PROJELER

Konu

Proje önerisinde, ülkemizde ve dünyada yapılan birçok çalışma tarafından kullanımının ekonomik ve çevre dostu olacağı ortaya konmuş olan Geri Dönüştürülmüş Agrega’nın (GDA) kısa dönemde ülkemizde de yaygınlaşacağı öngörüsüyle GDA ile üretilen betonarme kolonların yangına maruz kaldıktan sonraki deprem performanslarının belirlenmesine yönelik ağırlıklı olarak deneysel ve destekleyici nitelikte analitik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.Literatürde GDA ile üretilmiş küçük ölçekli yapı elemanlarının yangın sırasındaki davranışını ve yangın sonrasındaki davranışını konu alan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu kapsamda önerilen proje, literatürdeki eksikliklerin giderilmesi doğrultusundaki niteliği ile özgün değere sahiptir.