AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Bildiriler

Bildiriler


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

GENLİ YİGİTER R., EYUBOGLU E. E., ERTEKIN O., ORUC G. D., "Physical and Social Effects of Universities on The Urban Pattern: Case of Istanbul", 07/2015, s. 1743-1757, 29th Annual AESOP 2015 Congress “Definite Space – Fuzzy Responsibility, Prague, Czech Republic, 13.07.2015 - 16.07.2015
DIZDAROGLU D., GENLI YIGITER R., "Cultural and Spatial Sustainability in Quay Squares; Case Studies from Bosphorus", 06/2007, ENHR 2007 International Conference “Sustainable Urban Areas”, Rotterdam, Netherlands, 25.06.2007 - 28.06.2007
HOSGOR Z., GENLI YIGITER R., "The Role of Greenways for Cultural and Historical Continuity in New Urbanism: A Case Study for Halic", 08/2006, European Regional Science Association, ERSA Conference, Vienna, Austria, 02.08.2006 - 06.08.2006
YIGITER R., YIRMIBESOGLU F., "Local Agenda 21 And Practices In Turkey", 08/2003, 43rd ERSA 2003 Congress, Jyvaskyla, Finland, 26.08.2003 - 30.08.2003
BAYKAL O., BILGI S., COSKUN Z., ERDEN T., GOKSEL C., IPBUKER C., KARAMAN H., KATA S., MUSAOGLU N., SAHIN M., TARI E., TURKOGLU H., UCAR D., USTUN B., YAVASOGLU H., YIGITE, "GIS Standards of Turkey based on Emergency Management", 09/2002, International Symposium on GIS, Istanbul, Turkey, 23.09.2002 - 26.09.2002
TEZER A., YIGITER R., "Impacts of 17th August Kocaeli Earthquake on the Development of Rural Settlements", 08/2000, 40th Congress of the European Regional Science Association, Barcelona, Spain, 29.08.2000 - 01.09.2000

Uluslararası Özeti Basılmış Bildiriler

ZEREN GÜLERSOY N., GENLI YIGITER R., "Evaluation of Social, Cultural and Natural Environment in Princes’ Islands-Burgazada as a Model, City and Culture", 05/1998, Urban Sustainability and Cultural Processes, International Conference, Stockholm, Sweden, 13.05.1998 - 17.05.1998
GENLI YIGITER R., "Usability, Sufficiency and Quality of Open Spaces in the New Housing Areas-Case Studies from İstanbul", 08/1997, ENHR-YHR Training Seminar for PhD Students, European Housing in Transi, Budapest, Hungary, 28.08.1997 - 01.09.1997
ZEREN N., TEZER A., EYUBOĞLU E., YIGITER R., "The Effects of the Pedestrianization Process on Historic City Center Development: A Case Study of Beyoğlu İstanbul", 04/1992, Urban Networks International Research Conference, European Cities: Gro, The Hague, Netherlands, 13.04.1992 - 16.04.1992
ZEREN N., GENLI R., "Evaluation of Open Spaces in Housing Environment Case Studies from Istanbul", 06/1991, Oslo Housing Conference, Housing Policy a Strategy for Change, Oslo, Norway, 24.06.1991 - 27.06.1991

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

YİRMİBEŞOĞLU F., YİĞİTER R., "Kentsel Dönüşüm Sürecinde “Yerel Gündem 21”in Rolünün Türkiye’deki Uygulamalar İle Değerlendirilmesi", 06/2003, s. 29 - 46, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 11.06.2003 - 13.06.2003
TÜRKOĞLU H., TEZER A., YİĞİTER R., "Şehir Planlama ve Zarar Azaltma Yöntemleri", 01/2002, s. 94 - 106, Kentlerin Depreme Hazırlanması Sempozyumu, İTÜ Taşkışla, İstanbul, 08.02.2002 - 09.02.2002
TÜRKOĞLU H., TEZER A., YİĞİTER R., "Risk Analizi ve Acil Durum Planlaması", 01/2002, s. 107 - 117, Kentlerin Depreme Hazırlanması Sempozyumu, İTÜ Taşkışla, İstanbul, 08.02.2002 - 09.02.2002
ZEREN GÜLERSOY N., YİĞİTER R., "Kent Planlama Sürecinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi, 3. Binyılda Şehirler: Küreselleşme Mekan-Planlama", 11/1999, s. 295 - 306, Dünya Şehircilik Günü 23. Kollokyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 08.11.1999 - 10.11.1999
ZEREN GÜLERSOY N., TEZER A., YİĞİTER R., "İstanbul’da Mekansal Gelişmenin Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine Karşılaştırılmalı Bir Değerlendirme", 09/1998, s. 79 - 88, 8. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 24.09.1998 - 25.09.1998
GENLİ YİĞİTER R., "Tarihi ve Yeni Yapılanmış Çevrelerde Konut Yakın Çevresi Açık Alan Kullanımının Kumkapı ve Ataköy Örnekleri ile İrdelenmesi", 06/1995, s. 129 - 132, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 05.06.1995 - 07.06.1995
SUHER H., BEYGO C., ERTEKİN Ö., EYÜBOĞLU E., GEZİCİ F., GÜNGÖR Ö., KARABAY H., TEZER A., UNUTMAZ H., YİĞİTER R., YİRMİBEŞOĞLU F., YÜZER M. A., "İstanbul Olimpiyat Oyunları Alanı Yerleşme ve Düzenleme İlkelerinin Saptanmasına Yardımcı Bir Araştırma", 11/1994, Türkiye ve Olimpiyat Sempozyumu, İTÜ Beden Eğitimi Bölümü, İstanbul, 17.11.1994 - 18.11.1994
ZEREN GÜLERSOY N., YİĞİTER R., "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulama Alanları: Planlama ve Şehircilikte Kullanımı", 2013, s. 300 - 321, 4.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 16.06.1994 - 17.06.1994
ZEREN GÜLERSOY N., GENLİ YİĞİTER R., YİĞİTER U., "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Planlamada Kullanımı", 06/1993, s. 165 - 184, 3.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 24.06.1993 - 25.06.1993
ZEREN N., TEZER A., EYÜBOĞLU E., YİĞİTER R., YİĞİTER R., "Tarihi Şehir Merkezlerinin Gelişme Sürecinde Yayalaştırmanın Etkileri, Beyoğlu İstiklal Caddesi Örneği", 05/1992, 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, 21.05.1992 - 22.05.1992