AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Bildiriler

Bildiriler


Ulusal Bildiriler

Ö. Turhan, "Robot Kolların Optimum Yörünge Sentezinde Yeni Bir Yöntem", 1988, s. 201-217, 3. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Foça-İzmir, 12.10.1988 - 14.10.1988
Ö. Turhan, "Kaldırma Makinalarının Makara-Halat-Yük Sisteminde Yükün Lineer Olmayan Salınımlarının Analitik Yoldan İncelenmesi", 09/1990, s. 397-404, 4. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Yalova-İstanbul, 22.09.1990 - 24.09.1990
Ö. Turhan, "Elastik Biyelli Üç-Çubuk ve Krank-Biyel Mekanizmalarının Dinamik Kararlılığı", 09/1993, s. 385-399, 6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Trabzon, 15.09.1993 - 17.09.1993
Ö. Turhan, "Üç-Çubuk ve Krank-Biyel Mekanizmalarının Kararlılığına Malzeme Sönümünün Etkisi", 09/1994, s. 541-552, 6. Uluslararası Makina Tasarımı ve İmalat Kongresi, Ankara, 21.09.1994 - 23.09.1994
Ö. Turhan, "Parametre Tahrikli Sistemlerin Kararlılık Sınırlarının Belirlenmesinde Bir Yöntem", 09/1997, s. 75-86, 8. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Elazığ, 17.09.1997 - 19.09.1997
Ö. Turhan, K. Koser, "Lineer Olmayan Bir Titreşim Denkleminin Kaotik Çözümleri Üzerine Bir Ön Çalışma", 09/1997, s. 121-132, 8. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Elazığ, 17.09.1997 - 19.09.1997
Ö. Turhan, S. İnceoğlu, E. Altınsoy, "Üzerinde Tekil Kütle Taşıyan Kiriş, Çubuk ve Millerin Temel Frekansları İçin Rayleigh Yaklaşıklıkları ve Egzakt Çözümler", 09/1999, s. 206-220, 9. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Gaziantep, 15.09.1999 - 17.09.1999
Ö. Turhan, "Çok Frekanslı Zorlama Etkisindeki Çok Serbestlik Dereceli Sistemler İçin Sönümsüz Dinamik Titreşim Yutucusu Tasarımı Genel Problemi", 09/1999, s. 83-93, 9. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Gaziantep, 15.09.1999 - 17.09.1999
Ö. Turhan, "Dönme Ekseninden Kaçık Bağlı Olarak Dönen Elastik Çubukların Titreşim ve Kararlılığı", 09/2001, s. 19-27, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Konya, 12.09.2001 - 14.09.2001
Ö. Turhan, "Kademeli Çubukların Boyuna Titreşimleri", 09/2001, s. 97-105, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Konya, 12.09.2001 - 14.09.2001
Ö. Turhan, G. Bulut, "İki Ucu Ankastre Dönen Elastik Çubukların Düzlem İçi ve Düzlem Dışı Titreşimleri", 09/2001, s. 645-659, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Konya, 12.09.2001 - 14.09.2001
G. Bulut, Ö. Turhan, "Eksantrik Millerinin Dinamik Kararlılığı", 09/2003, s. 81-87, 11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Ankara, 04.09.2003 - 06.09.2003
Ö. Turhan, G. Bulut, "Elastik Biyelli Krank-Biyel Mekanizmalarının Dinamik Kararlılığı Hakkında Parametrik İncelemeler", 09/2003, s. 533-542, 11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Ankara, 04.09.2003 - 06.09.2003
Belgeler: Elastik Biyelli ...   
G. Bulut, Ö. Turhan, "Hız Dalgalanmaları Bir Rotor-Pala Sisteminde Kaotik Davranışlara Yol Açabilir mi? (Basitleştirilmiş Bir İnceleme)", 06/2005, s. 217-224, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Kayseri, 09.06.2005 - 11.06.2005
Belgeler: Hız Dalgalanmaları ...   
Ö. Turhan, G. Bulut, "Tek Kademeli Rotor-Pala Sistemlerinde Mil Burulma-Pala Eğilme Bağlaşık Titreşimleri", 06/2005, s. 165-176, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Kayseri, 09.06.2005 - 11.06.2005
Belgeler: Tek Kademeli ...   
G. Bulut, Ö. Turhan, "Rotor-Pala Sistemlerinin Lineer Olmayan Titreşimleri: Modelleme, Frekans Analizi ve Kaos", 2008, s. 235-244, XV. Ulusal Mekanik Kongresi, İsparta, 03.09.2007 - 07.09.2007

Uluslararası Bildiriler

Ö. Turhan, "The Generalized Bolotin Method As An Alternative Tool For Dynamic Stability Analysis Of Parametrically Excited Systems: Application Examples", 2007, s. 499-504, 7th International Conference On Vibration Problems, Istanbul, 05.09.2005 - 09.09.2005
Ö. Turhan, G. Bulut, "Coupling Effects Between Shaft-Torsion And Blade-Bending Vibrations In Rotor-Blade Systems", 2007, s. 505-510, 7th International Conference On Vibration Problems, Istanbul, 05.09.2005 - 09.09.2005