AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Etkinlikler > Çalıştaylar

Çalıştaylar


Ulusal Çalıştaylar

"Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilir Planlama", 19.09.2012 - 21.09.2012, 109 No'lu Salon, Taşkışla, İstanbul, Araştırma Ekibi: Azime Tezer, Ömer Lütfi Şen, Şence Türk, Fatih Terzi (110K350 No'lu ITU-TUBITAK Projesi kapsamında)
"Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı TRA1 Düzey 2 Bölge Hafiza Merkezi Çalistayı", 10.01.2011 - 10.01.2011, Erzurum
"İstanbul Metropoliten Alanında, Konut Alanlarının Fiziksel Analizi ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması kapsamında İstanbul’da Konut Alanları Planlamasında Vizyon, Misyon Tanımlama Çalıştayı", 20.07.2005 - 20.07.2005, Istanbul Metropoliten Planlama Merkezi (İMP), Istanbul, Prof.Dr. Fulin Bölen; Prof.Dr. Handan Türkoğlu; Prof.Dr. Nigün Ergun; Yrd.Doç.Dr. Funda Yirmibeşoğlu; Araş.Gör. Fatih Terzi; Araş.Gör. H.Serdar Kaya
"Gece Mardin-Gündüz Mardin", 03.06.2005 - 12.06.2005, İTÜ, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü - Mardin Belediyesi, Mardin, 2005 Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Teknik Gezisi. Y.Doç.Dr. Mehmet Ali YÜZER; Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ferhan GEZİCİ; Araş. Gör. Fatih TERZİ; Araş.Gör. Ebru KERİMOĞLU; Araş. Gör. Gülden D.ORUÇ; Araş. Gör. T.Kerem KORAMAZ; Araş. Gör.Zeynep GÜNAY.

Uluslararası Çalıştaylar

"Urban-Net Workshop 2nd Stage: Sustainable Urban Planning for Ecosystem Services", 09.10.2011 - 12.10.2011, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası, Salon: 326, İstanbul
"Urban-Net Workshop: Sustainable Urban Planning for Ecosystem Services and Resilience", 25.11.2009 - 28.11.2009, Stokholm-İsveç
"Urban-Net Stakeholder Workshop 4: Transnational Research on Urban Sustainable Development", 17.11.2009 - 18.11.2009, Stokholm-İsveç, Urban-Net 2. Çağrı Toplantısı
"Doğal ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Çalışmalar, Fransa’dan Örnekler", 11.09.1999 - 03.10.1999, Reims, Troyes, Nancy, FRANSA, Yıldız Teknik Üniversitesi- Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve IATEUR,University of REIMS