AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Kitaplar

Kitaplar


Kitaplar

"Riskli yatırım önerilerinin değerlendirilmesi", 1982, Doktora tezi, 2. basım: İTÜ (ilk basım 1975)
Çeviri: 1978, "Ulaştırma Ekonomisi", 1980, Akbank Kültür Yayınları
"Belirsizlik Koşullarındaki Yatırım Planlamasında Matematik Programlamanın Kullanılması.", 1980, Doçentlik tezi
Çeviri: 1981, "Malların Mallarla Üretimi", 1981, İTÜ
"Türkiye Ekonomisi İçin Bir Ekonometrik Model Denemesi", 1986, Istanbul Ticaret Odası
G. Günlük-Şenesen ile (Çev.), Çeviri: 1989, "Ekonometri Kuramı", 1992, İTÜ, 1989 Verso
"Betimleyici, Sorgulayıcı İstatistik", 1998, İTÜ
G. Günlük-Şenesen ile (Çev.), Çeviri: 1999, "Temel Ekonometri", 1999, Literatür
Çeviri: 2000, "İşletme ve İktisat için İstatistik", 2000, Literatür
Çeviri: 2001, "Matematiksel İstatistik", 2001, Literatür
"İstatistik: Sayıların Arkasını Anlamak", 2004, Literatür
Çeviri: 1971, "Malların Mallarla Üretimi", 2010, ISBN: 978-605-554-01-9, İstanbul: Yordam Kitap, Prefaces by Pierangelo Garegnani, Heinz Kurtz & Christian Lager and Sungur Savran.
G. Günlük-Şenesen ile (Çev.), "Temel Ekonometri", 2012, Literatür, (D. Gujarati Basic Econometrics, 5. basımdan çeviri)
W. Greene, Ü. Şenesen (Çev.), Çeviri: 12/2016, "Ekonometrik Çözümleme (Econometric Analysis)", 6/2016, Ankara: Palme, 7. baskıdan çeviri

Kitap içinde bölümler

S. Özkan, A. Özkan (Ed.), ""İşverenlerin büyüttüğü"", 1980, Gözlem: Türkiye işçi sınıfı 1976 yıllığı içinde 91-93
"Türkiye’deki makroekonometrik modeller ve işletmelerin bunlardan yararlanmaları", 1988, TÜSSİDE Pazarlama Planlaması İçinde: TÜSSİDE
"İktisadi büyümede öncelikli kesimler ve dışalıma bağımlılık", 1992, Türkiye 1992’den... içinde 68-94: Türk-İş
"Enflasyon ve yatırım kararları", 1994, Şükrü Baban’a Armağan içinde 161-181: İÜ, İktisat Fakültesi
M. Erol ile, "Türkiye imalat sanayiinde katma değer, ücretler, sermaye gelirleri ve istihdam", 1995, 239-250: İnan Kıraç'a Armağan
"Türkiye’de illere göre gelir dağılımı:1975-1995", 1996, ’95- ’96 Petrol-İş yıllığı içinde 387-404: Petrol-İş
"İstatistik: Anlamı, kapsamı, evrimi", 1997, Coşkun Külür’e Armağan içinde: İTÜ, ;İşletme Fakültesi
E.Akalın, H.Aydoğdu, R. Saraoğlu (Ed.), "Bütçe Ödenekleri ve Üniversiteler", 1997, Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler, 31-44: Bağlam
"Ücretler üzerindeki gelir vergisi yükü", 2000, Ayhan Toraman’a Armağan içinde: İTÜ, İşletme Fakültesi
G. Günlük-Şenesen ile, "Türkiye otomotiv sanayii", 2000, Halil Aksu’ya Armağan içinde 173-192: İTÜ İşletme Fakültesi
"“İktisatta nicel yöntemlerin kullanılması”, İktisat’ın Dama Taşlar: Ekoller – Kavramlar – İz Bırakanlar", 2002, 80-101: İÜ İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti
G. Günlük-Şenesen ile, A. H. Köse, F. Şenses, E.Yeldan (Ed.), "Türkiye ekonomisinde dışalıma bağımlılık: 1970’lerden 2000’lere ne değişti?", 2003, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar: İletişim
G. Günlük-Şenesen ile, "Üretim kesimlerinde dışalıma bağımlılık", 2004, Zeyyat Hatiboğlu'na Armağan içinde 168-180, Lebib Yalkın Yayınları
N. Balkan, S. Savran (Ed.), "Bölgesel gelir dağılımı", 2004, Neoliberalizmin Tahribatı içinde 127-138: Metis
"Türkiye üniversitelerinde iktisat bölümlerine giren öğrencilerin ÖSS puanlarına ilişkin bir ön inceleme", 2005, Türkiye Ekonomi Kurumu, E. Uygur (der.) İktisat Eğitimi içinde 155-171
G. Günlük-Şenesen ile, "Türkiye ekonomisinde dışalıma bağımlılık: Arz ve talep kesimlerine göre ayrıştırma", 2006, Yücel Candemir’e Armağan içinde 207-220: İTÜ, İşletme Fakültesi