AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Dersler > Güncel Dersler

Güncel Dersler


Lisans Dersleri

MIM 331, "Yapım Sistemleri"
MIM 332, "Yapım Yönetimi ve Ekonomisi", http://www.akademi.itu.edu.tr/tase
Belgeler: Konut Arazisi    Ticaret Merkezi Arazisi    Turizm Merkezi Arazisi    Uygulama 1   
MIM 431, "Uygulama Projesi"
Belgeler: Uygulama Projesi Arsası   

Yüksek Lisans Dersleri

PYY 509, "İnşaat Firmaları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar"
PYY 514, "Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi"
PYY 520, "Bilgisayar Destekli Maliyet Modelleri"
IPY 509 01, "İnşaat Firmaları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar"
IPY 502 01, "İnşaat Projelerinde Maliyet Yönetimi"
IPY 514 01, "Uluslararsı İnşaat Projeleri Yönetimi"