AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yürütülen Tezler > Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans TezleriMimar Erdem A., "Yüklenici İnşaat İşletmelerinde Bina İnşaatlarına İlişkin Olası Riskler İçin Çözüm Stratejilerinin Geliştirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı, 06/1999
Mimar Seyyar B., "Bina Tasarım Sürecinde Bilgisayar Destekli Maliyet Tahmin Sistemleri", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 09/2000
Mimar Özcan S., "İnşaat Sektöründe Kıyaslama", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 06/2001
Mimar Gülsün R., "Gayrimenkul Geliştirme Projeleri ve Türkiye Koşullarında Gayrimenkul Geliştirme Problem Tespiti ve Bir Model Önerisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 01/2002
Mimar Faraş S., "İnşaat Sektöründe Örgütsel Satın Alma Stratejileri (Satın Almacı-Tedarikçi İlişkileri Açısından Değerlendirme)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 06/2004
Mimar Mollaoğlu S., "Competitive Positioning And Sustainability Of Turkish Construction Companies In The International Market", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 06/2004
Mimar Biber D.T., "Türk Yüklenici İnşaat Organizasyonlarında Günümüz Yönetim Bilimi Yaklaşımlarıın Uygulanabilirliği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 06/2004
Mimar Cihan N., "Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Üretim ve Toplam Üretken Bakım Yönetim Yaklaşımlarının Entegrasyonunun Türk Prefabrik Sektöründe Uygulanabilirliği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 12/2004
Mimar Kutlu D., "Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projelerinde Uygulanan İhale Prosedürünün İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 06/2005
Şehir Plancısı Onurlu Ö., "Uluslararası Değerleme Standartlarının Türkiye’de Uygulanması Sürecinde Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımının İrdelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, 05/2006
Mimar Demir T., "İnşaat Projelerinde Kritik Başarı Faktörleri ve Proje Başarısının Ölçülmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 05/2006
Mimar Ekincek E., "Uluslararası Türk Müteahhitlik Hizmetleri İçin Türk Eximbank Uygulamalarının Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 05/2006
Mimar Yalçın M., "Türk İnşaat Sektörü İçin Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İle Koordineli Çalışacak Bir Araştırma Merkezinin Yapılandırılması", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 05/2006
Şehir Plancısı Ong H., "İstanbul’da Yapılacak Yeni Hipermarket Yatırımları İçin İlçeler Bazında En Uygun Lokasyonun Belirlenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, 05/2007
Mimar Kantaroğlu B., "Türk Yüklenicilerinin Oluşturduğu Uluslararası Joint Venture’larda Ortaklık Nedeniyle Oluşan Riskler ve Çözüm Stratejileri", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 01/2008
Mimar Irlayıcı F.P., "İnşaat Firmalarında Rekabet Avantajı Sağlanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Stratejik Kullanımı", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 05/2008
İnş Müh. Çıdık M.S., "İnşaat Sektöründeki Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 05/2008
Şehir Plancısı Kuruoğlı T., "Outlet Center Geliştirme Projelerinin Temel Prensipleri ve Ekonomik Analizi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 05/2008
Mimar Ektekin S.S., "Kurumsal Tasarım Uygulama Sürecine Yönelik Web Tabanlı Yapım Yönetim Sistemi Modeli Önerisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 09/2008
Mimar Yıldırım S., "İnşaat Sektöründe ISO 9000 Sertifikasyonu Sonrası Süreç", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 01/2008
Şehir Plancısı Baştaş A., "Karma Kullanımlı Proje Geliştirme Süreci: İzmir Salhane Projesi Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, 06/2009
Mimar Ata N.İ., "Türkiye’de İnşaat Sektöründe Profesyonel Yönetim Standartlarının Kullanımı", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 06/2009
Mimar Yayla H., "“İnşaat Sözleşmelerinde Değişiklik Talimatı Uygulamasının FIDIC, AIA ve KIK Sözleşme Formları Kapsamında İncelenmesi”", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 06/2009
Mimar Tokalakoğlu D., "Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 06/2010
Mimar Okutman M., "Tasarım Sürecine Yönelik Proje İnceleme ve Kontrolü", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 06/2010
Şehir Plancısı Erdal N., "Kentsel Yenileme Uygulamalarında Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi; Küçükcekmece Ayazma Yenileme Uygulaması", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, 06/2010
Şehir Plancısı Topçu G., "Türkiye’de Sertifikalı Yeşil Bina Uygulamasının Örnek Bir Bina Üzerinde İrdelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, 09/2010
Mimar Arıcı Y., "İnşaat Sektöründe ADR (Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları) Kullanımı ve Seçim Kriterlerinin Kamu ve Özel Sektör Açısından İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 01/2012
Mimar Çokyaşa Köse B., "Türkiye’deki İnşaat Firmalarında Yaşanan Değişim ve Değişime Direncin Yönetilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 01/2012
Mimar Ayan A.B., "Dekonstrüksiyon İçin Tasarım Tekniklerinin Türkiye’de Uygulanabilirliği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 06/2013