AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Projeler

Denizcilik Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Altyapı Projesi,Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı Projeleri (Bölüm Başkanları), 2016

Occupational Safety Climate Measurement for Turkish, Chinese and European Maritime Transportation and Shiipbuilding Sector by Reliability and Validity Study, Hızlı Destek Projeleri,Proje Yürütücüsü, 2016

Gemiadamlarının Bilişsel Süreçlerinin Modellenmesi ve Denizde Çatma - Çatışma- Çarpma Önleme Üzerine Etkisi, BAP Proje Yürütücüsü, 2015

Güverte Personelinin Uzun Çalışma Saatleri Nedeniyle Gelişen Psikofizyolojik Verilerinin Liman Operasyonu Süreçlerinde Analizi, BAP Yüksek Lisans Destek, Proje Yürütücüsü, 2015

Gemiadamlarının Bilişsel (Cognitive) Yeteneklerinin Durumsal Farkındalık Açısından Modellenmesi ve Eğitim Setinin Oluşturulması, BAP Yüksek Lisans Destek, Proje Yürütücüsü, 2014

Türk Tersanelerinde İnovasyon Yatırımlarının Varlığı ve Performansa Etkileri, BAP Yüksek Lisans Destek, Proje Yürütücüsü, 2014

Ana, İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Yaratıcı, Deney ve Gözleme Dayalı Uygulamalı Fen ve Matematik Eğitimi ve AR-GE Çalışmaları, İSTKA/GEN 0160, Proje Yürütücüsü, 2014

Bilim Toplum Projesi, 4004 TÜBİTAK, Proje Yürütücüsü, 2013 

Örgüt Kültüründe İş Güvenliği Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliliği, Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği, BAP Yüksek Lisans Destek, Proje Yürütücüsü, 2013

Duygusal Zekanın Gemiadamlarının Çalışma Verimliliği Üzerine Etkileri, BAP Yüksek Lisans Destek, Proje Yürütücüsü, 2013

Demans Tanısı için Mobil Bilişsel Tarama Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması, BAP Yüksek Lisans Destek, Proje Yürütücüsü, 2012

Deniz Ulaştırmasında Gemiadamlarının Bilişsel (Cognitive) Performansının Stresör Faktörler Altında Modellenmesi ve Operasyonel Süreçlere Etkisi, BAP Yüksek Lisans Destek, Proje Yürütücüsü, 2011

Gemi Zabitleri – Zabit Adayları ile Kürek Sporcularının Karşılaştırılmalı Denge Analizi, BAP Yüksek Lisans Destek , Araştırıcı, 2010

Bilim Toplum Projeleri- 108B021 TÜBİTAK, Araştırıcı, 2010


European Researchers Night EUREN - TR-3. Araştırıcı, 2010