AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yürütülen Tezler > Lisans Bitirme Ödevleri

Lisans Bitirme Ödevleri


Seçilmiş Lisans Bitirme Ödevleri

"Alev Aktuğ - Çağın Güler Akpınar - Vardiya tutmanın gemiadamlarının fizyolojik ve psikolojik değerleri üzerine etkisi", Denizcilik Fakültesi, 06/2014
, Candeniz Başyurt, "Denizcilik sektöründe üst düzey olma koşulları ve ileriye dönük modellemeler", Denizcilik Fakültesi, 08/2013
, Rıdvan Öz, "Bilişsel farkındalık becerilerinin teoremi ve denizcilikteki yeri", Denizcilik Fakültesi, 06/2013
Çiğdem Atbaş, "To analysis the symptom check list 90 revised on seafarers", Denizcilik Fakültesi, 01/2011
Ahmet Karakaş, "Apply to the state trate anxiety on board", Denizcilik Fakültesi, 01/2011
Dilem Sevil Kılıç, "GSA Genel sağlık anketinin Denizcilik Fakültesi öğrencilerine uygulanması", Denizcilik Fakültesi, 01/2011
Hülya Şimşek, "Denizcilik sektöründe kadın denizcilerin yeri ve önemi", Denizcilik Fakültesi, 01/2011
Bilal Gürpınar, "Denizcilik sektöründe çalışan personelin sigara bağımlılığının araştırılması", Denizcilik Fakültesi, 01/2011
Tolga Taş, "Üniversite öğrencilerinin alkol tüketim sıklığının araştırılması", Denizcilik Fakültesi, 01/2011
, Aytaç Özkan, "Denizcilik sektöründe örgüt kültürünün iş güvenliği yönünden incelenmesi", Denizcilik Fakültesi, 01/2012
, Mehmet Mert Aras, "Gemiadamlarına FiroB anketi uygulanması ve değerlendirilmesi", Denizcilik Fakültesi, 08/2012
, Murat Karaman, Murat Karaman, "Gemiadamlarının beslenme alışkanlıklarının analizi", Denizcilik Fakültesi, 01/2012