AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Bildiriler

BildirilerÜnsan Y. , Sindel D., "Gemi Teorisi Bilgisayar Program Paketinin Tanıtılması", 1984, s. 268-277, Gemi İnşaatı Teknik Kongresi 84, 28.04.2014 - 28.04.2014
Ünsan Y, "Konteyner Gemilerinde Burulma ve Kesme Gerilmelerinin incelenmesi", 1995, s. 186-197, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Teknik Kongresi 95, 28.04.2014 - 28.04.2014
Ünsan Y. , Bayraktarkatal E., "An Aproximate Method For The Determination Of Cross-Section Properties Used In The Longitudinal Strength Calculations Of ships", 1996, s. 207-216, First International Conference on Marine Industry (MARIND'96), 28.04.2014 - 28.04.2014
Bayraktarkatal E. , Ünsan Y., "An Aproximate Method For The Calculation Of Shear Force And Bending Moment Loaing In Tankers And Bulk Carriers", 1996, s. 107-116, First International Conference on Marine Industry (MARIND'96), 28.04.2014 - 28.04.2014
Ünsan Y. , Bayraktarkatal E., "Strain-Gage Yöntemi ve Gemi İnşaatında Kullanım Alanları", 1999, s. 50-64, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Teknik Kongresi 99, 28.04.2014 - 28.04.2014
Bayraktarkatal E. , Ünsan Y., "Gemi Kurtarmada Boyuna Mukavemet Hesabının Önemi ve Modellemede Karşılaşılan Zorluklar", 1999, s. 65-75, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Teknik Kongresi 99, 28.04.2014 - 28.04.2014
Ünsan Y, "Denizden Yağ Toplama Teknikleri ve Yeni Geliştirilen Bir Yöntem", 1999, s. 280-294, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Teknik Kongresi 99, 28.04.2014 - 28.04.2014
Ünsan Y. , Belik Ö., "Silindirik kara tanklarının Bölmelenmesi Problemine bir Yaklaşım", 2012, s. 17-31, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2002, 28.04.2014 - 28.04.2014
Ünsan Y. , Bayraktarkatal E., "Türkiye Şartlarına Uygun Yüzer LPG Transfer Platformu Dizaynı", 2002, s. 1-30, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2002, 28.04.2014 - 28.04.2014
Ünsan Y., "Türkiye Şartlarına Uygun Denizden Yağ Toplama Tekniklerinin geliştirilmesi", 2004, s. 521-526, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Ünsan Y., "Türkiye Şartlarında Gezinti Teknelerinin Güneş Enerjisi İle Sevki", 2004, s. 157-166, V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Ünsan Y., "Köyceğiz ve Dalyan Civarında Çalışan Gezinti Teknelerinin Güneş Enerjisi İle Sevki", 2004, s. 567-576, Türkiye Kıyıları 04,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Y. Ünsan , B. Barlas, "A new approach on the mechanical oil spill cleanup from the sea: Model and experiment", 2004, 27th American Towing Tank Conference, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Muhittin SÖYLEMEZ, "Dünya Rekabet Ortamında Gemi İnşa Sektörünün En Önemli Dostu : Üniversite", 2004, s. 52-62, Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Muhittin SÖYLEMEZ , Yalçın ÜNSAN, "Gemi İnşaatı Sanayi – Üniversite İşbirliği; Sorunlar, Çözümler Ve Türkiye Gerçekleri", 2004, s. 63-72, Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Ömer Belik , Yalçın ÜNSAN , A.Cemil DİKİLİ, "İstanbul’da Konvansiyonel Yolcu Taşımacılığına Yönelik Gemi Tipinin Belirlenmesi", 2004, s. 274-283, Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN, "Marmara Denizi Kıyılarında Çalışacak Yüzer Lpg Transfer Platformu Dizaynı", 2005, s. 111-124, Uluslararası Katılımlı Kıyı Mühendisliği, 5. Ulusal Sempozyumu,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN, "Dünya’nın Çok fonksiyonelli İlk Yüzer Köprüsünden, Dünya’nın En Uzun Yüzer Köprüsüne ; TRANSMAR", 2005, s. 205-217, Uluslararası Katılımlı Kıyı Mühendisliği, 5. Ulusal Sempozyumu,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Metin TAYLAN , Yalçın ÜNSAN, "Doğu Karadeniz Kıyılarına Uygun Mahmuz Dizaynı ve Performans Analizi", 2005, s. 405-417, Uluslararası Katılımlı Kıyı Mühendisliği, 5. Ulusal Sempozyumu,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN, "İstanbul’da Geleneksel Deniz Taşımacılığının, Dünü, Bugünü, Yarını ve Beklentiler", 2005, 6. Ulaştırma Kongresi,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Mustafa İnsel, "Gerilme Kotrollü Yüzer Havuz Operasyonu", 2005, s. 431-436, Türkiye Otomatik Kontrol Komitesi Ulusal Toplantısı,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Mustafa İnsel , Yalçın ÜNSAN, "Gemi Sevk Sisteminin Performans Analizi İçin, Tam Ölçekli Ölçüm Yapabilecek Bir Deney Sistemi", 2005, s. 53-65, II. Ulusal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Kongresi,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Metin Taylan, "Investıgatıon Of Special Boat Types Suitable For Daily Tours Or Fast Transportation Along The Coasts Of Agean Sea", 2005, s. 283-293, International Congress On Coastal & Marine Tourism Developments, Impac, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Metin Taylan, "Alternative Propulsion Systems For Environment Friendly Daily Excursion Type Leisure Boats", 2005, s. 58-68, International Congress On Coastal & Marine Tourism Developments, Impac, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN, "Antalya Civarında Çalışacak Çok Noktalı Tanker Bağlama ve Yük Boşaltma Sistemlerinin Analizi", 2005, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN, "Antalya ve Yakın Çevresinde Kullanılmak Üzere Günübirlik Gezinti veya Hızlı Ulaşım Amaçlarına Özel Tekne Tiplerinin Araştırılması", 2005, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Metin Taylan , Yalçın ÜNSAN, "Effects of Corrosion on a Floating Dock", 2005, s. 877-890, 7th International Fracture Conference,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Metin Taylan, "Structural Analysis of a Broken Super Tanker", 2005, s. 435-448, 7th International Fracture Conference,, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN, "Denizden Mekanik Kirletici Toplama Teknikleri ve Seçim Kriterlerinin Araştırılması", 2005, s. 306-313, Ulusal Su Günlerı (USG) Sempozyumu, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN, "Üniversite Sanayi İşbirliğinin Eğitime Katkısı ve Gemi İnşaatı Mühendisliğinden Örnekler", 2005, s. 175-184, TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN, "İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde Eğitimde Yapılan Yenilikler ve Akreditasyon Süreci", 2005, s. 281-288, TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Mustafa İnsel, "Gemi İnşaatı Yüksek Lisans Programında Mühendislik Ölçmeleri Eğitimi", 2005, s. 632-640, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Mustafa İnsel, "Gemi İnşaatı Sektöründe Karşılaşılan Problemlerin Çözümü İçin Yapılan Tam Ölçekli Endüstriyel Ölçümler ve Örnekler", 2005, s. 352-364, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Mustafa İNSEL, "Mühendislik Ölçmeleri Eğitimi ve Gemi İnşaatı Mühendisliği’nden Örnekler", 2006, s. 27-36, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Ömer GÖREN , A. Yücel ODABAŞI, "Mühendislik Eğitiminde Çok Disiplinli Tasarım, Takım Çalışması ve Mühendislik Projesi Üretme, Gerçekleştirme Yeteneklerinin Geliştirilmesi", 2006, s. 141-152, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Muhittin Söylemez, "Üniversite – Gemi İnşaatı Sanayi İşbirliği", 2006, s. 295-302, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Mustafa İNSEL , İ. Hakkı Helvacıoğlu, "Dünya Deniz Ticareti ve Gemi Filosu Analizi", 2007, s. 426-437, 7. Ulaştırma Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Mustafa İNSEL , Hakkı Helvacıoğlu, "Dünya Deniz Ticareti ve Öngörüler", 2007, s. 426-437, 7. Ulaştırma Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN, "Dünya Deniz Ticareti ve Öngörüler", 2007, s. 49-56, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Mustafa İNSEL , İ. Hakkı Helvacıoğlu, "Türk Deniz Ticaret Filosu ve Kabotaj Taşımacılığı", 2007, s. 57-64, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Mustafa İNSEL , İ. Hakkı Helvacıoğlu, "Tersane ve Gemi Söküm Yerlerinin Seçiminde Türkiye’ye Özgün Saptamalar", 2007, s. 65-72, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Muhittin SÖYLEMEZ, "Türkiye Kıyılarında Kullanılan Çok Noktalı Tanker Bağlama ve Yük Boşaltma Sistemlerinin Analizi", 2007, s. 73-80, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN , Ali ALTUNTOP, "Denizden Mekanik Kirletici Toplama Teknikleri ve Türkiye’deki uygulamaları", 2007, s. 81-88, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 28.04.2014 - 28.04.2014
Reyhan ÖZSOYSAL , Yalçın ÜNSAN, "Yüzer Deniz Taşıtlarında ve Offshore Yapılarında Beton Kullanımı", 2007, s. 313-322, 6. Ulusal Beton Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Tersaneler İçin Yer Seçim Kriterleri, "İsmail Hakkı Helvacıoğlu and Yalçın Ünsan and Barlas Barış", 2008, s. 615-624, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Mustafa İnsel , Burak Ömer Saraçoğlu , İsmail Hakkı Helvacıoğlu , Yalçın Ünsan , Barlas Barış, "Türkiye Tersaneler Master Planı: Seçilen Yerler ve Nedenleri", 2008, s. 605-614, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın Ünsan , Mustafa İnsel , Burak Ömer Saraçoğlu , İsmail Hakkı Helvacıoğlu , Barlas Barış, "Türkiye Kıyılarında Gemi Söküm Sektörü ve Dünya Üzerindeki Yeri", 2008, s. 589-596, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
"Gemi İnşa ve Deniz Teknolojilerinde Üniversite – Sanayi İşbirliği", 2008, Üniversite – Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Burak Ömer Saraçoğlu , Barış Barlas , Yalçın ÜNSAN , Mustafa İnsel , İsmail Hakkı Helvacıoğlu, "Bakım Onarım Tersanesi Yer Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi", 2008, s. 36-46, Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Olgun Güven Hızır , Yalçın ÜNSAN, "Gemi Yapı Analizi Problemlerinde Kullanılan Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Bir Örnek: Gemi Perdelerinde Ağırlık Analizi", 2008, s. 292-303, Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Okan VAR , Yalçın ÜNSAN, "Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bir Örnek", 2008, s. 316-326, Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın ÜNSAN, "Türkiye’deki Deniz Teknolojisi Mühendisliği Uygulamalarına Bir Bakış", 2008, s. 327-338, Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Hasan Üstün Başaran , Yalçın ÜNSAN, "Gemi Boru Donanımlarında Gerilme Analizinin Autopipe Programı Yardımıyla incelenmesi", 2008, s. 339-345, Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Erdar METE , Yalçın ÜNSAN, "Gemi İnşaatı Sektöründe Kullanılan Kreyn Çeşitleri ve Kreyn Kullanımına Getirilen Yeni Kurallar", 2008, s. 346-362, Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın Ünsan , Mustafa İnsel , Metin Taylan, "Uluslararası Standart Geliştirmede Üniversite – Sanayi İşbirliğinin Yeri, Gemi ve Deniz Sektöründen Örnekler", 2009, s. 102-111, Üniversite – Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın Ünsan , Şebnem Helvacıoğlu , İnci Gündüz Baldogan, "Üniversite – Sanayi İşbirliğinde Türk Loydu Modeli", 2009, Üniversite – Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Mustafa İnsel , Hakan Önal, Yalçın Ünsan , İsmail Hakkı Helvacıoğlu , Metin Taylan, "Açık Deniz Platformları ve Türkiye’deki Uygulamaları", 2009, s. 185-188, Türkiye 17. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Mustafa İnsel , Hakan Önal , Yalçın Ünsan , İsmail Hakkı Helvacıoğlu , Metin Taylan, "Türkiye’de Boru Hatları Mühendisliği ve Örnek Uygulamalar", 2009, s. 231-234, Türkiye 17. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongresi, 28.04.2014 - 28.04.2014
Ayça Tartar , Yalçın Ünsan, "Türkiye Kıyılarına Uygun, Çevre Dostu Yüzer Evler İçin Mühendislik ve Mimarlık Parametreleri", 2010, s. 227-236, Türkiye Kıyıları’10_Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Ko, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın Ünsan , İsmail Hakkı Helvacıoğlu , Mustafa İnsel, "Kıyı Kullanımı İçinde Türkiye’de Yat Tersanelerinin Yerinin Belirlenmesindeki Parametreler", 2010, s. 973-980, Türkiye Kıyıları’10_Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Ko, 28.04.2014 - 28.04.2014
Yalçın Ünsan , İsmail Hakkı Helvacıoğlu , Mustafa İnsel, "Gemilerde Kullanılan Çok Noktalı Bağlama Sistemleri İçin, Türkiye’de Yapılan Uluslar Arası Kural ;Çalışmaları", 2010, s. 1021-1028, Türkiye Kıyıları’10_Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Ko, 28.04.2014 - 28.04.2014