AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Etkinlikler > Seminerler

Seminerler


Ulusal Seminerler

"Şehirsel Yayılma", 17.01.2013 - 17.01.2013, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı-BEBKA, Bursa
"Planlama Destek Sistemleri ve Çevresel Etki", 19.09.2012 - 21.09.2012, Taşkışla 109 No'lu Salon, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 110K350 No'lu ITU-TUBITAK Projesi kapsamında düzenlenen 'Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilir Planlama' adlı çalıştayda sunulmuştur.
"Planlama Destek Sistemleri Yardımıyla Kentsel Gelişmenin Senaryo Tabanlı Modellenmesi", 15.11.2011 - 15.11.2011, İTÜ Taşkışla 109, Dünya CBS Günü. TMMOB –Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekansal Bilişim ve CBS Komisyonu Etkinliği
"Konut Sektörü ve Ekonomik Büyüme", 14.04.2007 - 14.04.2007, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Binası- Salon 134., Argör SBP Anlatıyor Seminerler Dizisi

Uluslararası Seminerler

"Housing development process and urban sprawl in Istanbul", 26.04.2013 - 26.04.2013, Taskisla-3406 room, Istanbul, The seminer was organized for the students of urban and regional planning from Berlin Technical University.
"Urban Sprawl Measurement of Istanbul", 11.06.2008 - 11.06.2008, Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) , University College London, Londra, İngiltere, Guest Lectures
"Squatter Settlements, One Aspect of Housing Situation in Metropoliten Areas in Turkey: Istanbul Case", 29.11.2004 - 29.11.2004, Clemson University, College of Architecture, Arts and Humanities, Dep.of Landscape and Planning, South Carolina, ABD