlamında büyüme-işsizlik ilişkisi", 2008, istanbuluşmaları 2009, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması , 19.10.2009 - 20.10.2009
G. Günlük Şenesen, T. Kaya ile, "Türkiye inşaat kesimi istihdam mı yaratıyor, dışalım gereksinmesi mi?", 09/2013, Türkiye Ekonomi Kurumu, Milli Gelir, İstihdam ve Kayıt Dışı Ekonomi, Ankara, 09.09.2013 - 10.09.2013
G. Günlük Şenesen, Z. Yılmaz ile, "Dışalıma bağımlılık, istihdamsız büyümeyi etkiliyor mu?", 10/2013, Türkiye Ekonomi Kurumu 17. Ulusal İktisat Sempozyumu, Erzurum, 24.10.2013 - 25.10.2013