AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Uluslararası Araştırma Projeleri

 1. Tezer, A., Eyuboğlu, E., Ertekin, O., Terzi, F., Ulugtekin, N.,Göksel, Ç.  (2009-2011). URBAN-NET Integrating Ecosystem Services in Urban Planning. Sweden, The Netherlands, Turkey, funded by EU Urban NET. [Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu” başlıklı uluslar arası URBAN-NET çağrısında yürütülen proje].
 2. Tezer, A., Eyuboğlu, E., Ertekin, O., Terzi, F., Ulugtekin, N.,Göksel, Ç.  (2009-). Urban Atlas Project, Urban-Ist: A Policy Relevant Research For Establishing Multi-Participatory International Network Of Urban Biospheres in Istanbul.
 3. Oruç, G.D., Gezici, F., Kerimoğlu, E., Terzi, F., Karahasan, C. (2010-2011). ESPON 2013 Programme (the European Observation Network for Territorial Development and Cohesion)- The attractiveness of European cities and regions (ATTREG).
 4. Yıldızcı, A.C., Türkoğlu, H., Eşbah, H., Terzi, F. (2010- 2014 ). İğneada Koruma Alanında Kentsel Gelişimin İzlenmesi ve İleriye Dönük Modellenmesi (COST-110Y015).
 5. Tezer, A., Şen, Ö.L., Türk, Ş.Ş., Terzi, F. (2011-2014). URBAN-NET Urban Resilience and Sustainable Urban Development for Ecosystem Services. Sweden, The Netherlands, Turkey, funded by EU Urban NET. [Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilir Kent Planlama başlıklı URBAN-NET projesi-110K350].

Mesleki Uygulamalar

 1. Terzi, F (Yürütücü) ve Türk, Ş.Ş (2015). Kentsel Dönüşümde Mekânsal Karar Destek Modeli: 6306 sayılı Yasa Kapsamındaki Alanlar Özelinden Hareketle İstanbul Geneli İçin Dönüşüm Modellerinin Oluşturulması-Bayrampaşa Örneği. Proje No: Mi 2015-65, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri.
 2. Ocakçı, M, Türkoğlu ve Terzi, F (2015-devam ediyor). Eskişehir Kocakır Mevkiinde Ekolojik Yerleşme Planlaması ve Kentsel Tasarımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı & İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü.
 3. Ocakçı, M, Ünlü, A ve Terzi, F (2015-) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Master Plan Çalışması, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü.
 4. Türkoğlu H. ve Terzi, F (2015). İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması, İBB-Yaşam Kalitesi İzleme Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü.
 5. Türkoğlu H. ve Terzi, F (2014). İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması, İBB-Yaşam Kalitesi İzleme Merkezi.
 6. Ocakçı, M, Türkoğlu, H, Kerimoğlu, E ve Terzi, F (2014-2015). 1/25000 Ölçekli Eskişehir Metropoliten Alan Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı Çalışması, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü.
 7. Eşbah, H., Türkoğlu, H., Terzi, F., Erdem-Kaya, M., Kaya, H.S. (2014). Kahramanmaraş Kumaşır Gölü ve Yakın Çevresi İmar Planı, Peyzaj ve Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması, İTÜ Çevre Şehircilik ve Uygulama Merkezi.
 8. Kadıoğlu, M., Okay, N., Akman, N., Tezer, A., Terzi, F. (2014). Tuzla İlçesi’nde Afet Risk Yönetimi için Risk Analizi ve Zarar Azaltma Önerileri, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri.
 9. Tezer, A., Okay, N., Terzi, F., Okumuş G. (2013). Bayrampaşa İlçesi’nde Afet Risk Yönetiminde Mekânsal Planlamanın Entegrasyonu İçin Risk Analizi ve Zarar Azaltma Önerileri, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri.
 10. Şener, S.M., Özçevik, Ö., Ertekin, Ö., Eyüpoğlu, E., Terzi, F. (2013). T.C. Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Master Planı ve Avan Projesi, İTÜNOVA Teknolojileri A.Ş. -İTÜ.
 11. Terzi, F. (Yürütücü), Türk, Ş.Ş. ve Kaya, H.S (2011). Konya’nın imar planlarının ve şehirsel büyümesinin değerlendirilmesi, Energaz A.Ş. İTÜ Döner Sermaye kapsamında yürütülen proje, İstanbul.
 12. Terzi, F. (2011). İmar Hizmetlerinin Sunumunda Teknik Personelin Kapasitesinin Arttırılması, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İTÜ Döner Sermaye kapsamında yürütülen proje, Sakarya.
 13. Demir, Y., Oruç, G. D., Koramaz, K., Terzi, F. (2008) Namık Kemal Üniversitesi Kampus Alanı Planlaması: 1/5000 Nazım İmar Planı, Ocak-Mart 2008, İTÜ-MARDİNT Çalışma Grubu, İTÜ- Taşkışla.
 14. Demir, Y., Oruç, G. D., Koramaz, K., Terzi, F.(2008). Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşke Alanı Düzenlemesi (2008). 1/25.000 Üst Ölçekli Analitik Etüt ve Sentez Çalışmaları, 1/5000 Nazım İmar Planı ve Raporu ve 1/1000 Uygulama İmar Planı, Tasarım İlkeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri, Ocak- Mayıs, 2008, İTÜ-MARDİNT Çalışma Grubu, İTÜ-Taşkışla.
 15. Bölen, F., Türkoğlu, H., Ergun, N., Yirmibeşoğlu, F., Terzi, F. ve Kaya, S. (2005). İstanbul Metropoliten Alanında, Konut Alanlarının Fiziksel Analizi ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması– I. Aşama. İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri- İBB. BİMTAŞ.
 16. Bölen, F., Türkoğlu, H., Ergun, N., Yirmibeşoğlu, F., Terzi, F., Kaya, S. ve Kundak, S. (2005). İstanbul Metropoliten Alanında, Konut Alanlarının Fiziksel Analizi ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması – II. Aşama. İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri- İBB. BİMTAŞ.

Ulusal Projeler

 1. Erdem, M., Kaya, S., Terzi, F. ,Tolunay, D., Balçık, F.B, Zeybek, S.O., Alkay, E  (2015-devam ediyor). Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik İndeksinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem Önerisi - Ege Bölgesi, TÜBİTAK-ARDEB-1001 Projesi, Proje No: 114O369.
 2. Özbil, A.T. (Yürütücü), Terzi, F (Danışman) (2014-Devam ediyor) Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Edici Yapılaşmış Çevre Etmenleri İle Obeziteyi Önlemek: İlköğretim Öğrencilerinde Okula Yürüyerek Erişim. TÜBİTAK-3501 Kariyer Projesi, Proje No: 113K796.
 3. Erdem, M., Kaya, S., Terzi, F. (2013 devam ediyor). Bodrum Yarımadası Kırsal Yerleşimleri Fiziksel Peyzaj Kimlik Bileşenlerinin Belirlenmesi, ITU Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri, İTÜ. 
 4. Kaya, H.S., Terzi, F. ve Mutlu, H. (2015- devam ediyor). Geleneksel Kent Mekânsal Karakterinin Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Model Önerisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (İTÜ-BAP).
 5. Terzi, F. (2012-2015) Mekânsal Büyümenin Planlama Destek Sistemleri Yardımıyla Senaryo Tabanlı Modellenmesi: Sakarya Örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (İTÜ-BAP).