AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yürütülen Tezler > Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans TezleriGizem ÖZBABA, "Kamusal Mekân Olarak Sokağın Kullanımının Geliştirilmesinde Mekânsal Kalite Kriterlerinin Önemi: Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi Örneği", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2017
Miray ATA, "Kamusal Mekân Olarak Sokağın Kullanımının Geliştirilmesinde Mekânsal Kalite Kriterlerinin Önemi: Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi Örneği", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2017
Derya YILDIZ, "Bakırköy İlçesi Afet Sonrasına Yönelik Konut Alanları Planlaması", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2011
Murat BİNGÖL, "Kentsel Açık Alanlarda Kullanılan Sert Zemin Elemanlarının Tasarım ve Kullanımının Değerlendirilmesi-Sultanahmet Meydanı Örneği", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2005
Zerrin HOŞGÖR, "21.YY Kentsel Yeşil Doku Sisteminde Yeni Bir Yaklaşım:Lineer Yeşil Ağ Sistemi (Greenway) Planlama Sürecinin Değerlendirilmesi ve İstanbul-Haliç’e Uygulanabilirliği", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2005
Didem DİZDAROĞLU, "Boğaziçi İskele Meydanlarının Rekreasyonel Potansiyellerinin Değerlendirilmesi", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2005
Günseli DÖLLÜK, "Lineer Açık Alan Olarak Yayalaştırılmış Sokakların Kent Peyzajına Katkısı", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2005
Hülya ÇINAR, "Üst Gelir Grubu Kontrollü Konut Sitelerindeki Açık Alanların Değerlendirilmesi – Göktürk Beldesinden Örnekler", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/2004
Nazmiye CİVAN, "Kentsel Peyzaj Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması: Ortaköy Vadisi Örneği", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/2003
E. Ülgen ŞENDİL, "20.Yüzyıl Peyzaj Tasarımının Temel İlkeleri ve Ulus Parkı Örneği", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 09/2002