AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bömlümü, A305, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İSTANBUL 34469
Oda No A305
Telefon +90 212 2856180
E-posta

Çalışma Alanı


Epitermal alterasyon ve alterasyona bağlı mineral oluşumları, kil mineralojisi.
Duraylı izotoplar ve ortam yorumlamaları.
Evaporasyon ve evaporasyona bağlı mineral birlikleri ve ortam yorumlamaları.

Öğrenim Bilgileri


Lisans: Selçuk Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2008
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, 2012
Visiting Scholar: University of Georgia, Geology Department, US, 2012
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, 2013 
Doktora: Selçuk Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2015 (devam ediyor)