AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Makaleler

Makaleler


MAKALELER

Handan Türkoğlu, "Şehir Planlama ve Afet Risklerinin Azaltılması", Kentli Dergisi, 07/2011, s. 28-29
Handan Türkoğlu, "Sağlıklı Şehir ve Şehir Planlaması", Şehir Sağlığı Dergisi, No. 5, 02/2010, s. 18-23
Fulin Bölen, Handan Dülger Türkoğlu, Funda Yirmibeşoğlu, "İstanbul’un Mekansal yapısı ve Gelişme Dinamikleri", ITU Vakfı Dergisi, No. 55, 06/2010, s. 18-26
Perver Korça Baran, Handan Dülger Türkoğlu, Fulin Bölen, Robert Warren Marans, "Walking Behahavior in İstanbul: Individual Attributes, Neighborhood Context and Perceived Safety", A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, Vol. 6, No. 1, 03/2009, s. 21-40
Fulin Bölen, Handan Türkoğlu, Funda Yirmibeşoğlu, "İstanbul’da Yapılaşma Yoğunluğu -Yaşanabilir Alan İlişkisi", İTU Dergisi/a, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Vol. 8, No. 1, 03/2009, s. 127-137
Handan Dülger Türkoğlu, Fulin Bölen, Perver Korça Baran, Robert Warren Marans, "Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi", İTU Dergisi/a, Vol. 7, No. 2, 09/2008, s. 103-113
Kundak Seda, Türkoğlu Handan Dülger, "Evaluation of Earthquake Risk Parameters in the Historical Site of Istanbul", ARI The Bulletin of the Istanbul Technical University, No. 55/1, 12/2007, s. 53-66., Istanbul Technical University
Türkoğlu Handan Dülger, Bölen Fulin, Baran Perver Korça, Marans Robert W., "İstanbul’da Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi", TMMOB, Mimarlar Odası Dergisi, No. 335, 05/2007, s. 32-36
Seçkin Yasin Çağatay, Türkoğlu Handan Dülger, "Amasya Tarihi Kent Merkezi Açık Mekanlarının Kullanım Analizi", İTÜ Dergisi, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Vol. 5, No. 1, 03/2006, s. 15-28
Sağlamer Gülsün, Velioğlu Selim, Türkoğlu Handan Dülger, Dikbas Atilla, Erkut Gulden, Berk Ozlem, "Reconstruction of Satisfactory and Culturally Appropriate Neighborhoods in Turkey", Open House International, 12/2005, s. 47-53, Special Issue, Managing Urban Disasters
Özsoy Ahsen, Türkoğlu Handan Dülger, "After a Symposium: Housing Policies and Applications Examples from Turkey and France, 1950-2000", A/Z, ITU Journal of Faculty of Architecture, Vol. 1, No. 1, 04/2004, s. 1-13
Kılıç Ayşegül, Türkoğlu Handan Dülger, Türkoğlu Handan Dülger, "Kentsel Açık Alanlar: Kadıköy İskele Meydanı ve Çevresi", Yapı Dergisi, No. 266, 01/2004, s. 49-52.
Korkmaz Elif, Türkoğlu Handan Dülger, "Kentsel Açık Alanlar: Beşiktaş İskele Meydanı ve Çevresi", Yapı Dergisi, No. 264, 11/2003, s. 65-67
Seçkin Yasin Çağatay, Türkoğlu Handan Dülger, "İlhan Koman ve Akdeniz Heykeli", Yapı Dergisi, No. 263, 10/2003, s. 92-95
Türkoğlu Handan (Derleyen), "İstanbul Deprem Master Planı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Sakınım ve Eylem Planlaması", Mimarist, Vol. 3, No. 9, 2003, s. 55-58
Şener Elmira, Gökmen Gülçin Pulat, Türkoğlu Handan Dülger, Turgut Hülya, "Bir Tasarım Atölyesi Deneyimi, Amasya: Süreklilik ve Değişim", Yapı Dergisi, No. 255, 02/2003, s. 54-59
Türkoğlu Handan Dülger, "Kentsel İmge: İstanbul’dan Bulgular", İTU Dergisi/A, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Vol. 1, No. 1, 09/2002, s. 57-64
Bölen Fulin, Özsoy Ahsen, Erkut Gülden, Türkoğlu Handan Dülger, Levent Tüzin Baycan, Tezer Azime, "Kentleşme ve Doğa Karşıtlığı", İstanbul Dergisi., No. 34, 07/2000, s. 95-100
Gezici Ferhan, Türkoğlu Handan, Tezer Azime, Yirmibeşoğlu Funda, Levent Tüzin Baycan, Kundak Seda, Ertekin Özhan, "Deprem Gerçeği ve Planlama", Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, No. 661, 1999, s. 21
Turkoğlu Handan Dülger, "Açık Mekanların Kapalı Mekanlara Dönüşümü: Şehir Merkezlerinde Alışveriş Alanları", Yapı Dergisi, No. 195, 02/1998, s. 57-63
Turkoğlu Handan Dülger, "Resident’ Satisfaction of Housing Environments: The Case of Istanbul Turkey", Landscape And Urban Planning, No. 39, 1997, s. 55-67
Türkoğlu Handan Dülger, "Taksim Meydanı’nın Şehir Silüetindeki Önemi", Yapı Dergisi, No. 188, 1997, s. 47
Çetiner Ayten, Türkoğlu Handan, Güngör Özlem, "İstanbul'da Su Toplama Havzalarında Kentleşmenin Çevresel Etkileri", Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İle Belediyeler, No. 20, 1993, s. 37-46
Türkoğlu Handan, "Metropoliten Değişim Sürecinde Planlama: Istanbul Örneği", Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı ile Belediyeler, No. 16, 1993, s. 16-20
Bölen Fulin, Dülger Handan, Ergun Nilgün, Giritlioğlu Cengiz, Korça Perver, Ocakçı Mehmet, Yılmaz Arzu, Yılmaz Ümit, Zeren Nuran, "Üsküdar Meydanı Proje Yarışması II. Ödül", Yapı Dergisi, No. 78, 1988, s. 44-46