AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Proje Raporları

 • Erdem GÖRGÜN, Zeynep BORATAV, Özlem KARAHAN, ERGENEKON, Rüya TAŞLI, Leyla Işık ÇELEBİOĞLU, Enver KIYIK (2008). MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Entegre Geri Kazanım ve Enerji Yatırımı Teknik ve Mali Ön Fizibilite.
 • Rüya TAŞLI, Erdem GÖRGÜN,  Hasan Can OKUTAN,  Özlem KARAHAN, Ateş YAVAŞBAY (2008), MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Tehlikeli Atık Envanteri Güncellenmesi ve Değerlendirilmesi Raporu, 2008.
 • Ekinci E, Okutan H, Taşlı R., Görgün E., Karahan Ö., Dülekgürgen E, (2007) “Kiplasma Entegre Endüstriyel Atık Uzaklaştırma Tesisi Teknik Değerlendirme Raporu", Ağustos, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Artan, N, Taşlı, R., Ozgür, N, İnsel G., Dülekgürgen E., (2003) Biyolojik Aşırı Fosfor Gideriminin Modellenmesinde Deneysel Esaslar, TÜBİTAK, Çevre Biyoteknolojisi Araştırma Ünitesi, YDABÇAĞ-199Y115.
 • Artan, N., Orhon, D., Özgür, N, Taşlı, R. (2001) Ardışık Kesikli Reaktörlerde Aşırı Biyolojik Fosfor Giderimi Üzerine Nitrifikasyon Denitrifikasyon Prosesinin Etkisi, TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, YDABÇAG 584/Ü-6,  İstanbul.
 • Orhon, D., Sözen, S., Artan, N., Germirli Babuna, F., Eremektar, G., İnsel, G., Görgün, E., Taşlı, R., Ubay Çokgör, E., Ateş, E., Avcıoğlu, E. (2000)  "Evsel Atıksu Arıtan Tek Çamurlu Aktif Çamur Sistemlerinde Azot Giderimi Tasarımı  için Starndart Oluşturulması”, TÜBİTAK, Çevre Biyoteknolojisi Ünitesi, YDABÇAG-584/Ü-7, 67 sh. İstanbul, Ağustos.
 • Artan, N., Taşlı, R., Özgür N.,Görgün E. (1999) “Biyolojik Azot ve Fosfor Gideren Aktif Çamur Sistemlerinin Tasarım İşletme ve Kontrol Esaslarının  Belirlenmesi,  İ.T.Ü. Araştırma Fonu, Aralık.  
 • Taşlı, R., Dülekgürgen, E., Özgür, N. (1999) “Ardışık Kesikli Reaktör Sistemi İle İstanbul Evsel Atıksularında Yüksek Hızlı Karbon Giderimi, İSKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Temmuz.
 • Taşlı, R., Artan, N., (1998) “İstanbul Evsel Atıksularında Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi İçin Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi” İSKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi, İ.T.Ü. Çevre Müh., Böl.,Nisan.
 • Orhon, D., Tünay,O., Artan,N., Germirli,F., Sözen, S., Taşlı, R., Ubay Çokgör,E., Görgün,E., (1996) “Hassas Bölgelerde En Uygun Arıtma Teknolojisi ve Atıksu Yönetimi”,Hassas Bölgelerde Atıksu Yönetimi ve En Uygun Arıtma Teknolojilerinin Belirlenmesi Projesi, Sonuç Raporu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Haziran.
 • Orhon, D., Sözen, S., Taşlı, R., (1996) “VAKKO Tesisi Atıksularının İncelenmesi ve Arıtma Tesisinin İrdelenmesi” İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Çevre Müh. Böl.D.S. Raporu, Eylül.
 • Gönenç, E., Tünay, O., Baykal, B.B., Alp, K., Kabdaşlı, I., Taşlı, R., Eldem, N., (1994) METAP 1. Gelişme Raporu, İ.Ü. Araştırma ve Yardım Vakfı Eğitim Faaliyetleri İşletmesi.
 • Warn, T., Taşlı, R., Baykal, B.B., Orhon, D., (1992) "Kirletici Kaynaklarda İzleme ve Denetim Yaklaşımları ", İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,93 sh.,İ.T.Ü İnşaat Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Proje Raporu.
 • Tünay, O., Orhon, D., Taşlı, R. ,(1988) "ECA Valfsel Armatör Sanayii A.S. Metal Son Işlemleri Tesisi Kirlenme Profili", D.S. Araştırma Raporu,21 sh, İ.T.Ü, Cevre ve Sehircilik UYGAR Merkezi.
 • Tünay, O., Taşlı, R., Orhon, D.,(1988) "Büyükçekmece ve Ömerli Havzalarındaki Endüstri Tesislerinin Konumu ve Kirletici Yüklerinin Belirlenmesi", İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, D.S. Araştırma Raporu 110 sh, İ.T.Ü. İnsaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.
 • Taşlı, R.(1986) "Şeker Endüstrisi", İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik UYGAR Merkezi, Araştırma Raporu.