AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Bildiriler

Bildiriler


Uluslararası Bildiriler

Karakoçak B.B., Yenigün O., Tasli Toraman R., "An Integrated Approach to Water Management in Kayseri: Rain Water Collection and Storage Design for Kayseri Harikalar Diyari Water-Ski Park", 09/2011, Cities of the Future XIAN,, Technologies for Integrated Urban Water management, 15.09.2011 - 19.09.2011
Kurdoğlu E., Yağcı N., Taşlı R., "The effect of ultrasonic sludge disintegration on gas production in anaerobic digestion at different F/M ratios", 06/2011, 8th IWA Intern. Symp. on Waste Management Problems in Agro-Industries, Çeşme, Izmir, Türkiye, 22.06.2011 - 24.06.2011
Taşlı R., "Report on results of Kayseri and Trabzon session in Turkey in July", 2010, IWA Turkish Cities of the Future Programme, integrating water and deve, Integrating Water and Development Planning, Montre, 19.09.2010 - 24.09.2010, IWA World Water Congress and Exhibition - Workshop presentation
Karahan O., Taşlı R., Dulekgurgen E., Görgün E., "Estimation of Hazardous Waste Factors", 09/2009, Intern. W.shop on Urbanisation, Land Use, Land Degd. and Environment, Denizli, Türkiye, 28.09.2009 - 01.10.2009
Dulekgurgen E., Yagci N., Insel G., Tasli R., Artan N., Orhon D., "Aerobic/anoxic respirometry for evaluation of a semi-granular EBPR Biomass", 04/2008, s. 37-41, 4th IWA Specialised Conference on Sequencing Batch Reactor Technology, Roma, İtalya, 07.04.2008 - 10.04.2008
Özgür N., Taşlı R., "The Effect of Nitrate and Different Substrates on Biological Excess Phosphorus Removal in Sequencing Batch Reactors", 10/1999, 10th International Symposium, MESAEP, Alicante, İspanya, 02.10.1999 - 06.10.1999, poster
Taşlı R., Artan N., Orhon D., "Sequencing Batch Reactors as An Alternative for Enhanced Biological Phosphorus Removal in Sensitive Coastal Areas", 11/1997, s. 403-408, Water Problems in the Mediterranean Countries, Near East University, Nicosia, Kuzey Kıbrıs, 17.11.1997 - 21.11.1997
Artan N., Taşlı R., Özgür N., Orhon D., "The Fate of Phosphorus under Anoxic Conditions in Biological Nutrient Removal Activated Sludge Systems", 07/1997, s. 319-327, Microorganisms in Activated Sludge and Biofilm Processes, Berkeley, California, U.S.A., 21.07.1997 - 23.07.1997
Tünay O., Taşlı R., Orhon D., "Factors Affecting the Performance of Hydroxide Precipitation of Metals", 1992, s. 467-478, 46th Annual Industrial Waste Conference, Purdue University, Lewis Publ. Co., 01.01.1992 - 01.01.1992

Ulusal Bildiriler

Karahan O., Dulekgurgen E., Taşlı R., Görgün E., "Tehlikeli Atık Envanteri Oluşturulmasının Temel Esasları", 06/2009, TÜRKAY, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, Türkiye, 15.06.2009 - 17.06.2009
Meriç S., Germirli Babuna F., Tünay O., Taşlı R., Orhon D., "Ömerli ve Büyükçekmece Su Toplama Havzalarında Endüstriyel Kirlenmenin Değerlendirilmesi", 12/1997, Çevre Mühendisleri Odası, 2. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 04.11.2009 - 05.11.2009
Germirli Babuna F., Günal S., Taşlı R., Eremektar G., "Arıtılmış Evsel Atıksuların Sulama Amaçlı Kullanımına İlişkin Yasal Düzenlemeler", 11/1997, s. 620-629, Belediyesi II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kuşadası, İzmir, 01.01.1997 - 01.01.1997, Belediye Yayınları, No:8
Germirli F., Taşlı R., Eremektar G., "Turistik Tesislerde Arıtılmış Evsel Atıksuların Sulama Amaçlı Kullanımında Patojen Mikroorganizmalar", 06/1996, I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 24.06.1996 - 26.06.1996
Tünay O., Taşlı R., Kabdaşlı I., "Kompleks Olarak Bağlı Metallerin Çöktürülmesinde Atıksu Bileşiminin Etkileri", 1992, s. 493-509, Ninth Turkish- German -Polish Environmental Engineering Symposium, Boğaziçi Univ., İstanbul, 01.01.1992 - 01.01.1992