AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Makaleler

Makaleler


"(Grup Başlığını buraya giriniz)"

A.Hilal Uğurlu, "Siyâsî Bir Projenin İzinde Bânilik: Mihrişah Vâlide Sultan’in Îmar Faaliyetlerini Yeniden Okumak", BELLETEN, 2015, TTK, forthcoming
Nilüfer Sağlar Onay, Nilüfer Sağlar Onay, "A public Meeting Point Sebil of Nuruosmaniye", A I Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 7, No. 1, 2010, s. 38-53, ISSN: 1302-8324, Cenkler Matbaa
Nilüfer Sağlar Onay, Nilüfer Sağlar Onay, "A public Meeting Point Sebil of Nuruosmaniye", A I Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 7, No. 1, 2010, s. 38-53, ISSN: 1302-8324, Cenkler Matbaa
Nilüfer Sağlar Onay, A.Hilal Uğurlu, A.Hilal Uğurlu, "A public Meeting Point Sebil of Nuruosmaniye", A I Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 7, No. 1, 2015, s. 38-53, ISSN: 1302-8324, Cenkler Matbaa
Nilüfer Sağlar Onay, A.Hilal Uğurlu, A.Hilal Uğurlu, A.Hilal Uğurlu, "A public Meeting Point Sebil of Nuruosmaniye", A I Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 7, No. 1, 2015, s. 38-53, ISSN: 1302-8324, Cenkler Matbaa
Nilüfer Sağlar Onay, A.Hilal Uğurlu, "A public Meeting Point Sebil of Nuruosmaniye", A I Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 7, No. 1, 2015, s. 38-53, ISSN: 1302-8324, Cenkler Matbaa
, A.Hilal Uğurlu, Filiz Özer, "III.Selim’in İstanbul’u: Askerî Yapılar Üzerinden Bir Okuma", The Pursuit of History, No. 8, 04/2015, s. 1-16, Uluslar arası Hakemli - Tarandığı index: EBSCO
, A.Hilal Uğurlu, Filiz Özer, Filiz Özer, "III.Selim’in İstanbul’u: Askerî Yapılar Üzerinden Bir Okuma", The Pursuit of History, No. 8, 04/2015, s. 1-16, Uluslar arası Hakemli - Tarandığı index: EBSCO
Nilüfer Sağlar Onay, A.Hilal Uğurlu, "A public Meeting Point Sebil of Nuruosmaniye", A I Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 7, No. 1, 2015, s. 38-53, ISSN: 1302-8324, Indexed by: ICONDA (International Construction Database), DAAI (Design and Applied Art Index), AVERY Index to Architectural Periodicals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), GENAMICS JournalSeek.)