AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yürütülen Tezler > Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri


Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlananlar)

Özge Eski, "Denizyolu Tehlikeli Yük Taşımacılığında Liman Çalışanlarının Genel Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", Fen Bilimleri, 12/2018, (Danışman-Prof.Dr.Leyla Tavacıoğlu)
Kaan Koyuncu, "New Approach for Sea Language", Fen Bilimleri, 06/2017, (Danışman-Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu)
Veysel Gökçek, "A Quantitative Analysis of Leisure Participation Among Seafarers by Structural Equation Modelling", Fen Bilimleri, 06/2016, (Danışman-Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu)
Barış Özsever, "Güverte Personelinin Uzun Çalışma Saatleri Nedeniyle Gelişen Psikofizyolojik Verilerinin Liman Operasyonu Süreçlerinde Analizi", Fen Bilimleri,, 06/2016, (Danışman-Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu)
Gökhan Zorluoğlu, "Development of Mobile Cognitive Test Battery Software on Situational Awareness", Fen Bilimleri, 01/2014, (Danışman-Doç. Dr. Mustafa Ersel Kamaşak, Eş Danışman-Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu)
Özüm Özanar, "Demans Tanısı için Mobil Bilişsel Tarama Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması", Fen Bilimleri, 09/2013, (Danışman- Doç. Dr. Mustafa Ersel Kamaşak, Eş Danışman- Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu)
Uluç Mörek, "Örgüt Kültüründe İş Güvenliği Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği, Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği", Fen Bilimleri, 09/2013, (Danışman-Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu)
Kaan Kılıç, "Duygusal Zekanın Gemi Adamlarının Çalışma Verimliliği Üzerine Etkileri", Fen Bilimleri, 09/2013, (Danışman-Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu)
Umut Taç, "Deniz Ulaştırmasında Gemiadamlarının Bilişsel (Cognitive) Performansının Stresör Faktörler Altında Modellenmesi ve Operasyonel Süreçlere Etkisi", Fen Bilimleri, 05/2012, (Danışman- Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu, Eş Danışman- Prof. Dr. Osman Kaan Kora)
Elif Bal, "Gemi Adamlarında Yorgunluğa Neden Olan Etkenlerin Analitik İncelenmesi", Fen Bilimleri, 05/2011, (Danışman- Doç. Dr. Özcan Arslan, Eş Danışman- Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu)
Murat Gezeravcı, "Denizcilik ve Havacılıkta Ekip Kaynak Yönetimin Karşılaştırılması", Fen Bilimleri, 05/2010, (Danışman-Yrd. Doç. Dr. Cemil Yurtören, Eş Danışman- Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu)
Hakan Çap, "Takım Sporu Antrenörleri ve Gemiadamlarının İş Tatmin ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi", MÜ Sağlık Bilimleri, 01/2016, (Danışman- Prof. Dr. Turgay Biçer, Eş Danışman-Doç. Dr. Leyla Tavacıoğlu)
Görkem Güngör, "Gemi Zabitleri – Zabit Adayları ile Kürek Sporcularının Karşılaştırılmalı Denge Analizi", Fen Bilimleri, 05/2010, (Danışman- Prof. Dr. Nil Güler, Eş Danışman- Yrd. Dr. Leyla Tavacıoğlu)

Yüksek Lisans Tezleri(Devam Edenler)

Şafak Balcı, "Türk Tersanelerinde İnovasyon Yatırımlarının Varlığı ve Performansa Etkileri", Fen Bilimleri, 2017, (Danışman-Prof. Dr. Leyla Tavacıoğlu)