AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Bildiriler

Bildiriler


ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Prof. Dr. Heyecan GİRİTLİ, Araş. Gör. Elçin TAŞ, "Control and Liability in the Construction Industry", 1991, s. 575-580, Organizacija Gradenja Organisation and Management in Construction, Yugoslavya, 24.04.1991 - 26.04.1991
Prof. Dr. İmre ORHON, Prof. Dr. Heyecan GİRİTLİ, Araş. Gör. Elçin TAŞ, Araş. Gör. Hakan YAMAN, "Cost Information System for Building Projects: State of the Art in Turkey", 1991, s. 1272-1279, The European Symposium on Management, Quality and Economics in Buildin, Portekiz, 30.09.1991 - 04.10.1991
Prof. Dr. İmre ORHON, Prof. Dr. Heyecn GİRİTLİ, Araş. Gör. Dr. Elçin TAŞ, Araş. Gör. Dr. Hakan YAMAN, "Tasarım Evresinde Kullanılacak Kompüter Destekli Bir Maliyet Tahmin Aracı", 1993, s. 169-176, Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu - Selçuk Üniversitesi , Konya, 09.06.1993 - 10.06.1993
Prof. Dr. Heyecan GİRİTLİ, Araş. Gör. Dr. Elçin TAŞ, Mimar Pınar EŞME, "Factors Affacting Cost Overrun Rate", 1993, s. 37-44, International Symposium on Economic Evaluation and The Built Environme, Lisbon, 03.09.1993 - 06.09.1993
Araş. Gör. Dr. Elçin TAŞ, "A Financial Planning Model Based on Risks for Contracting Firms Operating in Inflationary Environments", 1996, s. 138-148 Vol.2, The Organisation and Management of Construction-Shaping Theory and Pra, Eds.D.Langford and A. Retik, 28.08.1996 - 03.09.1996
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. Leyla TANAÇAN, "A New Approach to the Architectural Education in Turkey", 1998, s. 3.12-3.22, Fide'98 International Conference on First Year Architectural Design Ed, Taşkışla-İstanbul, 14.10.1998 - 16.10.1998
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. Leyla TANAÇAN, Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN, "Building Material Information Systems On The World Wide Web", 1999, s. 147-156, InterSymp–99 International Conference on Systems Research, Informatics, Baden–Baden Almanya, 02.08.1999 - 06.08.1999, ISBN 0–921836–75–9
Y. Doç. Dr. Leyla TANAÇAN, Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, "Intersection Between Engineering and Architecture", 2008, s. 322-327, 28 th. Engineering Education Symposium 1999, Engineering Education in , İstanbul, 20.09.1999 - 24.09.1999
Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN, Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. Leyla TANAÇAN, "The Content of an Ideal Web Site for Building Materials Information in the World Wide Web: A Turkish Perspective", 2008, s. 1069-1079 Cilt 2, CIT 2000, Construction Information Technology 2000 & The CIB–W78, IABS, Reykjavik – İzlanda, 28.06.2000 - 30.06.2000, ISBN 9979–9174–3–1
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN, Y. Doç. Dr. Leyla TANAÇAN, "Building Materials Information System as an Architectural Education Tool", 2008, s. 75-80, ITHET 2000, International Conference on International Technology Based, İstanbul, 03.07.2000 - 05.07.2000, ISBN: 975–518–143–1
Y. Doç. Dr. Leyla TANAÇAN, Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN, "Computer Aided Theoretical Courses in Architectural Education: Building Material Information System", 2008, s. CD olarak yayınlanmıştır, ICECE 2000, International Conference on Engineering and Computer Educa, Sao Paolo – Brezilya, 27.08.2000 - 30.08.2000
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, "Developing of Risk Management System for Constractor Firm in Turkey", 03/2001, s. 427-428, Safety, Risk and Reliability – Trends in Engineering International Con, Malta, 21.03.2001 - 23.03.2001
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Araş. Gör. Özcan SARITAŞ, Mimar Ersa KUDDE, "Proposal of an Environment Sensitive House Project in the Reconstruction Process After the Marmara Earthquake at Degirmendere, Izmit", 2002, s. Vol.2 949-957, XXX IAHS World Congress on Housing Proceedings, Portekiz, 11.06.2002 - 13.06.2002
Doç. Dr. A. DİKBAŞ, S. DURUSOY, Y. Doç. Dr. H. YAMAN, Y. Doç. Dr. L. TANAÇAN, Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, "Connet Turkey – Gateway to Construction in Europe", 2008, s. 245-248, ECPPM 2004 Fifth European Conference on Product and Process Modelling , İstanbul-Türkiye, 08.09.2004 - 10.09.2004
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. H. YAMAN, Y. Doç. Dr. L. TANAÇAN, Doç. Dr. A. DİKBAŞ, "A Building Material Information System: BMIS – In the Context of CONNET – Turkey Project", 2008, s. 297-302, ECPPM 2004 Fifth European Conference on Product and Process Modelling , İstanbul-Türkiye, 08.09.2004 - 10.09.2004
Araş. Gör. P. IRLAYICI, Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, "The Role of the Usage of Information Technology in Turkish Contractor Firms", 2008, s. Vol.2 191-202, BuHu 8th International Postgraduate Reseach Conference, Prag- Çekoslavakya, 26.06.2008 - 27.06.2008
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Mimar B. KANTAROĞLU, Araş. Gör. P. IRLAYICI, "The Partnership Risks and Management Strategies of International Joint Ventures of Turkish Contractors”", 2008, s. 198-206, CIB W112 International Conference on Securing High Performance Through, Shangay - Çin, 21.11.2008 - 23.11.2008
Araş. Gör. Pınar Irlayıcı, Doç. Dr. Elçin Taş, "A Case Study on the Strategic Impact of Information Technology in the Turkish Construction Industry", 10/2009, s. 431-437, CIB W078 International Conference on Managing IT in Construction, İstanbul, 01.10.2009 - 03.10.2009
Doç. Dr. Elçin Taş, Araş. Gör. Pınar Irlayıcı, "Evaluation of Turkish Construction Market by Analyzing International Contracting Services", 2008, s. 631-638, MC4T- Managing Construction for Tomorrow International Conference, İstanbul, 01.10.2009 - 03.10.2009
Pınar Irlayıcı, Elçin Taş, "The Main Problems in Standart Contract Dokuments of Turkish Construction Industry", 05/2010, CIB - 2010 World Congress, Salford , İngiltere, 29.12.2010 - 29.12.2010
Hilal Yayla, Elçin Taş, "Change Order Process Behind Of FIDIC, AIA And KIK Standard Contract Documents", 05/2010, CIB - 2010 World Congress, Salford , İngiltere, 29.12.2010 - 29.12.2010
Araş.Gör. Pınar Irlayıcı Çakmak, Doç. Dr. Elçin Taş, Doç. Dr. Elçin Taş, "Strategic Planning Practices of Contractor Firms in Turkey", 06/2012, 8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21.06.2012 - 23.06.2012
Araş.Gör. Pınar Irlayıcı Çakmak, Doç. Dr. Elçin Taş, "Evaluation of the Standart Contract Forms in Turkey", 09/2011, s. 112-11293, COBRA 2011 RICS Construction and Property Conference, University of Salford, School of Built Environment, 12.09.2011 - 13.09.2011
Doç. Dr. Elçin Taş, Araş.Gör. Pınar Irlayıcı Çakmak, "Evaluation of the Use of Building Product e-catalogues in Turkey", 09/2011, WCIT 2011 2nd World Conference on Information Technology, Antalya, Turkey, 23.11.2011 - 27.11.2011
Doç. Dr. Elçin Taş, Araş. Gör. Pınar Çakmak, "The Changes in the Use of IT on Building Product Information in the Turkish Construction Industry", 11/2013, ICLTIM International Conference on Leadership, Technology and Innovati, İstanbul, Türkiye, 14.11.2013 - 16.11.2013

ULUSAL BİLDİRİLER

Prof. Dr. İ.ORHON, Araş. Gör. Elçin TAŞ, "Toplu Konutlarda Kullanım Maliyeti Hesaplanmasına ve Tahminine Yönelik Yaklaşımlar", 2008, s. 163-170, Türkiye’de Son 10 Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu,, Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul, 13.11.1991 - 15.11.1991
Prof. Dr. İ. ORHON, Prof. Dr. H. GİRİTLİ, Araş. Gör. Elçin TAŞ, Araş. Gör. H. YAMAN, "Maliyet Bilgi Sistemi Oluşturulmasında ve Bina Maliyeti Tahmin ve Hesaplamalarında Bilgisayar Kullanımı", 2008, s. 19-22, Mimarlıkta Bilgisayar Semineri, Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul, 09.02.1993 - 14.03.1993
Araş. Gör. Dr. Elçin TAŞ, "Yüklenici İnşaat İşletmelerinde Riskin Dikkate Alındığı Finansal Planlamanın Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Model", 2008, III. Ulusal Yönetim Kongresi, İTÜ İşletme Fakültesi - İstanbul, 29.05.1995 - 31.05.1995
Araş. Gör. Dr. Elçin TAŞ, "Yüklenici İnşaat İşletmeleri İçin Finansal Planlama Aşamasında Risk ve Belirsizliklerin Önemi", 2008, s. 225-241, 1.Yapı İşletmesi Kongresi, İzmir İnşaat Mühendisleri Odası - İzmir, 18.10.1996 - 19.10.1996
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. L. TANAÇAN, Y. Doç. Dr. H. YAMAN, "Yapı Malzemesi Enformasyonu Elde Etme Konusunda Karşılaşılan Sorunlar ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi – YMES", 2008, s. Cilt 2. 492-505, 1. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi - İstanbul,, 09.10.2002 - 11.10.2002, ISBN 975–395–555–3
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Mimar. E. EKİNCEK, "Uluslararası Türk Müteahhitlik Hizmetleri İçin Türk Eximbank Uygulamalarının Değerlendirilmesi", 2008, s. 83-96, 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi -, 30.10.2007 - 31.10.2007
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Mimar D. KUTLU, "Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri İçin Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi", 2008, s. 97-108, 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi -, 30.10.2007 - 31.10.2007
Elçin Taş, Pınar Irlayıcı Çakmak, "İnşaat Sektöründe Kullanılan KİK, AIA ve FIDIC Standart Sözleşme Dökümanlarının Karşılaştırılması", 10/2010, s. 752-762, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 29.12.2010 - 29.12.2010
Duygu Tokalakoğlu, Elçin Taş, "Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma", 10/2010, s. 839-851, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 29.12.2010 - 29.12.2010
Doç. Dr. Elçin Taş, Y.Mimar Yaprak Arıcı, "İnşaat Sektöründe ADR Kullanımı ve Seçim Kriterlerinin Kamu ve Özel Sektör Açısından İncelenmesi", 09/2012, s. 177-188, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, 13.09.2012 - 16.09.2012
Araş.Gör. Pınar Irlayıcı Çakmak, Doç. Dr. Elçin Taş, "İnşaat Sektöründe Kullanılan KİK ve Standart Sözleşme Dokümanlarının Karşılaştırılması", 09/2012, s. 211-223, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, 13.09.2012 - 16.09.2012
Doç. Dr. Elçin Taş, Y.Mimar Gamze Doğan, "Türkiye’de Tasarım Yönetimi Hizmetleri Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Model", 09/2012, s. 483-495, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, 13.09.2012 - 16.09.2012