AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Kitaplar

Kitaplar


Uluslararası Kitaplar (Kitap Yazarlığı)

Reyhan GENLI YIGITER, Funda YIRMIBESOGLU, "Local Agenda 21 Practices: Harran, Turkey", 2011, ISBN: 978-3-639-34731-9, VDM Verlag Dr.Müller

Uluslararası Kitaplar (Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı)

ZEREN GÜLERSOY N., ÖZSOY A., ERKUT G., EYÜBOĞLU E., YİĞİTER R., TURGUT Hülya, KELLETT Peter (Ed.), "Social, Cultural and Spatial Complexity of Squatter Settlements in Istanbul:Armutlu District, Cultural and Spatial Diversity in the Urban Environment", 2001, ISBN: 975-8599-04-62001, İstanbul: YEM Yayınevi, IAPS-CSBE Network Book Series:3

Ulusal Kitaplar (Kitap Yazarlığı)

GÜLERSOY ZEREN N., ÖZSOY A., TEZER A., GENLİ YİĞİTER R., GÜNAY Z., ") Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli", 2012, ISBN: 978-975-561- 415-1, İstanbul: İ.T.Ü., E-kitap
GULERSOY ZEREN Nuran, TEZER Azime, YIGITER Reyhan, KORAMAZ Kerem, GUNAY Zeynep, "Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts, Volume 1: Conservation of Cultural Assets in Turkey", 2003, Istanbul: Urban and Environmental Planning and Research Center
GULERSOY ZEREN Nuran, TEZER Azime, YIGITER Reyhan, KORAMAZ Kerem, GUNAY Zeynep, "Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts, Volume 2: Zeyrek Case", 2003, Istanbul: Urban and Environmental Planning and Research Center
GULERSOY ZEREN Nuran, TEZER Azime, YIGITER Reyhan, KORAMAZ Kerem, GUNAY Zeynep, "Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts, Volume 3: Suleymaniye Case", 2003, Istanbul: Urban and Environmental Planning and Research Center
GULERSOY ZEREN Nuran, TEZER Azime, YIGITER Reyhan, KORAMAZ Kerem, GUNAY Zeynep, "Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts”, Volume 4: Yenikapi Case", 2003, Istanbul: Urban and Environmental Planning and Research Center
ZEREN GÜLERSOY N., TEZER A., GENLI YIGITER R., "ZEYREK: A Study in Conservation", 2001, ISBN: 975-561-191-6, Istanbul: Cenkler Press

Ulusal Kitaplar (Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı)

YİĞİTER GENLİ R., KADIOĞLU M., ÖZDAMAR E. (Ed.), "Kentsel Yerleşmeleri Afetlere Hazırlama Odaklı Kent Planlaması ve Zarar Azaltma, Afet Yönetiminin Temel İlkeleri", 2005, ISBN: 975-98140-0-5, Ankara: JICA Türkiye Ofisi
ZEREN GULERSOY N., TEZER KEMER A., YIGITER R., KORAMAZ K., GUNAY Z., "Zeyrek, a Study in Conservation”, City Architecture in Between Past and Future", 2005, ISBN: 975-561-273-4, Istanbul: ITU Housing Research and Education Center Publication

Editörlük

TÜRKOĞLU H., YİĞİTER R. (Ed.), "Acil Durum Planlaması", 2001, ISBN: 975-561-205-X, İstanbul: İ.T.Ü. Press
TÜRKOĞLU H., YİĞİTER R. (Ed.), "Acil Durum Planlaması", 2005, No. 2, ISBN: 975-561-205-X, İstanbul: İ.T.Ü. Press

Diğer

ZEREN GÜLERSOY N., TÜRKOĞLU H., TEZER A., YİĞİTER R., "Afet Sonrası Kalıcı Konut Alanlarının Şehir Planlama İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi", 5/2003, ISBN: 975-561-237-8, İstanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Matbaası, Prof. Dr. Yücel Ünal’a Armağan Kitabı
ZEREN GÜLERSOY N., ÖZSOY A., ERKUT G., GENLİ YİĞİTER R., EYÜBOĞLU E., "İstanbul’da Gecekondu Alanlarının Mekansal Yayılması ve Armutlu Örneği", 2/1999, İstanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Matbaası, Prof. Dr. Gündüz Atalık’a Armağan Kitabı
YİĞİTER R., "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Türkiye’de Kullanımının Değerlendirilmesi", 2/1998, ISBN: Prof.Dr. Ayten ÇETİNER’e Armağan Kitabı, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Matbaası