AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Makaleler

Makaleler


ULUSLARARASI MAKALELER

Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN, "A Building Cost Estimating Model Based on Cost Significant Work Packages", Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 3, No. 12, 2005, s. 251 – 263, ISSN: 0969-9988, Emerald
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Araş. Gör. Pınar IRLAYICI, "A Survey of the Use of IT in Building Product Information Acquisition in Turkey", Electronic Journal of Information Technology in Construction, No. 12, 05/2007, s. 323-335, ISSN: 1874-4753, http://www.itcon.org/2007/22
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN, Doç. Dr. Leyla TANAÇAN, "A Building Material Evaluation and Selection Model for the Turkish Construction Sector", Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 2, No. 15, 2008, s. 149-163, ISSN: 0969-9988, Emerald
Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN, Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, "“A Building Cost Estimation Model Based On Functional Elements”", A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. Vol:4, No. No: 1, 01/2007, s. s. 73-87, ISSN: 1302-8324
Y.Doç. Dr. Özlem Özçevik, Y. Doç. Dr. Şence Türk, Y. Doç. Dr. Elçin Taş, Y.Doç. Dr. Hakan Yaman, Araş. Gör. Dr. Cem Beygo, "Flagship Regeneration Project as a Tool for Post-Disaster Recovery Planning: The Zeytinburnu Case", The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, Vol. 33, No. 2, 02/2009, s. 180-202, Disasters Overseas Development Institute, Blackwell Publishing
Doç. Dr. Elçin Taş, Araş. Gör. P.Irlayıcı Çakmak, Doç. Dr. Haluk Levent, "Determination of Behaviors in Building Product Information Acquisition for Developing a Building Product Information System in Turkey", Journal of Construction Engineering and Management, 04/2013, ISSN: ISSN, 0733-9364
Araş. Gör. P.Irlayıcı Çakmak, Doç. Dr. Elçin Taş, "Strategic planning practices of contractor firms in Turkey", Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. Volume: 58, 2012, s. 40-46, Emerald Publishing Grp; Elsevier Ltd Publishing Grp.
Araş.Gör. Pınar Irlayıcı Çakmak, Doç. Dr. Elçin Taş, "The Use of Information Technology on Gaining Competitive Advantage in Turkish Contractor Firms", World Applied Sciences Journal, No. 18, 2008, s. 274-285, ISSN: 1818-4952
Doç. Dr. Elçin Taş, Y.Mimar Sezgi Yıldırım, "Analysis of the Usage Process After ISO 9000 Cartification in the Turkish Construction Sector", A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 8, No. 2, 2008, s. 137-155
Araş. Gör. P. Irlayıcı Çakmak, Doç. Dr. Elçin Taş, "Evaluation of the Conditions of the Contract Used in the Turkish Construction Industry", International Journal of Academic Research, Vol. Part A, 6(2), 2014, s. 123-129

ULUSAL MAKALELER

Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN, "Toplam İnşaat Maliyeti İçerisinde Yapı Kimyasal Malzeme Maliyeti", Yapı Dergisi - Yapı Kimyasalları Özel Eki, No. 185, 04/1997, s. 8–10
Prof. Dr. İmre ORHON, Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN, "Bina Maliyeti Bilgi Sistemi ve Maliyet Bilgi Bankası", Timse Dergisi, No. 166, 06/1997, s. 15-20
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, Mimar E. Balcı, "Yapı Malzemesi Üreten Firmaların Ürün Tanıtım Yöntemleri", Timse Dergisi, No. 198, 09/2000, s. 35-39
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, "Yapı Malzemesi Bilgi Sistemi Tasarımı İçin Bir Araştırma - Yapı Malzemesi Üreten Firmaların Ürün Tanıtımı Konusundaki Davranış Biçimleri", Yapı Dergisi, No. 238, 09/2001, s. 84-91
Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ, "Yapı Malzemesi Seçiminde Mimarların Davranış Biçimleri", Yapı Dergisi, No. 251, 10/2002, s. 3-15
Y. Doç. Dr. Özlem Özçevik, Y. Doç. Dr. Şence Türk, Araş. Gör. Dr. Cem Beygo, Y. Doç. Dr. Elçin Taş, Y. Doç. Dr. Hakan Yaman, "İstanbul’da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi : İETT Blokları Örneği", İTÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım, Vol. 6, No. 1, 03/2007, s. 81-94, ISSN: 1303 – 7005, Online ISSN 1307 – 1645
Doç. Dr. Elçin Taş, Doç. Dr. Leyla Tanaçan, Doç. Dr. Hakan Yaman, "Yapı Malzemesi Enformasyonu Elde Etme Konusunda Karşılaşılan Sorunlar ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi – YMES", Mimarlıkta Malzeme, No. 19, 02/2012, s. 56-62
Doç. Dr. Elçin Taş, Araş. Gör. Pınar Çakmak, "Yapı Malzemeleri Tanıtım ve Seçim Yöntemleri Raporu 2009", YEM Elektronik Makale, 2009
Doç. Dr. Elçin Taş, Araş. Gör. Pınar Çakmak, "Mimarların Yapı Malzemeleri Seçim Yöntemleri Raporu 2009", YEM Elektronik Makale, 2009
Doç. Dr. Elçin Taş, Araş. Gör. Pınar Çakmak, "Firmaların Yapı Malzemesi Tanıtım Yöntemleri Raporu 2009", YEM Elektronik Makale, 2009
Doç. Dr. Elçin Taş, Doç. Dr. Hakan Yaman, "İnşaat Projeleri Yönetimi Eğitimi", Arkitera, Elektronik Makale, 05/2014, http://www.arkitera.com/gorus/496