AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Kitaplar

Kitaplar


Kitaplar

"Riskli yatırım önerilerinin değerlendirilmesi", 1982, Doktora tezi, 2. basım: İTÜ (ilk basım 1975)
"Belirsizlik Koşullarındaki Yatırım Planlamasında Matematik Programlamanın Kullanılması.", 1980, Doçentlik tezi
"Türkiye Ekonomisi İçin Bir Ekonometrik Model Denemesi", 1986, Istanbul Ticaret Odası
"Betimleyici, Sorgulayıcı İstatistik", 1998, İTÜ
"İstatistik: Sayıların Arkasını Anlamak", 2004, Literatür
Çeviri: 1978, "Ulaştırma Ekonomisi (C: H: Sharp, Transport Economics)", 1978, Akbank Kültür Yayınları
G. Günlük-Şenesen ile (Çev.), Çeviri: 1989, "Ekonometri Kuramı (A. Koutsiyannis, Theory of Econometrics)", 1992, İTÜ, İlk basım, Verso, 1989
G. Günlük-Şenesen ile (Çev.), Çeviri: 1999, "Temel Ekonometri (D. N. Gujarati, Basic Econometrics)", 1999, ISBN: 975-7860-99-9, Literatür
Çeviri: 2000, "İşletme ve İktisat için İstatistik (P. Newbold, Statisics for Business and Economics)", 2000, ISBN: 975-8431-55-2, Literatür
Çeviri: 2017, "Matematiksel İstatistik (J. E. Freund, Mathemaical Statistics)", 2017, ISBN: 975-8431-43-9, Literatür
Çeviri: 1981, "Malların Mallarla Üretimi (P. Sraffa, "Production of Commodities by Means of Commodities"", 2009, ISBN: 978-605-554-01-9, İstanbul: Yordam Kitap, ilk basım, İTÜ, 1984.
G. Günlük-Şenesen ile (Çev.), Çeviri: 2012, "Temel Ekonometri (D. N. Gujarati, Basic Econometrics, 5. basımdan)", 2012, ISBN: 978-975-04-0617-1, Literatür
Ü. Şenesen (Çev.), Çeviri: 12/2017, "Ekonometrik Çözümleme (W. Greene, Econometric Analysis)", 6/2017, Ankara: Palme, 7. baskıdan çeviri

Kitap içinde bölümler

S. Özkan, A. Özkan (Ed.), ""İşverenlerin büyüttüğü"", 1980, Gözlem: Türkiye işçi sınıfı 1976 yıllığı içinde 91-93
"Türkiye’deki makroekonometrik modeller ve işletmelerin bunlardan yararlanmaları", 1988, TÜSSİDE Pazarlama Planlaması İçinde: TÜSSİDE
"İktisadi büyümede öncelikli kesimler ve dışalıma bağımlılık", 1992, Türkiye 1992’den... içinde 68-94: Türk-İş
"Enflasyon ve yatırım kararları", 1994, Şükrü Baban’a Armağan içinde 161-181: İÜ, İktisat Fakültesi
M. Erol ile, "Türkiye imalat sanayiinde katma değer, ücretler, sermaye gelirleri ve istihdam", 1995, 239-250: İnan Kıraç'a Armağan
"Türkiye’de illere göre gelir dağılımı:1975-1995", 1996, ’95- ’96 Petrol-İş yıllığı içinde 387-404: Petrol-İş
"İstatistik: Anlamı, kapsamı, evrimi", 1997, Coşkun Külür’e Armağan içinde: İTÜ, ;İşletme Fakültesi
E.Akalın, H.Aydoğdu, R. Saraoğlu (Ed.), "Bütçe Ödenekleri ve Üniversiteler", 1997, Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler, 31-44: Bağlam
"Ücretler üzerindeki gelir vergisi yükü", 2000, Ayhan Toraman’a Armağan içinde: İTÜ, İşletme Fakültesi
G. Günlük-Şenesen ile, "Türkiye otomotiv sanayii", 2000, Halil Aksu’ya Armağan içinde 173-192: İTÜ İşletme Fakültesi
"“İktisatta nicel yöntemlerin kullanılması”, İktisat’ın Dama Taşlar: Ekoller – Kavramlar – İz Bırakanlar", 2002, 80-101: İÜ İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti
G. Günlük-Şenesen ile, A. H. Köse, F. Şenses, E.Yeldan (Ed.), "Türkiye ekonomisinde dışalıma bağımlılık: 1970’lerden 2000’lere ne değişti?", 2003, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar: İletişim
G. Günlük-Şenesen ile, "Üretim kesimlerinde dışalıma bağımlılık", 2004, Zeyyat Hatiboğlu'na Armağan içinde 168-180, Lebib Yalkın Yayınları
N. Balkan, S. Savran (Ed.), "Bölgesel gelir dağılımı", 2004, Neoliberalizmin Tahribatı içinde 127-138: Metis
"Türkiye üniversitelerinde iktisat bölümlerine giren öğrencilerin ÖSS puanlarına ilişkin bir ön inceleme", 2005, Türkiye Ekonomi Kurumu, E. Uygur (der.) İktisat Eğitimi içinde 155-171
G. Günlük-Şenesen ile, "Türkiye ekonomisinde dışalıma bağımlılık: Arz ve talep kesimlerine göre ayrıştırma", 2006, Yücel Candemir’e Armağan içinde 207-220: İTÜ, İşletme Fakültesi