AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


İstanbul Turizm Master Planı Teknik Şartnamesine Esas Raporların Hazırlanması

“İstanbul Turizm Master Planı Teknik Şartnamesine Esas Raporların Hazırlanması”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bimtaş, İstanbul Teknik Üniversitesi, (TEZER Azime, GENLİ YİĞİTER Reyhan, EYÜBOĞLU Engin, ERTEKİN Özhan, KERİMOĞLU Ebru, ÖNEM Buket, KORAMAZ Kerem), 2006, Araştırmacı.

Üniversitelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi Sürecinde Mekansal ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilme

“Üniversitelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi Sürecinde Mekansal ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi”, İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi, İstanbul, (YİĞİTER, R.G.; EYÜBOĞLU, E.; ERTEKİN, Ö.)  2006, Yürütücü.

Lojistik Firmalarının İstanbul’daki Yer Seçimi Tercihleri

“Lojistik Firmalarının İstanbul’daki Yer Seçimi Tercihleri”, İTÜ Araştırma Fonu Destekli Proje, İstanbul, (EYÜBOĞLU, E.; GENLİ YİĞİTER, R.; ERTEKİN, Ö.) 2005, Araştırmacı.

Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli

“Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli”, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 990, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, (GÜLERSOY-ZEREN, N.; ÖZSOY, A.; TEZER, A.; GENLİ-YİĞİTER, R.; GÜNAY, Z. ), 2005, Araştırmacı.

Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi H

“Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts”, UNESCO-World Heritage Centre, ITU Faculty of Architecture, Urban and Environmental Planning and Research Centre, Istanbul, GULERSOY-ZEREN, N., TEZER, A., YIGITER R., KORAMAZ, K., GUNAY, Z., October 2002- March 2003, Project Group Member.

İstanbul Deprem Master Planı Projesi

“İstanbul Deprem Master Planı Projesi”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İTÜ-ODTÜ Konsorsiyumu ve Yıldız Teknik Üniversitesi- Boğaziçi Üniversitesi Konsorsiyumu, İstanbul, (SAĞLAMER, A.; GÜLERSOY-ZEREN, N.; ÜNAL, Y.; ÖZSOY, A.; TÜRKOĞLU, H.; ERKUT, G.; ÜNLÜ, A.; ŞENER, S. M.; TEZER, A.; YİĞİTER, R.; DİKBAŞ, A.), 2003, Araştırmacı.

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Bazlı Veri Tabanı ve Afet Yönetimi Odaklı Karar Destek Sistemi Standardı

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Bazlı Veri Tabanı ve Afet Yönetimi Odaklı Karar Destek Sistemi Standardının Oluşturulması Projesi TABİS – Türkiye Afet Bilgi Sistemi, (Prof. Dr. Muhammed Şahin yürütücülüğünde) İçişleri Bakanlığı, Kasım 2002.

Acil Durum Planlamasında Araştırma ve Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi

“Acil Durum Planlamasında Araştırma ve Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi, İTÜ Eğitim Öğretim Kalitesini İyileştirme Projesi”, İstanbul, (YİĞİTER, R. G.), 2002, Yürütücü.

Zeyrek Koruma Amaçlı İmar Planı

Zeyrek Koruma Amaçlı İmar Planı, İTÜ Geliştirme Vakfı AR-GE İşletmesi, Proje No:98/568, 1999, Araştırmacı.

İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü Arazisinde Oluşan Armutlu Gecekondu Bölgesinin Planlanması

ZEREN GÜLERSOY, N., ÖZSOY, A., ERKUT, G., GENLİ YİĞİTER, R., EYÜBOĞLU, E., “İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü Arazisinde Oluşan Armutlu Gecekondu Bölgesinin Planlanmasına Yönelik Araştırma Projesi I. Aşama”, İ.T.Ü.- TÜBİTAK Konut Araştırmaları Ünitesi, ISBN 975–97043–0–7, Necdet Ozalit Çok Yönlü Kopyalama Sistemleri,  İstanbul, 1999

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Planlama ve Yönetiminde Kullanımı

“Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Planlama ve Yönetiminde Kullanımı”, İ.T.Ü. Araştırma Fonu destekli proje, (YİĞİTER, R.G.), (1996), Araştırmacı.